Hốt Quà Thả Ga

Cơn lốc Hốt Quà Thả Ga đang đổ bộ vào NKVS! Đại hiệp nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ sẽ có cơ hội nhận ngay Ngự Kiếm·Quân Lâm Thiên HạTúi Đựng Ngoại Trang và Phần Quà Ngẫu Nhiên. Nhớ nhé, nạp bao nhiêu cũng có quà!

Thời gian

  • Thời gian: Từ 00h00 đến 23h59 các ngày 22/06/2018 và 29/06/2018.
  • Phạm vi sự kiện: Tất cả máy chủ.

Cách thức tham gia

  • Quý Đại hiệp chọn biểu tượng "Quà Nạp" để mở giao diện sự kiện này.

 Biểu tượng

Giao diện sự kiện

  • Nhấp chọn Nhận thưởng

  • Đại hiệp sẽ nhận phần quà sau:

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Túi Đựng Ngoại Trang (HSD 1 ngày)

1

Khóa

Phần Quà Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Ngự Kiếm Quân Lâm Thiên Hạ ( 1 Ngày)

1

Khóa

 

  • Thuộc tính ngoại trang như sau (Thời gian duy trì: 24h)
Thuộc tính ngoại trang

Phần Quà Ngẫu Nhiên

  • Mở Phần Quà Ngẫu Nhiên sẽ được ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số ượng

Thuộc tính

1000 Vàng Khóa

1

Khóa

2000 Vàng Khóa

1

Khóa

5000 Vàng Khóa

1

Khóa

50000 Bạc Khóa

1

Khóa

100000 Bạc Khóa

1

Khóa

200000 Bạc Khóa

1

Khóa

1000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

2000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

3000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Hồng Phúc Lệnh

5

Khóa

Đá Rèn

5

Khóa

Ly Ưu Quả

2

Khóa

Đại sứ sự kiện - Phương Phàm