Nội dung

Mùa đông này dường như ở NKVS không lạnh chút nào khi quà thưởng tràn ngập các phố phường, thành thị.

Cùng xem sự kiện Mùa đông không lạnh có gì hấp dẫn nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: ngày 02/12/2020.
 • Kết thúc: ngày 15/12/2020.

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS.
 • Nhân vật: Đạt cấp độ 60 trở lên

Nội dung sự kiện

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các treo bán:

 • Củi Khô (Không Khóa): giá 149 Vàng.
 • Bao Củi Khô(Không Khóa): giá 1400 Vàng.

- Mở Bao Củi Khô (Không Khóa): nhận được Củi Khô x10.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 thành chính: Dương Châu, Tương Dương, Thành Đô xuất hiện NPC Đốt Lửa, thời gian xuất hiện NPC Đốt Lửa từ khi diễn ra đến khi kết thúc sự kiện.

 • Dương Châu xuất hiện NPC Đốt Lửa Vàng.
 • Thành Đô xuất hiện NPC Đốt Lửa Lam.
 • Dương Châu xuất hiện NPC Đốt Lửa Tím.

- Người chơi tiêu hao Củi Khô khi bỏ vào các NPC Đốt Lửa.

- Mỗi lần bỏ Củi Khô người chơi sẽ nhận được các vật phẩm khác nhau:

 • Bỏ cho Đốt Lửa Vàng nhận được Kim Hỏa (không khóa) và 1 vật phẩm bất kỳ.
 • Bỏ cho Đốt Lửa Lam nhận được Thanh Hỏa (không khóa) và 1 vật phẩm bất kỳ.
 • Bỏ cho Đốt Lửa Tím nhận được Tử Hỏa (không khóa) và 1 vật phẩm bất kỳ.

- Giới hạn mỗi ngày bỏ tổng củi khô cho tất cả 3 NPC là 300 Củi khô/ngày.

- Tại NPC sự kiện Mùa Đông Không Lạnh ở quảng trường Dương Châu, tiến hành ghép đạo cụ và đổi thưởng:

Dương Châu(570,372)

Kim Hỏa x1 + Thanh Hỏa x1 + Tử Hỏa x1 = Tam Sắc Hỏa x1 (khóa)+ Than Củix1(Không Khóa)

- Người chơi đến NPC Sự kiện Mùa Đông Không Lạnh dùng Tam Sắc hỏa để tiến hành đổi quà Tam Sắc Hỏa-I, Tam Sắc Hỏa-II, Tam Sắc Hỏa-III, Tam Sắc Hỏa-IV, Tam Sắc Hỏa-V.

Vật phẩm

Số lượng tam sắc hỏa cần để đổi quà

Điều kiện

Tam Sắc Hỏa-I

15

Đổi quà cấp cao hơn cần phải đổi quà cấp thấp trước. Mỗi gói quà chỉ có thể đổi 1 lần

Tam Sắc Hỏa-II

30

Tam Sắc Hỏa-III

160

Tam Sắc Hỏa-IV

333

Tam Sắc Hỏa-V

666

- Dùng Than củi để bỏ phiếu Đua Top BXH.

- 1 Than Củi = 1 điểm