Quế Hoa Tửu

Quý nhân sĩ Ngạo Kiếm Vô Song thân mến!

 

Quế Hoa Tửu là loại rượu hảo hạng vang danh khắp chốn võ lâm. Hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song khui ngay hũ rượu Quế Hoa Tửu – loại mỹ tửu khiến anh hùng bốn phương ngây ngất. Hãy cùng chờ xem Quế Hoa Tửu mang tới những điều thú vị gì, chinh phục các hiệp khách giang hồ bằng cách nào nhé!

Thời gian

 • Ngày bắt đầu: 00h00 ngày 01/10/2016
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 15/10/2016

Điều kiện tham gia

 • Đối với người chơi: Các nhân vật đạt cấp 60 trở lên
 • Đối với máy chủ: Máy chủ mở từ ngày 12/08/2016 trở về trước

Vật phẩm liên quan

Vật Phẩm Hình Ảnh Mô Tả

Quế Hoa

•Cách nhận: Tham gia sự kiện thường ngày (Bí Cảnh, Thanh Vân Phong, Chiến Trường, Trích Tinh Lâu, Xi Vưu Mộ) có thể nhận được. Hoặc mua tại Trân Bảo Các, giá: 29 Vàng
•Công dụng: Nguyên liệu để đổi Quế Hoa Tửu, Mỹ Hầu Tửu
Men Rượu

•Cách nhận: Mua tại Trân Bảo Các, giá: 79 Vàng

•Công dụng: Nguyên liệu để đổi Quế Hoa Tửu, Mỹ Hầu Tửu

Quế Hoa Tửu

•Cách nhận: 5 Quế Hoa + 2 Men Rượu

•Công dụng: Mở quà sẽ nhận được thưởng + 25 điểm xếp hạng

Mỹ Hầu Tửu

•Cách nhận: 5 Quế Hoa + 1 Men Rượu

•Công dụng: Mở quà sẽ nhận được thưởng + 10 điểm xếp hạng

Quà Quế Hoa Tửu I

•Cách nhận: Đổi Quế Hoa Tửu đạt 100

•Công dụng:

Quà Quế Hoa Tửu II

•Cách nhận: Đổi Quế Hoa Tửu đạt 140

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Quà Quế Hoa Tửu III

•Cách nhận: Đổi Quế Hoa Tửu đạt 200

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Quà Quế Hoa Tửu IV

•Cách nhận: Đổi Quế Hoa Tửu đạt 400

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Quà Xếp Hạng Quế Hoa Tửu Hạng 1

•Cách nhận: Dựa vào xếp hạng tích điểm

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Quà Xếp Hạng Quế Hoa Tửu Hạng 2

•Cách nhận: Dựa vào xếp hạng tích điểm

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Quà Xếp Hạng Quế Hoa Tửu Hạng 3

•Cách nhận: Dựa vào xếp hạng tích điểm

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Quà Xếp Hạng Quế Hoa Tửu Hạng 4 -10

•Cách nhận: Dựa vào xếp hạng tích điểm

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Quà Quế Hoa Tửu Thần Thoại

•Cách nhận: Đạt điểm xếp hạng Top 1 toàn cụm

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Quà Quế Hoa Tửu Truyền Thuyết

•Cách nhận: Đạt điểm xếp hạng Top 2 toàn cụm

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Quà Quế Hoa Tửu Chí Tôn

•Cách nhận: Đạt điểm xếp hạng Top 3 toàn cụm

•Công dụng: Nhấp phải quà sẽ nhận được phần thưởng

Nội dung

 

Phần thưởng

Tham gia sự kiện quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các phần quà giá trị. Đặc biệt, phần thưởng Top 3 toàn cụm, toàn server với các tôn hiệu cao quý như: Đệ Nhất Toàn Cụm - Đệ Nhất Lưu Linh, Đệ Nhị Toàn Cụm - Bôi Tửu Tri Giao, Đệ Tam Toàn Cụm - Cửu Bôi Vọng Nguyệt

Xem thêm phần thưởng từ sự kiện
 • Quà Mỹ Hầu Tửu
 • Quà Quế Hoa Tửu
 • Quà đổi Quế Hoa Tửu
 • Quà Xếp Hạng
 • Quà Quế Hoa Tửu Thần Thoại
 • Quà Quế Hoa Tửu Truyền Thuyết
 • Quà Quế Hoa Tửu Chí Tôn

Phần thưởng sự kiện cụ thể sẽ khác nhau theo thời gian mở server

 

      Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm