Siêu thưởng tích lũy (11/05 - 13/05)

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 11/05 - 13/05/2020.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: ngày 11/05/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 13/05/2020.
  • Thời gian phát quà từ ngày 14 đến 15/05/2020

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng máy chủ Địa Long- Đế Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

5

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Chân Khí 5v

1

 

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

2

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

Khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

150,000 Vàng

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

2

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Lệnh tiến hóa đồng đội

1

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

50

Khóa

Trang Sức Hoàng Kim Tùy chọn

1

Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại    

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

20

Khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Hòa Thị Bích

15

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

150,000 Vàng

Huyền Kim

4

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Lệnh tiến hóa đồng đội

1

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

50

Khóa

Hòa Thị Bích x25 và Ngũ Sắc Thạch x2

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn trang bị hoàng kim

Lưu Ý:

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
  • Gửi yêu cầu nhận quà, mỗi mốc đạt gửi 1 lần: người chơi đạt mốc 150000 vàng đăng ký tùy chọn vật phẩm(trừ máy chủ Địa Long và Đế Long)
     

 Trương Phàm Kính Bút