Tích Lũy Siêu Thưởng (16/11 - 18/11)

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 16/11 - 18/11/2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 16/11/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 18/11/2019.
 • Thời gian phát quà:
  + Tích lũy mỗi ngày:thưởng sẽ được phát ngay ngày hôm sau
  + Thưởng BONUS ĐẶC BIỆT từ 16-18 sẽ được phát từ 19-20/11

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Siêu thưởng tích lũy nạp ngày: mỗi ngày người chơi tiến hành nạp đạt mốc cao sẽ nhận được thưởng tại mốc đó kèm các mốc thấp hơn, qua ngày sẽ reset tích nạp.
 • BONUS ĐẶC BIỆT: Trong quá trình sự kiện từ 16-18 đạt mốc nạp nhất định cao nhất sẽ nhận được thưởng tại mốc đó
Ví dụ:
 • Ngày 16/11 Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì sẽ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng. Qua ngày 17/11 sẽ tích lũy lại từ đầu, tích lũy tiếp đạt mốc 15,000 Vàng thì sẽ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng.
 • Từ ngày 16-18/11 hiệp tích lũy đạt mốc 270,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 270,000 Vàng.

Phần thưởng máy chủ Thiên Long

 • Thưởng tích lũy nạp ngày

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

3

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-2

3

Khóa

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Hồng Thủy Tinh

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 4

3

Khóa

 

 • Thưởng Bonus Đặc Biệt từ ngày 16-18/11

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

30,000 Vàng

Tùy Chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

90,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

180,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

270,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

50

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

 

Phần thưởng máy chủ Bách Long, Hoàng Long

 

 •  Thưởng tích lũy nạp ngày

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Đá Tẩy Luyện

100

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Đá Tẩy Luyện

100

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

20

Khóa

Đá Tẩy Luyện

200

Khóa

Huyền Đồng

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Đá Tẩy Luyện

500

Khóa

 • Thưởng Bonus Đặc biệt từ ngày 16-18/11

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

30,000 Vàng

Tùy Chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Không Khóa

90,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Không Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

180,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Không Khóa

Chân Nguyên-Cố Nguyên(Phòng Chí Mạng)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

100

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

270,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Nguyên-Trí Mệnh(Sát Thương Chí Mạng)

1

Khóa

Chân Nguyên-Cố Nguyên(Phòng Chí Mạng)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

200

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

 

Phần thưởng máy chủ còn lại

 • Thường tích lũy nạp ngày

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

Đá Tẩy Luyện

100

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Đá Tẩy Luyện

200

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Đá Tẩy Luyện

300

Khóa

Huyền Đồng

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

20

Không Khóa

Đá Tẩy Luyện

500

Khóa

 • Thưởng Bonus Đặc biệt từ ngày 16-18/11

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

30,000 Vàng

Tùy Chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

90,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

50

Không Khóa

180,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Không Khóa

Chân Nguyên-Cố Nguyên(Phòng Chí Mạng)

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

100

Không Khóa

270,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Nguyên-Trí Mệnh(Sát Thương Chí Mạng)

1

Khóa

Chân Nguyên-Cố Nguyên(Phòng Chí Mạng)

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

300

Không Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hòa Thị Bích

200

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

5

Khóa

 

 

Lưu Ý:

 • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
 • Gửi yêu cầu nhận quà: 
   

 Trương Phàm Kính Bút