Tích lũy siêu thưởng (22/11 - 24/11)

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 22/11 - 24/11/2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 22/11/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 24/11/2019.
 • Thời gian phát quà từ ngày 25 đến 26/11/2019

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ chỉ được quà tại mốc đó.
 • Đặc biệt: Nạp đạt mốc 300000 Vàng sẽ được x2 phần thưởng
Ví dụ:
 • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 300,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 300,000 Vàng và số lượng x2

Phần thưởng máy chủ Thiên Long 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

2

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

30,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

6

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Bạch Kim

1

Khóa

90,000 vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

6

Khóa

Hồng Thủy Tinh

3

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

7

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

70

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

50

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Khóa

150,000 vàng

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

40

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

70

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Khóa

300,000 vàng

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

10

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

80

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

150

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Khóa

Phần thưởng máy chủ Thần Long, Bách Long, Hoàng Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

15,000 Vàng

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

30,000 Vàng

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Bạch Kim

1

Khóa

90,000 Vàng

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

70

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

50

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Khóa

150,000 vàng

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

70

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

50

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

150

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Không Khóa

300,000 vàng

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

80

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

80

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

150

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại  

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

15,000 Vàng

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

30,000 Vàng

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Hoàng Kim

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

Âm Dương Khí

60

Khóa

90,000 vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ vũ khí)

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

70

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

50

Khóa

Âm Dương Khí

60

Khóa

150,000 vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

Hòa Thị Bích

100

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Âm Dương Khí

100

Khóa

300,000 vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

100

Không Khóa

Hòa Thị Bích

150

Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

2

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

3

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Âm Dương Khí

100

Khóa

Lưu Ý:

 • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
 • Gửi yêu cầu nhận quà:
   

 

 Trương Phàm Kính Bút