Tích Lũy Siêu Thưởng(06/04-08/04)

Đại hiệp thân mến! 

 Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 06/04 - 08/04/2020. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!Thời gian

  • Thời gian bắt đầu:  ngày 06/04/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 08/04/2020.
  • Thời gian phát quà từ ngày 09 đến 10/04/2020

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng máy chủ Địa Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

1

Khóa

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

5

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

15

Khóa

30,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

25

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Bạch Kim

1

Khóa

90,000 vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

30

Không Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Khóa

150,000 vàng

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

40

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

90

Không Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Không Khóa

300,000 vàng

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

10

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

80

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

150

Không Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại    

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

2

Không Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Không Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

1

Khóa

15,000 Vàng

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Không Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

30,000 Vàng

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Không Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Hoàng Kim

1

Không Khóa

Hòa Thị Bích

20

Không Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Không Khóa

90,000 vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Không Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ vũ khí)

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

50

Không Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hòa Thị Bích

50

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Không Khóa

150,000 vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Không Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Không Khóa

Hòa Thị Bích

100

Không Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Không Khóa

300,000 vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Không Khóa

Hòa Thị Bích

100

Không Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

3

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Không Khóa

Lưu Ý:

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
  • Gửi yêu cầu nhận quà, mỗi mốc đạt gửi 1 lần:
     

 Trương Phàm Kính Bút