Khởi tạo nhân vật: 10h00 ngày 15/02/2020

Chính thức khai mở: 10h00 ngày 18/02/2020

nhận code tăng cấp 89 ngay lập tức

[ Chi tiết ]