ra mắt 10h - ngày 15/11/2019

tạo nhân vật: 10h00 - 13/11/2019

khai mở: 10h00 - 15/11/2019

nhận bách kiếm lệnh

nhận code tăng cấp 89 ngay lập tức !

Xem nội dung chi tiết