Nhằm mang đến nhiều lợi ích trên con đường chinh phục thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp - Ngạo Kiếm Vô Song cũng như đáp lại tình cảm mà quý đại hiệp đã dành cho NKVS trong suốt những năm qua, Phương Phàm xin gửi đến sự kiện Tri Ân Vip với rất nhiều phần quà giá trị, thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Thời gian

 • Từ ngày 01/02 đến ngày 20/02/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS.

Điều kiện

 • Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Ngạo Kiếm Vô Song có tham gia quy đổi GOSU sang Phiếu Điểm tại Ngạo Kiếm Vô Song trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 01/2/2020 đến 23h59 ngày 20/02/2021.
 • Trong khoảng thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi tương ứng mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận thưởng với mốc tương ứng.
 • Mỗi tài Khoản chỉ có 1 nhân vật tiến hành nhận quà tri ân.
 • Trong thời gian sự kiện:
  + Từ 01/02/2020 đến 31/01/2021, số nạp thẻ tích lũy của tài khoản người chơi là A, nhận được A tích điểm nạp thẻ.
  + Từ 01/02/2021 đến 20/02/2021 số nạp thẻ của tài khoản người chơi là B, nhận được 5*B tích điểm nạp thẻ.
  ----> Tích điểm nhận được = A + B*5

Hình thức đổi điểm

Có 2 hình thức đổi phiếu điểm:

 • Tài khoản DUO: Đĩnh ---> Phiếu Điểm
 • Tài Khoản GOSU: GOSU -----> Phiếu Điểm

Phiếu điểm nạp

Mốc thưởng tương ứng

Từ 6 vạn Phiếu Điểm trở lên

1

Từ 12 vạn Phiếu Điểm trở lên

2

Từ 30 vạn Phiếu Điểm trở lên

3

Từ 60 vạn Phiếu Điểm trở lên

4

Từ 120 vạn Phiếu Điểm trở lên

5

Từ 200 vạn Phiếu Điểm trở lên

6

Từ 440 vạn Phiếu Điểm trở lên

7

Từ 620 vạn Phiếu Điểm trở lên

8

Từ 850 vạn Phiếu Điểm trở lên

9

 

Phần thưởng

 • Thỏa mãn các điều kiện, khách hàng VIP Ngạo Kiếm Vô Song sẽ nhận được những phần thưởng sau đây:

Mốc 1

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Xưng Danh Ngạo Kiếm(15 ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

[Ngoại Trang Tọa Kỵ]Ngự Kiếm-Khinh Âm(30 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv5

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

20

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Mốc 2

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv5

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

30

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Mốc 3

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Lưu Danh Sử Sách(15 ngày)  có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Ngoại Y Cát Tường(15 ngày)

1

Khóa

Hoạt lực 50000 điểm

2

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

50

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Mốc 4

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính (15 Ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ-Ảo Nguyệt Thiên Hồ(30 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv6

3

Khóa

Âm Dương Khí

300

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

100

Không Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Mốc 5

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Thông Thiên Tường Địa(15 ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Kim Ô Chi Dực (15 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv7

3

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

10

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

100

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

200

Không Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Mốc 6

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn Hiệu Phú Quý Thiên Hạ(10 ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Túi Chọn Mặt Nạ Đặc Biệt(15 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv7

5

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

15

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (5 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

150

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

300

Không Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

2

Khóa

Mốc 7

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn Hiệu Ngự Long Tại Thiên(15 Ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv8

5

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Bách Bảo Rương

100

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Ngoại Y(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

500

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (10 ngày)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

2

Khóa

Hòa Thị Bích

100

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Mốc 8

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Kinh Bang Tế Thế(15 ngày)

1

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ-Ảo Nguyệt Thiên Hồ(30 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv8

5

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (15 ngày)

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

30

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Ngoại Y(30 ngày)

1

Khóa

Tùy chọn Đồ Phổ Thần Thoại

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 7 Sao

1

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

4

Khóa

Mốc 9

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn Hiệu Đại Gia Đích Thực(30 ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ-Ảo Nguyệt Thiên Hồ(30 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv8

7

Khóa

Tiền

200

Khóa

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ lv4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

300

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

100

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (15 ngày)

2

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Ngoại Y(30 ngày)

1

Khóa

Tùy chọn Đồ Phổ Thần Thoại

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 7 Sao

2

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

5

Khóa