Chỉ một ngày duy nhất, 05/09/2020, quý đại hiệp tiêu phí trong ngày Vàng này sẽ nhận được rất nhiều quà tặng hấp dẫn!

Đừng bỏ lỡ nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ ngày 05/09/2020.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 05/09/2020.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
 • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
 • Ngoài ra: trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tích nạp bất kỳ sẽ nhận được:
                 + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x10
                 + Hoạt Lực 5000 x1
                 + Đá tẩy thuộc tính x10
                 + Thẻ kinh nghiệmx2(3 ngày)x1
                 + Túi chọn ngoại trang 3 ngày x1 
Gửi yêu cầu nhận quà
 • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé:

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 07/09/2020.

 

Phần thưởng 

 

Mốc

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

500

Bạc Khóa 20 vạn

1

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Bạc Khóa 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Tôn Hiệu Việt Nam Vô Địch 3 ngày

1

Khóa

20000

Bạc Khóa 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Hoạt lực 50000

1

Khóa

Tôn Hiệu Việt Nam Vô Địch 7 ngày

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa