Quy đổi ngày vàng 14/01/2021 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? 

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 14/01/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 14/01/2021.
 • Thời gian phát quà từ ngày 15/01/2021

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song(trừ máy chủ mới Địa Kiếm). 

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Quý Đại Hiệp tích nạp đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng.
 • Quý Đại Hiệp tích nạp đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng.
 • Đặc Biệt:          
               + Máy chủ Thiên Kiếm khi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận thêm:Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên x3
               + Máy chủ còn lại khi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận thêm: Túi chọn đồng đội 4 sao x2 (có thể tùy chọn đồng đội cao thủ võ lâm ở form gửi yêu cầu).
 • Lưu ý: - Khi đạt mốc 60000 vàng chọn quỳ tùy chọn là đồng đội 5 sao thì chỉ được x1 quà tùy chọn.
             - Khi đạt mốc 99999 vàng nếu chọn quà tùy chọn là đồng đội 5 sao sẽ  chỉ được chọn thêm 1 phần quà tùy chọn.
             
Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 15/01/2021.

 

Phần thưởng  

Máy chủ Thiên Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Âm dương khí

30

Khóa

Hồng thủy tinh

5

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

2

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30,000 Vàng

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-2

2

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Hồng thủy tinh

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Tú chọn danh vọng 9 chọn 1

30

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

1

Không KHóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

150

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

Huyền bạc

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

tùy chọn

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1x60

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

Khóa

Đá rèn x70

Khóa