Đại hiệp thân mến! 

Tiếp tục tạo thêm nhiều bất ngờ giúp hành trình phiêu bạt của quý Đại Hiệp thêm thú vị và hấp dẫn, Ngạo Kiếm Vô Song mang đến sự kiện Siêu Thưởng Tích Lũy từ ngày 14/04 đến 16/04 với nhiều phần quà hấp dẫn, Đại Hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 14/04/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 16/04/2021.
 • Thời gian phát quà: 17/04/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung: 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào chỉ nhận thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Máy chủ Long Kiếm: Khi quy đổi đạt mốc 15 vạn sẽ nhận được cống hiến sư môn 20000 điểm + Cam Thủy Tinh x1
 • Máy chủ Địa Kiếm: Khi quy đổi đạt mốc 30 vạn sẽ nhận được thưởng x2 mốc 15 Vạn và có thể chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

Gói

Vật phẩm

Trạng Thái

1

Cánh 4- Lạc Anh Phi Dực x1

Khóa

2

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm

KHóa

3

Đá rèn 80

Khóa

 • Máy Chủ Thiên Kiếm: Khi quy đổi đat mốc 30 vạn sẽ nhận được thưởng x2 mốc 15 vạn và có thể chọn thêm 1 trong các gói quà sau:

Gói

Vật phẩm

Trạng Thái

1

Tùy chọn Trang Bị Hoàng Kim(Có thể chọn vũ khí) x1

Khóa

2

Chân khí 50000 điểm x60

Khóa

 3

Túi chọn mảnh truyền thuyết x300

KHóa

4

Đá rèn x200

Khóa

 

 • Máy chủ còn lại: khi quy đổi đạt mốc 30 vạn vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 15 vạn vàng và có thể tùy chọn thêm 1 trong các gói quà sau:  

Gói

Vật phẩm

Trạng Thái

1

Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

Khóa

2

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x1

Khóa

3

Chân khí 50000 điểm x60

Khóa

 

 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây 
 • Ví dụ: Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng sẽ chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng .

Phần thưởng

Máy chủ Long Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Ngân châm

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

Túi chọn toái Phiếm 3-1

2

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Ngân châm

2

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

7

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 5000

3

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

8

Khóa

Ngân châm

3

Khóa

Dung Thiết Thủy

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

Máy chủ Địa Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

15000 Vàng

Tùy chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

25

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30,000 Vàng

Tùy chọn trang sức Bạch Kimx1 hoặc Huyền đồng x150

1

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

3

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

12

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

60

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Cam thủy tinh

3

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-2

2

Khóa

Chân khí 50000 điểm

8

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Thẻ đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Ngân châm

15

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim (trừ vũ khí)

2

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

110

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

80

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

30,000 Vàng

Tùy chọn Trang Sức Hoàng Kim

1

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

30

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

60000 vàng

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

70

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x 1 hoặc Mảnh trang bị truyền thuyếtx250

Tùy chọn

Khóa

Đồng đội 6 Sao Tùy chọn x1 hoặc đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x2

Tùy chọn

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

60

Khóa

Âm Dương Khí

100

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

130

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyệt vị đồ ẩn mạch chưa giám địnhx10 (khóa) hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2(Không khóa)

Tùy chọn

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

110

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

30

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Các máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Không khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên 

2

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

60

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

140

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

2

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Kim thủy tinh

2

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

200

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

400

Khóa

Tiền

100

Khóa

Huyền bạc

20

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

130

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x300(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa)

tùy chọn 

 Khóa