Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

Hãy cùng xem những phần quà của sự kiện Tiêu phí ngay - quà liền tay ngày 27/04/2021 có gì hấp dẫn nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 00h00 27/04/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/04/2021.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tiêu phí bằng Vàng tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ nhận quà tại mốc đó và các mốc thấp hơn.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Ví dụ: quý Đại Hiệp Tiêu phí đạt 5000 Vàng sẽ nhận được quà mốc 5000 và mốc 2000.

 

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé(quý đại hiệp tiêu phí ngày nào sẽ gửi yêu cầu nhận quà nhận quà ngày đó để BQT tiện trao quà): Tại Đây

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính ngày 28/04/2021.

Phần thưởng

Máy chủ Long Kiếm 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 1000

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

1

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

3

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

1

Khóa

10000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

15

Khóa

Hoạt lực 1000

10

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Chân Khí 50000

1

Khóa

Túi toái phiến ngẫu nhiên 3

2

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

2

Khóa

20000

Đá Rèn

20

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

8

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

Túi chọn toái phiến thường 3-1

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

50000

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Hoạt lực 5000

6

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Tùy chọn Trang Bị Bạch Kim (trừ Vũ khí)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Túi chọn toái phiến thường 4

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm - Địa Kiếm

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 1000

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

150

KHóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

7

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

200

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

Tẩy Luyện Thạch 

250

KHóa

Bạc Khóa 50 vạn

3

Khóa

Túi chọn toái phiến 3-2

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

70000

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị đồ Chưa GIám định

5

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm)

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Thẻ đông đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân khí 50000

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

70000

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Hoạt lực 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm)

3

Khóa

Túi chọn toái phiếm hiếm 4

1

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Ngoại Y Như Ý(7 ngày)

1

Khóa