Chào mừng ngày 30/4 Giải Phóng Miền Nam và 1/5 ngày Quốc Tế Lao Động, Ngạo Kiếm Vô Song kính chúc quý Đại Hiệp 1 kỳ nghĩ lễ thật vui vẻ. Nhân dịp này, Ngạo Kiếm Vô Song cũng mang đến sự kiện Siêu thưởng Mừng Đại Lễ với nhiều phần quà hấp dẫn giá trí quà tặng tăng lên đến 49% so với các sự kiện khác.
Cùng theo dõi nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ ngày 00h00 29/04/2021.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 03/05/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào chỉ nhận thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Đặc Biệt tất cả quý Đại Hiệp khi quy đổi đạt mốc 3 vạn trở lên sẽ nhận được các gói quà Tưng Bừng Đại Lễ:(chi tiết các gói quà Tưng Bừng Đại Lễ ở cuối trang)
 • Máy chủ Long Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt mốc 1.5 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tưng Bừng Đại Lễ -I.
  + Khi quy đổi đạt mốc 3 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tưng Bừng Đại Lễ -I và Tưng Bừng Đại Lễ-II.
  + Khi quy đổi đạt mốc 6 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tưng Bừng Đại Lễ -I  Tưng Bừng Đại Lễ-II và Tưng Bừng Đại Lễ-III.
  + Khi quy đổi đạt mốc 15 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tưng Bừng Đại Lễ -I và Tưng Bừng Đại Lễ-II  Tưng Bừng Đại Lễ-III  Tưng Bừng Đại Lễ-IV.
 • Máy Chủ Địa Kiếm-Thiên Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt mốc 3 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà  Tưng Bừng Đại Lễ-I.
  + Khi quy đổi đạt mốc 6 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà  Tưng Bừng Đại Lễ-I   Tưng Bừng Đại Lễ-II.
  + Khi quy đổi đạt mốc 15 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà  Tưng Bừng Đại Lễ-I,  Tưng Bừng Đại Lễ-II và  Tưng Bừng Đại Lễ-III.
  + Khi quy đổi đạt mốc 30 vạn Vàng sẽ nhận được x2 thưởng mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm các gói quà Tưng Bừng Đại Lễ-I, Tưng Bừng Đại Lễ-II, Tưng Bừng Đại Lễ-III và Tưng Bừng Đại Lễ-IV.
 • Máy chủ còn lại:
  + Khi quy đổi đạt mốc 3 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tưng Bừng Đại Lễ -I.
  + Khi quy đổi đạt mốc 6 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tưng Bừng Đại Lễ -I  Tưng Bừng Đại Lễ-II.
  + Khi quy đổi đạt mốc 15 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tưng Bừng Đại Lễ-I, Tưng Bừng Đại Lễ-II và Tưng Bừng Đại Lễ-III.
  + Khi quy đổi đạt mốc 30 vạn Vàng sẽ nhận được x2 thưởng mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm các gói quà Tưng Bừng Đại Lễ-I, Tưng Bừng Đại Lễ-II, Tưng Bừng Đại Lễ-III và Tưng Bừng Đại Lễ-IV.   
  Khi quy đổi đạt mốc 333 333 Vàng sẽ nhận được x2 thưởng mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm các gói quà Tưng Bừng Đại Lễ-I, Tưng Bừng Đại Lễ-II, Tưng Bừng Đại Lễ-III, Tưng Bừng Đại Lễ-IV và Tưng Bừng Đại Lễ-V.
 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây

Phần thưởng

Máy chủ Long Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

15

Khóa

Huyền đồng

50

khóa

Ngân châm

7

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

20

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

1

Không Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Huyền đồng

80

KHóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Trang Bị Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

40

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Trang Bị Phòng Cụ Hoàng Kim

2

Khóa

Huyền đồng

110

KHóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Ngân châm

20

Khóa

Túi chọn toái hiếm 4

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

80

Khóa

Máy chủ Địa Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15000 Vàng

Tùy chọn Trang Bị Bạch Kim (Trừ Vũ Khí)

1

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

3

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

7

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Cam thủy tinh

4

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-2

2

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim (trừ vũ khí)x2 hoặc tùy chọn trang bị bạch kim (có thể chọn vũ khí) x2

tùy chọn

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

60

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Thẻ đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Ngân châm

20

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim (trừ vũ khí)

3

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Chân khí 50000 điểm

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

130

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

110

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

80

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

100

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)

1

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

30

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x1 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

60

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

60000 vàng

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí) x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x150

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

70

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

70

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x 2 hoặc Mảnh trang bị truyền thuyếtx300

Tùy chọn

Khóa

Đồng đội 6 Sao Tùy chọn x1 hoặc đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x2

Tùy chọn

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Tùy chọn chân nguyên đỉnh trí mệnh (sát thương chí mạng)x1  hoặc cố nguyên(phòng chí mạng)x1

tùy chọn

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

200

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyệt vị đồ ẩn mạch chưa giám địnhx15 (khóa) hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2(Không khóa

Tùy chọn

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

30

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

7

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên 

2

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

60

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

140

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

2

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Kim thủy tinh

2

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

200

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

400

Khóa

Tiền

100

Khóa

Huyền bạc

20

Khóa

Kim Tằm Ti-7

15

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

170

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x300(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa)

tùy chọn 

 Khóa

Chi tiết quà Tưng Bừng Đại Lễ

Máy chủ Long Kiếm

Mốc

Vật phẩm

Số Lượng

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-I

Tẩy Luyện Thạch

200

Bách Bảo Rương

10

Trúc Khí Đan

15

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-II

Trúc Khí Đan

20

Tẩy Luyện Thạch

400

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Bách Bảo Rương

20

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-III

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Tẩy Luyện Thạch

500

Thiệp Chiêu Mộ Đồng đội

30

Chân Khí 50000 điểm

3

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-IV

Cống Hiến Sư Môn 5000

6

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ

30

Chân Khí 50000 điểm

5

Tùy chọn Mũ Ngoài Bốc Toán Tử(Nam-Sát Thương Chí Mạng) hoặc Mũ Ngoài Thượng Tiểu Lâu (Nữ -Sát Thương Chí Mạng)

1

Bách Bảo Rương

30

Cánh 3-Tử Hà Vân Sí

1

Túi chọn toái Phiến Hiếm 4

2

Máy chủ Địa Kiếm- Thiên Kiếm

Quà

Vật phẩm

Số Lượng

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-I

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Tẩy Luyện Thạch

500

Thiệp chiêu mộ đồng đội

20

Chân Khí 50000 điểm

5

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-II

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Chân Khí 50000 điểm

8

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ

30

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-III

Phụ Tu Lệnh

1

Chân Khí 50000 điểm

20

Kim Thủy Tinh

2

Tinh Thần Sa

1

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-IV

Tùy chọn đồng đội 5 sao

1

Chân Khí 50000 điểm

25

Thủy Tinh sắc Màu

1

Tụ Linh Đan

1

Máy chủ còn lại

Quà

Vật phẩm

Số Lượng

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-I

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Bách Bảo Rương

30

Chân Khí 50000 điểm

5

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-II

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Chân Khí 50000 điểm

8

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-III

Huyền đồng

200

Chân Khí 50000 điểm

20

Tinh Thần Sa

1

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-IV

Tùy chọn đồng đội 5 sao

1

Chân Khí 50000 điểm

30

Thủy Tinh sắc Màu

1

Tụ Linh Đan

1

Quà Tưng Bừng Đại Lễ-V

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Đồ Phổ Thần Thoại Chưa Giám Định

1

Trúc Khí Đan

50

Phụ Tu Lệnh

1