Chư vị đại hiệp thân mến!

Chỉ cần tiến hành tiêu phí đạt số lượng vàng nhất định tại Trân Bảo Các, quý đại hiệp sẽ được tặng thêm rất nhiều món quà rất quý giá. Hãy nhanh tay tham gia đừng bỏ lỡ! 

Thời gian

♦ Ngày bắt đầu: 00h00 ngày 01/10/2016

♦ Ngày kết thúc: 23h59 ngày 12/10/2016

♦ Máy chủ đã mở từ ngày 12/08/2016 trở về trước

Nội dung sự kiện

♦ Khi quý đại hiệp tiêu phí vàng tại Trân Bảo Các đạt mốc 2.888 vàng6.888 vàng9.888 vàng, 16.888 vàng thì sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng có giá trị

♦ Số lượng các phần thưởng nhiều hay ít tương ứng theo thời gian mở từng máy chủ. Thời gian mở càng lâu phần thưởng càng nhiều đó nha! 

 
Máy chủ đã mở 191 ngày
 
Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 Vàng 1 Hồng Thủy Tinh
1 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
Cống Hiến Sư Môn 1000
1 Vinh Dự Võ Lâm
1 Dung Thiết Thủy
6.888 Vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
Cống Hiến Sư Môn 2000
2 Vinh Dự Võ Lâm
1 Tử Tinh Thú Giác·Huyết 10
2 Dung Thiết Thủy
9.888 Vàng 1 Cam Thủy Tinh
3 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
Cống Hiến Sư Môn 3000
4 Tuyết Ưng Vũ
2 Tử Tinh Thú Giác·Huyết 10
3 Dung Thiết Thủy
16.888 Vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
Cống Hiến Sư Môn 4000
1 Triệu hoán lệnh·Thiên Tâm Chi Vương
100 Hoán Thú Phù-I
5 Dung Thiết Thủy

Máy chủ đã mở 131 ngày

Cảnh giới càng cao, thử thách càng lớn, chắc hẳn quý đại hiệp rất cần những vật phẩm quý để làm hành trang khi ra chiến trường. Vậy, nhớ sử dụng tiêu phí để được nhận phẩm thưởng nha!

Mức tiêu phí Vật phẩm thưởng
2.888 Vàng 1 Hồng Thủy Tinh
1 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%
10 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
1 Dung Thiết Thủy
6.888 Vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
1 Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 9
2 Dung Thiết Thủy
9.888 Vàng 1 Cam Thủy Tinh
3 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
8 Đá Rèn
3 Tuyết Ưng Vũ
2 Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 9
3 Dung Thiết Thủy
16.888 Vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
12 Đá Rèn
1 Triệu hoán lệnh·Thiên Tâm Chi Vương
80 Hoán Thú Phù-I
5 Dung Thiết Thủy

Máy chủ đã mở 71 ngày

Mức tiêu phí Vật phẩm thưởng
2.888 Vàng
   
1 Hồng Thủy Tinh
1 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
10 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
1 Dung Thiết Thủy
6.888 Vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
Chân Khí Đan (500)
2 Dung Thiết Thủy
9.888 Vàng 1 Cam Thủy Tinh
3 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
8 Đá Rèn
3 Tuyết Ưng Vũ
Chân Khí Đan (500)
3 Dung Thiết Thủy
16.888 Vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
12 Đá Rèn
5 Tuyết Ưng Vũ
Chân Khí Đan (2000)
5 Dung Thiết Thủy

Máy chủ giới hạn cấp 99

Mức tiêu phí Vật phẩm thưởng
2.888 Vàng
   
1 Hồng Thủy Tinh
1 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
10 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
1 Dung Thiết Thủy
6.888 Vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
2 Dung Thiết Thủy
9.888 Vàng 1 Cam Thủy Tinh
3 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
8 Đá Rèn
3 Vinh Dự Võ Lâm
3 Dung Thiết Thủy
3 Tuyết Ưng Vũ

Nhanh tậu cho mình những vật phẩm phù hợp để nhận được quà thưởng quý hiếm nhé! Đừng để cơ hội trôi qua một cách lãng phí đó nha!

  • Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ được quà 1 lần/1 mốc
  • Phần tiêu phí sẽ được tính cộng dồn, nhân sĩ tiêu phí đủ 16.888 vàng sẽ nhận cả 4 phần quà, nếu tiêu phí vượt 16.888 vàng sẽ không được nhận thêm quà
  • Khi tiêu phí đạt mốc thì quà thưởng sẽ được tự động gửi vào túi của quý anh hùng. Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 10 ô trống trong túi đồ
  • Hãy sử dụng gói quà trong ngày tiêu phí, hết ngày nếu chưa sử dụng gói quà sẽ tự động biến mất

Đại sứ Sự Kiện - Phương Phàm