Quý đại hiệp Ngạo Kiếm Vô Song thân mến!

 

Sự kiện Vòng quay may mắn đã kết thúc vào lúc 23h59 ngày 24/11/2019, Bổn Trang xin chúc mừng quý vị đại hiệp có số điểm tích lũy nằm trong Top 10 sẽ nhận được những phần thưởng giá trị.

 

Danh sách Top 10 sự kiện

 

Phần thưởng đua Top 

Các máy chủ cũ

TOP

QUÀ

SỐ LƯỢNG

TÍNH CHẤT

1

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hòa Thị Bích

200

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

3

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ 200 độ thoải mái

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

2

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hòa Thị Bích

100

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

1

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

70

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

3

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hòa Thị Bích

50

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

4~10

Hồn Thạch

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Máy chủ Hoàng Long, Bách Long, Thần Long

TOP

QUÀ

SỐ LƯỢNG

TÍNH CHẤT

1

Trang Bị Hoàng Kim Tự Chọn

1

Khóa

Túi chọn mảnh điểm kim thạch

30

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh 9 -1

50

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ 200 độ thoải mái

1

Khóa

Hồn Thạch

200

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

2

Trang Sức Hoàng Kim

1

Khóa

Túi chọn mảnh điểm kim thạch

20

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh 9 -1

40

Khóa

Hồn Thạch

150

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

70

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

3

Tùy Chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Túi chọn mảnh điểm kim thạch

10

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh 9 -1

30

Khóa

Hồn Thạch

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

4~10

Hồn Thạch

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

 Máy chủ Thiên Long

TOP

QUÀ

SỐ LƯỢNG

TÍNH CHẤT

1

Túi Chọn Bạch Kim Tùy Chọn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ 200 độ thoải mái

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 50000

1

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

5

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

3

Khóa

2

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

4

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

3

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

2

Khóa

3

Túi Chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

3

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

2

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

1

Khóa

4~10

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

2

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

1

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

1

Khóa

Quy định chung

♦ Mọi thắc mắc về giải thưởng và trao giải, Chư vị hãy gửi yêu cầu đến Hotline 19007186 hoặc trang http://hotro.duo.vn/ BQT sẽ giải quyết trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện. (Từ ngày 25/11 đến ngày 02/12/2019 ).

♦ Sau thời hạn trên BQT sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh.

♦ Chi tiết sự kiện Vòng quay may mắn xem thêm tại đây

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm