Quý đồng đạo Gosu thân mến!

Game Ngạo Kiếm Vô Song có 2 bản tải, quý đồng đạo có thể chọn 1 trong 2 bản sau:

Bản tải đầy đủ

 • Phiên bản: nkvs_setup_2.46.1.exe
 • Dung lượng: 2.8 GB
 • Mã MD5: 204acec0f86c4d73988e2333333ad64e
 • Link tải: Tại đây

Bản tải Mini Client

 • Phiên bản: nkvs_mini_setup_2.46.1.exe
 • Dung lượng: 111 MB
 • Mã MD5: 45a3aba6e518b839a5e37744e3086c07
 • Link tải: Tại đây

Tải bằng TORRENT

 • Phiên bản: nkvs_mini_setup_2.46.1.exe
 • Dung lượng: 2.8 GB
 • Mã MD5: 45a3aba6e518b839a5e37744e3086c07
 • Link tải: Tại đây

 

Xem thêm hướng dẫn cài đặt game Ngạo Kiếm Vô Song: tại đây