Thiên Vương

Thiên Vương trong Ngạo Kiếm Vô Song là nhân vật chiến binh. Thiên Vương phù hợp với cách đánh “xả thân” trên sa trường, với thái độ bất chấp tất cả khiến võ học của môn phái này có sức công phá khiến người ta kinh hãi, với bất cứ kẻ địch nào, ngay cả uy phong đến báo nhiêu đi nữa thì họ cũng không thể thoái lui .

Đồng thời,đức tính kiên nhẫn không lùi bước đó cũng cho họ khả năng phòng kháng đáng kinh ngạc. Cùng với sức mạnh bá đạo vô cùng, sức mạnh dời núi cái thế, chiêu thức gồm quân tranh yếu lĩnh, lao nhanh như gió, mãnh liệt như lửa, quyết đánh đến cùng.

Người thuộc hệ Kim có sức mạnh hơn người, thân thể cương tráng. Khi thăng cấp sinh lực sẽ được tăng lên rất nhanh, tác dụng khi luyện tập ngoại công cũng mạnh hơn thấy rõ. 

Bảng kỹ năng của môn phái Thiên Vương

Đẳng cấp yêu cầu Tên kỹ năng Hình ảnh Điểm cấp tối đa có thể + Mô tả
1 Bá Vương Thương 30 • Tạo sát thương đối với mục tiêu trước mặt
10 Đoạn Hồn Thích 10 • Nhanh chóng áp sát và tạo ra sát thường lên mục tiêu đó
10 Hùng Bá Thiên Hạ 10 • Tăng uy lực của Bá Vương Thương
20 Thiên Vương Bản Sinh 10 • Tăng giới hạn sinh lực và kháng tất cả cho bản thân
30 Thiên Vương Chiến Ý 10 • Tăng lực công và xác suất chí mạng cho nhân vật
40 Thiên Canh Chí Khí 10 • Tăng tốc độ công kích và kháng tính mộc cho bản thân
50 Vương Giả Vô Địch 10 • Tăng uy lực của Bá Vương Thương
60 Thừa Phong Phá Lăng 10 • Giảm hiệu quả của hiệu ứng khống chế
65 Chiến Hồn Phá Quân 10 • Khi lượng sinh lực thấp, xác suất khiến bản thân vô địch
70 Phá Phủ Trầm Châu 10 • Xác xuất giảm kháng tất cả cho mục tiêu
75 Kinh Lôi Phá Thiên 10 • Lực công được chồng lên khi công kích mục tiêu
80 Phá Huyết Cuồng Sát 10 Tăng tốc độ công kích và uy lực của Kinh Lôi Phá Thiên
85 Bích Huyết Đan Tâm 10 • Tăng tốc độ công kích
• Giảm hiệu quả tàn phế
90 Huyết Chiến Bát Phương 10 • Tạo sát thương lên các mục tiêu trong phạm vi nhỏ
95 Ngưng Huyết Ly Hồn 10 • Căn cứ kẻ địch xung quanh chồng lên hiệu quả hấp huyết
100 Vô Địch Trảm 10 • Tạo sát thương cực lớn theo một đường thẳng

Hình ảnh bảng kỹ năng của Thiên Vương được tăng điểm đầy đủ

Quý nhân sĩ có thể tham gia thảo luận, đàm đạo tại Diễn đàn Ngạo Kiếm Vô Song: Tại đây

Một số ý kiến về phái Thiên Vương:

Uy Vu: mình là gamer Thiên Vương và mình rất mãn nguyện về nhân vật của mình

Bé Xinh: các skill hỗ trợ của Thiên Vương cần phải nhìn 1 cách thiết thực nhất:
1 hỗ trợ tăng 50% ngoại công
2 hỗ trợ tăng 30% chí mạng
3 hỗ trợ bất tử 3s + tăng chí mạng 3xx%
4 hỗ trợ tăng 90% giới hạn sinh lực
Thực sự khi nghĩ về Thiên Vương thì ai cũng cho rằng đây là 1 con trâu của thời đại vs khả năng tăng 90% giới hạn sinh lực.

Kindi123: Thiên Vương là những chiến binh dũng cảm nhất

TrieuNghi: Thiên Vương có một sức mạnh tiềm ẩn càng về sau sẽ càng thấy rõ