Lưỡng Nghi Thần Thạch

Anh hùng hào kiệt đã uy phong, nay lại càng thêm dũng mãnh bội phần bởi sự xuất hiện của Lưỡng Nghi Thần Thạch, vật phẩm cho phép Đại hiệp chuyển đổi vũ khí. Từ đây, Đại hiệp có thể tự mình chuyển đổi vũ khí theo hướng phù hợp với hệ phái mình đã chọn nhưng vẫn giữ nguyên tình trạng Cường hóa, Phù văn, Khảm, Phụ ma của trang bị.

 Thực sự đây là một tính năng “thật tuyệt vời” và “không thể tin nổi”. Đại hiệp vừa có thể khám phá sự đa dạng và phong phú trong hệ thống vũ khí của game khi chuyển đổi môn phái, Song Tu môn phái mà lại không hề lãng phí công sức cày kéo của mình.

Công dụng của Lưỡng Nghi Thần Thạch

Vật phẩm Công dụng

Lưỡng Nghi Thần Thạch-I

• Lưỡng Nghi Thần Thạch-I: dùng để biến đổi vũ khí bậc 6 thành 1 loại vũ khí bậc 6 khác trong tình trạng không thay đổi Cường hóa, Phù văn, Khảm, Phụ ma của trang bị

• Điều kiện: Máy chủ đã mở ngày 105 ngày

Lưỡng Nghi Thần Thạch-II

• Lưỡng Nghi Thần Thạch-II: dùng để biến đổi vũ khí bậc 7 thành 1 loại vũ khí bậc 7 khác trong tình trạng không thay đổi Cường hóa, Phù văn, Khảm, Phụ ma của trang bị

• Điều kiện: Máy chủ đã mở ngày 160 ngày

  • Mua vật phẩm Lưỡng Nghi Thần Thạch tại Trân Bảo Các:

 (Nhấp vào hình ảnh để xem hình ảnh lớn hơn)

Hướng dẫn chuyển đổi vũ khí

Sử dụng vật phẩm Lưỡng Nghi Thần Thạch-I để chuyển đổi vũ khí bậc 6

  • Đại hiệp nhấp chuột phải vào vật phẩm Lưỡng Nghi Thần Thạch-I sau đó nhấp vào vũ khí bậc 6 cần thay đổi.

 (Nhấp vào hình ảnh để xem hình ảnh lớn hơn)

  • Ví dụ: chọn [Hiếm] Hỏa Long Thương sẽ nhận được vật phẩm tương ứng, các thuộc tính (Cường hóa, Phù văn, Khảm nạm, Phụ ma) sẽ không bị thay đổi

 (Nhấp vào hình ảnh để xem hình ảnh lớn hơn)

Sử dụng vật phẩm Lưỡng Nghi Thần Thạch-II để chuyển đổi vũ khí bậc 7

  • Đại hiệp nhấp chuột phải vào vật phẩm Lưỡng Nghi Thần Thạch-II sau đó nhấp vào vũ khí bậc 7 cần thay đổi.

 (Nhấp vào hình ảnh để xem hình ảnh lớn hơn)

 

  • Ví dụ: chọn [Hiếm] Kình Thiên Trụ sẽ nhận được vật phẩm tương ứng, các thuộc tính (Cường hóa, Phù văn, Khảm nạm, Phụ ma) sẽ không bị thay đổi.

  (Nhấp vào hình ảnh để xem hình ảnh lớn hơn)

Lưu ý
  • Lưỡng Nghi Thần Thạch-I và Lưỡng Nghi Thần Thạch-II không áp dụng cho vũ khí Hoàng Kim và Bạch Kim bậc 6-7.
  • Sau khi dịch chuyển vũ khí thành công sẽ bị trừ đi 1 số lượng Bạc khóa tương ứng với cấp độ hiện tại.