Nhiệm vụ lịch luyện

Người trong võ lâm và Mộ Dung Chỉ Phong đều xem Bàn Cổ Đồ Lục có tác dụng lớn trong việc phát động đại chiến, vì thế trước khi đại chiến chưa bắt đầu phải thu thập nguyên liệu để chế tạo những vật phẩm cần thiết. Chỉ có việc này không thể dựa vào triều đình đành phiền các vị anh hùng ra tay. Thân là đệ tử Sa Vũ Phi việc này là nghĩa không thể từ chối.

Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: cả ngày
 • Địa điểm nhận nhiệm vụ: NPC Tâm Hà
NPC Giang Hồ Lịch Luyện - Tâm Hà
Vị trí
 • Tương Dương - 673/389
 • Thành Đô - 737/357
 • Biện Kinh - 709/359
 • Dương Châu - 673/389
 • Phượng Tường - 676/360

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: Nhân vật có đẳng cấp 20 trở lên
 • Mỗi ngày mỗi bằng hữu tối đa hoàn thành 10 lần

Nội dung

 • Quý bằng hữu có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Tâm Hà. Nhân vật sẽ ngẫu nhiên nhận được các nhiệm vụ như: đưa thư, thu thập nguyên liệu, tiêu diệt số quái nhất định....
 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng có giá trị như: vàng khóa, bạc khóa, trang bị hiếm, điểm cống hiến sư môn, điểm truyện ký......

Quy trình làm nhiệm vụ

Quy trình làm nhiệm vụ

Bước 1: Nhận nhiệm vụ

 

• Nhân vật tiến hành đối thoại NPC Tâm Hà để nhận nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ được nhận như: đánh quái, thu thập, đưa thư…

 

 

 

Bước 2: Làm nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại Menu Theo dõi nhiệm vụ.

 

Quý nhân sĩ có thể nhấp vào chữ màu trắng để tiến hành làm nhiệm vụ

 

 

 

Hoặc nhấn F4 để mở giao diện nhiệm vụ để tiến hành làm nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3:

 

Giao nhiệm vụ - nhận thưởng

 

Sau quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật trở về đối thoại với NPC Tâm Hà để nhận phần thưởng.

 

 

 

Phần thưởng sẽ do các nhân sĩ lựa chọn bao gồm các phần thưởng sau: vàng, bạc, điểm truyện ký, điểm sư môn…

 

 

 

 

 

 

Phần thưởng

 • Cứ xong một nhiệm vụ có thể nhận quà 1 lần. Quà các loại như: điểm kinh nghiệm, vàng khóa, điểm cống hiến sư môn, điểm truyện ký, đạo cụ thường dùng...
 • Hoàn thành liên tục 10 lần sẽ có một phần quà rất có giá trị

Những câu hỏi xung quanh nhiệm vụ giang hồ lịch luyện

1. Có thể hủy nhiệm vụ lịch luyện không?

 • Mỗi ngày mỗi người có thể hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày và không thể hủy nhiệm vụ

2. Có thể tổ đội hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện ?

 • Có thể, nhiệm vụ lịch luyện hỗ trợ hai kiểu đơntổ đội. Đội trưởng nhận nhiệm vụ và cùng đồng đội hoàn thành.

3. Nếu trong ngày hoàn thành 5 lần nhiệm vụ có thể tích lũy đến ngày thứ 2?

 • Nếu quá 0:00 online có thể tiếp tục số lần nhiệm vụ ngày trước, nếu offline sẽ tích lũy lại số lần nhiệm vụ.

 

Người trong võ lâm và Mộ Dung Chỉ Phong đều xem "Bàn Cổ Đồ Lục" có tác dụng lớn trong việc phát động đại chiến, vì thế trước khi đại chiến chưa bắt đầu phải thu thập nguyên liệu để chế tạo những vật phẩm cần thiết. Chỉ có việc này không thể dựa vào triều đình đành phiền các vị anh hùng ra tay. Thân là đệ tử Sa Vũ Phi việc này là nghĩa không thể từ chối.

Giới thiệu nhiệm vụ

 • Tâm Hà là minh tú bậc nhất Giang Nam, vô cùng khéo léo dùng voan mỏng thêu thành đôi cánh mộng ảo y như thật. Mỗi ngày quý nhân sẽ có thể đến đối thoại với NPC Tâm Hà nhận "Nhiệm vụ giang hồ lịch luyện" như: Đánh quái, thu thập, đưa thư…Cách chơi phong phú, mỗi ngày mỗi nhân vật có thể hoàn thành 10 lần. Nếu nhận nhiệm vụ đánh quái có thể nhờ Tâm Hà chuyển bạn đến bản đồ nhiệm vụ, vừa nhanh vừa tiện.
 • Nhiệm vụ giang hồ lịch luyện có độ khó thấp, bắt đầu dễ, ai ai cũng có thể hoàn thành. Không còn những hạn chế cấp của nhiệm vụ truyện ký, không còn đánh quái nhàm chán, mỗi ngày bạn sẽ được trò chuyện cùng Tâm Hà mỹ nhân, làm "Nhiệm vụ giang hồ lịch luyện" dễ dàng nhận được vàng, điểm kinh nghiệm, đạo cụ, vật phẩm..!

Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: Cả ngày
 • Địa điểm: NPC "Tâm Hà" - Ngũ đại thành thị
NPC Giang Hồ Lịch Luyện - Tâm Hà
Vị trí
 • Tương Dương - 673/389
 • Thành Đô - 737/357
 • Biện Kinh - 709/359
 • Dương Châu - 673/389
 • Phượng Tường - 676/360

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: Nhân vật có đẳng cấp 20 trở lên
 • Mỗi ngày mỗi bằng hữu tối đa hoàn thành 10 lần

Nội dung

 • Quý bằng hữu có thể nhận nhiệm vụ tại NPC "Tâm Hà" - Ngũ đại thành thị. Nhân vật sẽ ngẫu nhiên nhận được các nhiệm vụ như: Đưa thư, thu thập nguyên liệu, tiêu diệt số quái nhất định....
 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng có giá trị như: Vàng khóa, bạc khóa, trang bị hiếm, điểm cống hiến sư môn, điểm truyện ký......

Quy trình làm nhiệm vụ

Quy trình làm nhiệm vụ

Bước 1: Nhận nhiệm vụ

 

• Nhân vật tiến hành đối thoại NPC Tâm Hà để nhận nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ được nhận như: Đánh quái, thu thập, đưa thư…

 

 

 

Bước 2: Làm nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại Menu “theo dõi nhiệm vụ”.

 

Quý nhân sĩ có thể nhấp vào chữ màu trắng để tiến hành làm nhiệm vụ

 

 

 

Quý nhân sĩ cũng có thể nhấn F4 để mở giao diện nhiệm vụ đã nhận để tiến hành làm nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3:

 

Giao nhiệm vụ - nhận thưởng

 

Sau quá trình làm nhiệm vụ vất vả, cuối cùng đã thành công viên mãn. Nhân vật trở về đối thoại với NPC Tâm Hà để nhận phần thưởng.

 

 

 

Phần thưởng sẽ do các nhân sĩ lựa chọn bao gồm các phần thưởng sau: Vàng, bạc, điểm truyện ký, điểm sư môn…

 

 

 

 

 

 

Phần thưởng

 • Cứ xong một nhiệm vụ có thể nhận quà 1 lần. Quà các loại như: Điểm kinh nghiệm, vàng khóa, điểm cống hiến sư môn, điểm truyện ký, đạo cụ thường dùng...
 • Hoàn thành liên tục 10 lần sẽ có một phần quà rất có giá trị

Những câu hỏi xung quanh nhiệm vụ giang hồ lịch luyện

1. Có thể hủy nhiệm vụ lịch luyện không?

 • Mỗi ngày mỗi người có thể hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, và không thể hủy nhiệm vụ

2. Có thể tổ đội hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện ?

 • Có thể, nhiệm vụ lịch luyện hỗ trợ hai kiểu “Đơn” và “Tổ đội”. Có thể do đội trưởng nhận nhiệm vụ và cùng đội hoàn thành.

3. Nếu trong ngày hoàn thành 5 lần nhiệm vụ có thể tích lũy đến ngày thứ 2?

 • Nếu quá 0:00 không offline có thể tiếp tục số lần nhiệm vụ ngày trước, nếu offline sẽ tích lũy lại số lần nhiệm vụ.

 Chưởng Quản kính bút

"Nhiệm vụ giang hồ lịch luyện"