Danh Nhân Đường Gia Tộc

Tạo dựng danh thế giữa giang hồ rộng lớn đâu phải dễ dàng. Nay các anh hùng hào kiệt đã tạo nên cơ nghiệp vững chắc, danh trấn quần hùng thì tên tuổi của nhân sĩ không dễ dàng mai một. Để quý nhân sĩ dễ tỏ rõ uy danh không chỉ của mình mà còn của gia tộc, Phương Phàm xin giới thiệu đến quý vị tính năng mới được mang tên Danh Nhân Đường.

Điều kiện vào Danh Nhân Đường

  • Top 20 chiến trường Công huân
  • Đạt chiến công cá nhân trong tính năng Lãnh thổ chiến ở các bang hội
  • Top 16 Đấu phái
  • Top 8 Hoa Sơn Luận Kiếm

Nội dung

—• Tại giao diện gia tộc (F6), xuất hiện mới thông tin Danh Nhân Đường. Khi nhân vật đáp ứng được một trong những điều kiện trên sẽ được hệ thống đưa vào Danh Nhân Đường của gia tộc.

—• Danh Nhân Đường sẽ dựa vào từng điều kiện đạt được để phân chia. Nếu cùng 1 loại hình, cùng 1 trận đánh, chỉ có nhân vật nào có điểm số cao nhất mới được vào Danh Nhân Đường.

—• Tại đây, các thành viên chính thức trong gia tộc có thể tiến hành khen hoặc chê danh nhân trong Danh Nhân Đường.

• Mỗi thành viên chỉ có thể tiến hành 1 lần khen hoặc chê một danh nhân và không thể khen hay chê chính mình.

• Để tiến hành thao tác khen hoặc chê, nhân sĩ nhấp biểu tượng hoặc kèm theo thông tin Danh Nhân Đường.

Phần thưởng

• Sau khi nhân sĩ nhấp khen xong, dựa vào thông tin của danh nhân, có thể nhận được vàng khóa với số lượng nhất định.

Loại hình danh nhân Phần thưởng
Top 8 Hoa Sơn Luận Kiếm 2500 vàng khóa
Top 20 chiến trường Công huân 1000 vàng khóa
Top 16 Đấu phái 500 vàng khóa
Đạt chiến công Lãnh thổ chiến 500 vàng khóa

Lưu ý: Chỉ có thành viên chính thức trong gia tộc mới được tiến hành các thao tác khen hoặc chê.