Mục tiêu tuần gia tộc

Mỗi gia tộc trong Ngạo Kiếm Vô Song là một sức mạnh hùng hợp khác nhau. Gia tộc nào mạnh có nghĩa là thành viên trong gia tộc đó có sức chiến đấu quật cường, và ngược lại, tinh thần chiến đấu của mỗi nhân chiến chính là yếu tố quan trọng quyết định nên một gia tộc anh hùng. Để kích thích lòng quyết chiến của nhân sĩ, Phương Phàm giới thiệu đến quý vị tính năng mới Mục tiêu tuần gia tộc.

Thời gian

  • Thời gian khai mở tính năng: Sau khi mở giới hạn đẳng cấp 79
  • Thời gian nhận mục tiêu hàng tuần: 00h00 thứ 2 hàng tuần, mỗi gia tộc sẽ ngẫu nhiên được nhận một mục tiêu tuần

Nội dung

• Mỗi tuần, hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn ra một nhiệm vụ mục tiêu tuần như Thanh Vân Phong, Chiến Trường, Trích Tinh Lâu, Trũy Nã, Tàng Bảo đồ, Xi Vưu Mộ...

Hoạt động NPC liên quan Vị trí
 Thanh Vân Phong  

— • Phượng Tường: 331,314

— • Biện Kinh: 360,215

— • Dương Châu: 332,344

— • Thành Đô: 391,315

— • Tương Dương: 333,246

 Chiến Trường  

 • Phượng Tường: 973,367

— • Biện Kinh: 1005,367

— • Dương Châu: 973,399

— • Thành Đô: 1033,371

— • Tương Dương: 973,399

 Trích Tinh Lâu

— • Phượng Tường: 856,290

— • Biện Kinh: 895,288

— • Dương Châu: 870,523

— • Thành Đô: 927,288

— • Tương Dương: 840,320

Truy Nã

• Tương Dương: 248,301

• Phượng Tường: 248,269

• Thành Đô: 312,269

• Biện Kinh: 280,269

• Dương Châu: 248,301

Xi Vưu Mộ

• Phượng Tường: 941,351

• Tương Dương: 940,381

• Biện Kinh: 976,351

• Thành Đô: 994,359

• Dương Châu: 935, 384

Xác định mục tiêu tuần của gia tộc

• Tộc trưởng, Tộc phó và thành viên mở giao diện gia tộc(F6) để xem mục tiêu tuần của gia tộc của mình.


Mục tiêu của tộc tuần này là: Nhiệm vụ Truy nã

Độ hoàn thành

Độ hoàn thành

Nội dung

Cá nhân

—• Khi thành viên gia tộc tham gia sự kiện mục tiêu tuần, dựa vào tình hình tham gia, sẽ nhận được điểm số độ hoàn thành cá nhân.

—• Cấp độ hoàn thành cá nhân cao nhất là cấp 5

Lưu ý: —Khi thành viên rời gia tộc sẽ bị khấu trừ độ hoàn thành cá nhân hiện tại.

Gia tộc

—• —Bao gồm tất cả độ hoàn thành cá nhân của các thành viên hiện tại trong gia tộc

—• Cấp độ hoàn thành gia tộc cao nhất là cấp 5

Phần thưởng

—• Dựa theo cấp độ hoàn thành gia tộc và cấp độ hoàn thành cá nhân, thì hệ thống sẽ tiến hành trao phần thưởng cho Tộc trưởng, Tộc phó và các thành viên trong gia tộc như sau

Tộc trưởng


Tộc trưởng
Cấp độ hoàn thành Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
1 Rương báu 1
2 Rương báu 3
3 Rương báu 6
4 Rương báu 10
5 Rương báu 15

Tộc phó

Tộc phó Cấp độ hoàn thành Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
1 Rương báu 1
2 Rương báu 2
3 Rương báu 5
4 Rương báu 8
5 Rương báu 10

Thành viên trong gia tộc

Cấp độ hoàn thành Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
1 Rương báu
1
2 Rương báu 2
3 Rương báu 3
4 Rương báu 4
5 Rương báu 5

• Mở ra Rương báu sẽ ngẫu nhiên được nhận một trong những các phần thưởng sau:

Vật phẩm Hình ảnh
 Hồng Thủy Tinh
 Tử Thủy Tinh
 Lam Thủy Tinh
 20 vạn bạc khóa
 10 vạn bạc khóa
 2 vạn bạc khóa
1000 Cống Hiến Sư Môn
500 Cống Hiến Sư Môn
200 Cống Hiến Sư Môn
Lưu ý
  • —Quý nhân sĩ tiến hành nhận phần thưởng của mình ở NPC Quản Lý Gia Tộc - Đường Ngạo Linh tại Ngũ đại thành thị.
  • Thời gian nhận thưởng là 00h00 thứ 2 đến 24h00 chủ nhật.
  • Sau khi người chơi rời khỏi gia tộc sẽ không nhận được phần thưởng của gia tộc đó.
Dựa theo cấp độ hoàn thành gia tộc và cấp độ hoàn thành cá nhân, các thành viên trong gia tộc có thể nhận được mức thưởng tương ứng.
Tộc phó dựa vào cấp độ hoàn thành của gia tộc sẽ nhận được phần thưởng