Bàn ngũ hành gia tộc

“Vì đơn độc sẽ làm mồi cho hiểm họa
Từ kết đoàn hạnh phúc sẽ sinh sôi”

Đã đến lúc, quý vị anh hùng cần phải đồng hành với các thành viên để cùng nhau tôn vinh tinh thần đoàn kết, gắn bó cũng như khẳng định sức mạnh của gia tộc mình trong võ lâm rồi. Bằng cách nào ư? Vậy thì hãy cùng tại hạ đến với sự kiện thu thập bàn ngũ hành nhé!

Thời gian

  • Máy chủ đã mở 4 ngày
  • Thời gian: 18h00 đến 20h00 tối mỗi ngày

Điều kiện

  • Nhân vật đạt cấp 40 trở lên 
  • Thành viên chính thức của gia tộc

NPC liên quan

NPC Đường Ngạo Linh Vị trí

Phượng Tường: 378/420

Biện Kinh: 412/424

Dương Châu: 370/451

Thành Đô: 441/416

Tương Dương: 724/452

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Bàn Ngũ Hành
Thu thập đủ 5 Toái Phiến Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, có thể hợp thành Bàn Ngũ Hành gia tộc
Rương Bàn Ngũ Hành Hoàn thành nhiệm vụ bàn ngũ hành gia tộc có thể nhận được
Rương Vàng Bàn Ngũ Hành Hoàn thành nhiệm vụ bàn ngũ hành gia tộc xếp hạng từ 1 đến 5 có thể nhận được

Nội dung

» Trong khoảng thời gian sự kiện, quý nhân sĩ cần đến gặp NPC Quản Lý Gia Tộc để nhận nhiệm vụ thu thập Bàn Ngũ Hành

» Đồng thời, tại 5 vị trí của bản đồ kích chiến, sẽ xuất hiện cột gỗ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Các thành viên của gia tộc sau khi nhận nhiệm vụ cần tìm đến vị trí xuất hiện cột gỗ, đánh cột gỗ để dành quyền sở hữu cho gia tộc của mình.

» Sau khi đã giành được quyền sở hữu, cứ 1 phút, xung quanh cột gỗ sẽ xuất hiện 1 Toái Phiến Trụ, các thành viên của gia tộc có nhiệm vụ thu thập các mảnh vỡ tương ứng với ngũ hành. Mỗi gia tộc cần khoảng 8 phút thu thập xong 1 mảnh cột gỗ.

» Khi có đủ 5 Toái Phiến Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, có thể hợp thành Bàn Ngũ Hành gia tộc

Phần thưởng

» Vào lúc 20h mỗi ngày, hệ thống sẽ cập nhật bảng xếp hạng dựa vào thời gian các gia tộc hợp thành Bàn Ngũ Hành. Lúc này, các thành viên gia tộc có thể đem bàn ngũ hành gia tộc đến gặp NPC Quản Lý Gia Tộc - Đường Ngạo Linh để nhận thưởng xếp hạng trong ngày. Xếp hạng càng đứng trước thì phần thưởng càng hậu hĩnh

Xếp hạng Tộc Trưởng Thành viên gia tộc
1 2 Rương Vàng Bàn Ngũ Hành 2 Rương Vàng Bàn Ngũ Hành
2 - 5 1 Rương Vàng Bàn Ngũ Hành 1 Rương Vàng Bàn Ngũ Hành
6 - 10 500 vàng khóa 500 vàng khóa

» Tương ứng với thời gian mở máy chủ, khi mở Rương Vàng Bàn Ngũ Hành, quý đồng đạo sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng hấp dẫn như sau:

Máy chủ đã mở 51 ngày

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Lam Thủy Tinh Khóa, dùng để cường hóa trang bị, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Tử Thủy Tinh
Túi Toái Phiến 3 Khóa, dùng để khảm nạm trang bị, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
2 Huyền Thiết Thạch Dùng để chế tạo trang bị ngựa, khi dùng có thể nhận vàng khóa, bạc khóa hoặc Hoạt Lực
Dung Thiết Thủy Dùng để chế tạo ra trang bị tọa kỵ
Hoạt Lực Khóa Ngẫu nhiên nhận được 1000, 2000 hoặc 5000 Hoạt Lực Khóa
U Minh 7-1 Nhấp trái vào vật phẩm sẽ nhận được Hổ cưỡi huyết thống 7, 1 kỹ năng
Phiên Vũ 7-1 Nhấp trái vào vật phẩm sẽ nhận được ngựa huyết thống 7, 1 kỹ năng
U Minh 6-1 Nhấp trái vào vật phẩm sẽ nhận được Hổ cưỡi huyết thống 6, 1 kỹ năng
Tọa Kỵ 6-1 Nhấp trái vào vật phẩm sẽ nhận được ngựa huyết thống 6, 1 kỹ năng
Bạc khóa Ngẫu nhiên nhận được 2 vạn hoặc 5 vạn khóa

Máy chủ đã mở 71 ngày

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Lam Thủy Tinh Khóa, dùng để cường hóa trang bị, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Tử Thủy Tinh
Túi Toái Phiến 3 Khóa, dùng để khảm nạm trang bị, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
2 Huyền Thiết Thạch Dùng để chế tạo trang bị ngựa, khi dùng có thể nhận vàng khóa, bạc khóa hoặc Hoạt Lực
Dung Thiết Thủy Dùng để chế tạo ra trang bị tọa kỵ
Long Văn Điểu Kim Khóa, mở ra nhận được Đá Rèn hoặc vàng khóa
Phá Thiên Chùy   Dùng Phá Thiên Chùy mở Long Văn Điểu Kim, có xác suất nhận được Đá Rèn không khóa
Bộ Kiện Phi Phong-4 (Nam) Trang bị lên người nhân vật nam
Bộ Kiện Phi Phong-4 (Nữ) Trang bị lên người nhân vật nữ
Hoạt Lực Khóa Ngẫu nhiên nhận được 1000, 2000 hoặc 5000 Hoạt Lực Khóa
U Minh 7-1 Nhấp trái vào vật phẩm sẽ nhận được Hổ cưỡi huyết thống 7, 1 kỹ năng
Phiên Vũ 7-1 Nhấp trái vào vật phẩm sẽ nhận được ngựa huyết thống 7, 1 kỹ năng
Bạc khóa Ngẫu nhiên nhận được 2 vạn hoặc 5 vạn khóa

 Máy chủ đã mở 191 ngày

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Lam Thủy Tinh Khóa, dùng để cường hóa trang bị, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Tử Thủy Tinh
Túi Toái Phiến 3 Khóa, dùng để khảm nạm trang bị, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
2 Huyền Thiết Thạch Dùng để chế tạo trang bị ngựa, khi dùng có thể nhận vàng khóa, bạc khóa hoặc Hoạt Lực
Dung Thiết Thủy

Dùng để chế tạo ra trang bị tọa kỵ

Long Văn Điểu Kim Khóa, mở ra nhận được Đá Rèn hoặc vàng khóa
Phá Thiên Chùy Dùng Phá Thiên Chùy mở Long Văn Điểu Kim, có xác suất nhận được Đá Rèn không khóa
Bộ Kiện Phi Phong-5 (Nam) Trang bị lên người nhân vật nam
Bộ Kiện Phi Phong-5 (Nữ) Trang bị lên người nhân vật nữ
Hoạt Lực Khóa Ngẫu nhiên nhận được 1000, 2000 hoặc 5000 Hoạt Lực Khóa
Kỳ Lân 91 Nhấp trái vào vật phẩm sẽ nhận được tọa kỵ Kỳ Lân huyết thống 9, 1 kỹ năng
Kỳ Lân 81 Nhấp trái vào vật phẩm sẽ nhận được tọa kỵ Kỳ Lân huyết thống 8, 1 kỹ năng
Bạc Khóa Ngẫu nhiên nhận được 2 vạn hoặc 5 vạn khóa

» Tộc Trưởng và thành viên gia tộc xếp hạng từ 1 đến top 5 đều có thể nhận được tôn hiệu cam đặc biệt và hiếm có!

» Đặc biệt, thời gian sự kiện, Tộc Trưởng có thể mở thời gian thưởng nhân đôi, kéo dài 1 tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian thưởng nhân đôi, các thành viên tham gia nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi

Lưu ý
  • Mỗi nhân vật mỗi ngày chỉ được quyền thu thập 1 Toái Phiến Trụ có thuộc tính tương đồng