Trung Tâm An Toàn

Thời gian vừa qua, Trung Tâm An Toàn đã hoàn thành tốt việc bảo vệ tài khoản của quý nhân sĩ của Ngạo Kiếm Vô Song. Để giúp quý anh hùng dễ dàng sử dụng tính năng này, sau khi cập nhật phiên bản 2.40 ngày 12/07/2014, hệ thống sẽ thêm cách thức nhập mã Trung Tâm An Toàn trong game với nội dung cụ thể như sau:

Quy trình nhập mã Trung Tâm An Toàn trong game

Nhân sĩ muốn cài đặt mã an toàn, chỉ cần thực hiện các bước đơn giản như sau:

♦ Quý nhân sĩ đăng nhập vào game Ngạo Kiếm Vô Song

♦ Sẽ xuất hiện giao diện Trung Tâm Mã An Toàn, nhân sĩ nhấp chọn

♦ Quý vị dùng trỏ chuột nhập 2 lần mật mã an toàn. Lưu ý: mật mã có 6 chữ số, 6 chữ số này chỉ có thể dùng chữ số từ 1-9. Mật mã nhập vào không thể sử dụng bàn phím, chỉ có thể nhập trên bàn phím ảo

♦ Nhấp chọn Xác nhận để hoàn thành việc cài đặt mã bảo hộ Khóa An Toàn

♦ Sau khi cài đặt chức năng Trung Tâm An Toàn, mỗi lần đăng nhập vào game, nhân vật sẽ ở trạng thái khóa, không thể tiến hành các thao tác như mở thư, mua bán tại Trung Tâm Giao Dịch, Hàng Đấu Giá, Trân Bảo Các, NPC Tiệm, cường hóa… Để tiến hành các thao tác này, nhân sĩ cần tiến hành nhập mật mã an toàn để mở khóa bảo hộ:

Lưu ý
  • Sau khi đã cài đặt mật mã an toàn, nếu nhân sĩ nhập sai mật mã, cần tiến hành nhập lại. Số lần được nhập là 5, cứ mỗi nhập sai sẽ trừ đi 1 lần. Nếu nhân sĩ liên tục nhập sai 5 lần mật mã an toàn, nhân sĩ cần chờ 30 phút sau mới có thể nhập lại
  • Mỗi nhân vật sẽ sở hữu mỗi mã an toàn khác nhau

Đổi mật mã

♦ Nếu muốn đổi mật mã, nhân sĩ nhấp chọn dòng chữ Đổi mật mã trên giao diện An toàn tài khoản 

♦ Nhân sĩ cần nhập mật mã gốc và 2 lần mật mã mới. Nếu mật mã 2 lần giống nhau, khóa an toàn đã được đổi thành công, nhân sĩ đăng nhập lần sau nhớ nhập mật mã mới

Hủy mật mã

Quý nhân sĩ muốn hủy mật mã, nhấp chọn Hủy mở trên giao diện An toàn tài khoản, rồi chọn Xác nhận. Nếu quên mật mã, thì yêu cầu hủy bỏ mật mã an toàn sau 5 ngày mới có hiệu lực. 

Mọi vấn đề thắc mắc nhân sĩ có thể liên lạc tại: