Quy tắc chiến đấu

Cùng với sự kế thừa cảm giác PK sảng khoái, linh hoạt Ngạo Kiếm Vô Song cũng chế tác võ công khác nhau của thập đại môn phái. Thể nghiệm thao tác tốt hơn, chiêu thức võ công đa dạng hơn, hiệu ứng hoa lệ hơn, cách chơi PK phong phú hơn, cho bạn một cảm giác mới mẻ trong thế giới võ hiệp.

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: 40 trở lên
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái
 • Chỉ những bản đồ luyện công, chiến trường.. mới có thể tiến hành PK

Các trạng thái PK

• Luyện cấp kiểu gì an toàn nhất? PK kiểu gì tiện nhất? 4 loại PK kiểu luyện công, kiểu trận doanh... khiến những trận PK càng thêm hưng phấn và hấp dẫn.

 

Kiểu luyện công

• Kiểu luyện công tương đối an toàn, là kiểu nên chọn đầu tiên khi luyện cấp.

• Người chơi mở kiểu đồ sát mới có thể tấn công người chơi kiểu luyện cấp. Ở kiểu luyện công không thể chủ động tấn công người chơi khác, cần đổi sang kiểu trận doanh, gia tộc/bang hội, đồ sát mới có thể phản kích.

Kiểu trận doanh

• Nhân vật chưa gia nhập gia tộc hoặc bang hội thường chọn kiểu trận doanh để PK. Màu tên người chơi biểu thị trận doanh hiện tại của người chơi. Trong Ngạo Kiếm Vô Song có 3 kiểu trận doanh Chính phái - Trung phái - Tà phái, với màu tương ứng lần lượt là: vàng - xanh - tím.

 • Trận doanh của môn phái
Trận doanh của môn phái

Chính phái

Thiếu Lâm
Võ Đang
Nga My

Trung lập

Thiên Vương
Tiêu Dao
Hoa Sơn
Cái Bang

Tà phái

Côn Lôn
Đào Hoa Đảo
Đường Môn

Kiểu gia tộc/bang hội

• Quý nhân sĩ gia nhập gia tộc/ bang hội có thể chọn kiểu gia tộc/ bang hội, tiến hành PK với người chơi thuộc gia tộc, bang hội khác. Gia tộc và bang hội chỉ có thể chọn 1, gia nhập bang hội sẽ hiển thị kiểu bang hội

Kiểu đồ sát

Ở kiểu đồ sát, có thể tiến hành PK với người chơi cấp 40 trở lên (đã vào môn phái). Ở kiểu PK này, người chơi đả thương người kiểu luyện công sẽ tăng 1 điểm tội ác.

Thanh HP và điểm PK

 • Thanh HP màu xanh: Đối phương hiện ở quan hệ hòa bình với bạn, 2 bên không thể chiến đấu.
 • Thanh HP cam: Đối phương đang ở kiểu trận doanh/bang/gia tộc, 2 bên có thể chiến đấu.
 • Thanh HP tím: Đối phương ở kiểu đồ sát, mở kiểu PK bất kỳ có thể chiến đấu.

Đổi nhanh kiểu PK

 • Nút PK dưới avatar nhân vật chọn kiểu chiến đấu.
 • Nhấn CTRL+H đổi kiểu PK, thứ tự đổi: luyện công-trận doanh-gia tộc/bang hội-đồ sát.
 • Ở trạng thái chiến đấu, 3 phút sau mới được đổi thành kiểu luyện công

Cách xóa điểm ác danh

 • Trọng thương sẽ mất điểm ác danh: Ở bản đồ luyện công, mỗi lần bị người khác đả trọng thương sẽ được xóa 1 điểm ác danh
 • Tu hành ở Tịnh Tâm Điện: Để tạo ra 1 thế giới giang hồ hòa bình, các nhân sĩ  có thể đến gặp NPC Huyền Tịnh (Tọa độ: Biện Kinh-1244/339) để xóa điểm ác danh.

Tu hành trong chùa: Điểm PK càng cao, thời gian tu hành càng dài. Vào chùa suy nghĩ tịnh tâm, nên không thể ủy thác online hoặc offline

Tu hành ngoài chùa: Có thể chọn tu hành ngoài chùa, nộp tiền xong sẽ lập tức xóa điểm ác danh. Khi tu hành ngoài chùa không thể đồ sát, thời gian tu hành giống với tu hành trong chùa.

Trường phạt PK và trọng thương

• Bị người chơi khác đã trọng thương, sẽ bị tổn thất điểm kinh nghiệm. Điểm ác danh càng cao, thì điểm kinh nghiệm bị mất càng nhiều. Ở kiểu đồ sát và cừu sát, đả thương người chơi khác sẽ bị trừng phạt PK tương ứng.

Ở kiểu đồ sát đả thương người chơi kiểu luyện công, mỗi lần tăng 1 điểm tội ác.

Ở quan hệ cừu sát, thi triển cừu sát đã thương người khác, tăng 2 điểm ác danh. Người bị đánh trọng thương sẽ không tăng điểm ác danh.

Khi điểm ác danh đạt 8 điểm không thể sử dụng đạo cụ.

Ác danh đạt 10 điểm không thể mở kiểu đồ sát và cừu sát, EXP đạt đến hoặc quá -50% cũng không thể mở kiểu đồ sát và cừu sát.

 

Cùng với sự kế thừa cảm giác Pk sảng khoái, linh hoạt Ngạo Kiếm Vô Song cũng chế tác võ công khác nhau của thập đại môn phái. Thể nghiệm thao tác tốt hơn, chiêu thức võ công đa dạng hơn, hiệu ứng hoa lệ hơn, cách chơi Pk phong phú hơn, cho bạn một cảm giác mới mẻ trong thế giới võ hiệp.

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: 40 trở lên
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái
 • Chỉ những bản đồ luyện công, chiến trường.. mới có thể tiến hành PK

Các trạng thái PK

• Luyện cấp kiểu gì an toàn nhất? Pk kiểu gì tiện nhất? 4 loại PK kiểu luyện công, kiểu trận doanh... khiến những trận PK càng thêm hưng phấn và hấp dẫn.

 

Kiểu luyện công

• Kiểu luyện công tương đối an toàn, là kiểu nên chọn đầu tiên khi luyện cấp.

• Người chơi mở kiểu đồ sát mới có thể tấn công người chơi kiểu luyện cấp. Ở kiểu luyện công không thể chủ động tấn công người chơi khác, cần đổi sang kiểu trận doanh, gia tộc/bang hội, đồ sát mới có thể phản kích.

Kiểu trận doanh

• Nhân vật chưa gia nhập gia tộc hoặc bang hội thường chọn kiểu trận doanh để PK - Màu tên người chơi biểu thị trận doanh hiện tại của người chơi. Trong Ngạo Kiếm Vô Song có 3 kiểu trận doanh Chính phái - Trung phái - Tà phái, với màu tương ứng lần lượt là: Màu vàng - Màu xanh - Màu tím.

 • Trận doanh của môn phái
Trận doanh của môn phái

Chính phái

Thiếu Lâm
Võ Đang
Nga My

Trung lập

Thiên Vương
Tiêu Dao
Hoa Sơn
Cái Bang

Tà phái

Côn Lôn
Đào Hoa Đảo
Đường Môn

Kiểu gia tộc/bang hội

• Quý nhân sĩ gia nhập bang hội/gia tộc có thể chọn kiểu gia tộc/ bang hội, tiến hành PK với người chơi thuộc gia tộc, bang hội khác. Gia tộc và bang hội chỉ có thể chọn 1, gia nhập bang hội sẽ hiển thị kiểu bang hội

Kiểu đồ sát

Ở kiểu đồ sát, có thể tiến hành Pk với người chơi cấp 40 trở lên(đã vào môn phái). Ở kiểu PK này, người chơi đã thương người kiểu luyện công sẽ tăng 1 điểm tội ác.

Thanh HP và điểm PK

 • Thanh HP màu xanh: Đối phương hiện ở quan hệ hòa bình với bạn, 2 bên không thể chiến đấu.
 • Thanh HP cam: Đối phương đang ở kiểu trận doanh/bang/gia tộc, 2 bên có thể chiến đấu.
 • Thanh HP tím: Đối phương ở kiểu đồ sát, mở kiểu Pk bất kỳ có thể chiến đấu.

Đổi nhanh kiểu PK

 • Nút PK dười avatar nhân vật chọn kiểu chiến đấu.
 • Nhấn CTRL+H đổi kiểu PK, thứ tự đồi: luyện công-trận doanh-gia tộc/bang hội-đồ sát.
 • Ở trạng thái chiến đấu, 3 phút sau mới được đổi thành kiểu luyện công

Cách xóa điểm ác danh

 • Trọng thương sẽ mất điểm ác danh: Ở bản đồ luyện công, mỗi lần bị người khác đả trọng thương sẽ được xóa 1 điểm ác danh
 • Tu hành ở Tịnh Tâm Điện: Để tạo ra 1 thế giới giang hồ hòa bình, các nhân sĩ  có thể đến gặp NPC Huyền Tịnh(Tọa độ: Biện Kinh-1244/339) để xóa điểm ác danh.

Tu hành trong chùa: Điểm PK càng cao, thời gian tu hành càng dài. Vào chùa suy nghĩ tịnh tâm, nên không thể ủy thác online hoặc offline

Tu hành ngoài chùa: Có thể chọn tu hành ngoài chùa, nộp tiền xong sẽ lập tức xóa điểm ác danh. Khi tu hành ngoài chùa không thể đồ sát, thời gian tu hành giống với tu hành trong chùa.

Trường phạt PK và trọng thương

• Bị người chơi khác đã trọng thương, sẽ bị tổn thất điểm kinh nghiệm. Điểm ác danh càng cao, thì điểm kinh nghiệm bị mất càng nhiều. Ở kiểu đồ sát và cừu sát, đả thương người chơi khác sẽ bị trừng phạt PK tương ứng.

Ở kiểu đồ sát đả thương người chơi kiểu luyện công, mỗi lần tăng 1 điểm tội ác.

Ở quan hệ cừu sát, thi triển cừu sát đã thương người khác, tăng 2 điểm ác danh. Người bị đánh trong thương sẽ không tăng điểm ác danh.

Khi điểm ác danh đạt 8 điểm không thể sử dụng đạo cụ.

Ác danh đạt 10 điểm không thể mở kiểu đồ sát và cừu sát, EXP đạt đến hoặc quá -50% cũng không thể mở kiểu đồ sát và cừu sát.

Chưởng Quản kính bút

gia tộc/ bang hội