Hệ thống đấu giá

Không cần chào bán, tiết kiệm thời gian bày bán, mọi lúc mọi nơi đều có thể mua bán thương phẩm trong Hàng Đấu Giá. Quý bằng hữu có thể tốn 1 chút phí thủ tục đem vật phẩm (không khóa) gửi bán ở Hàng Đấu Giá, cung cấp cho bằng hữu khác đấu giá để mua. Đồng thời, cũng có thể tìm và mua những vật phẩm mà bằng hữu khác gửi bán ở Hàng Đấu Giá.

Giao diện đấu giá

• Thông qua phím tắt F10 (hình thức cài đặt 1) hoặc R (hình thức cài đặt 2) để mở giao diện Hàng Đấu Giá

• Quý nhân sĩ cũng có thể nhấp chuột vào biểu tượng Hàng Đấu Giá ở bên cạnh bản đồ mini để mở giao diện Hàng Đấu Giá

Nội dung

• Thương phẩm của Hàng Đấu Giá có 5 loại lớn như: Trang bị, đạo cụ, kỹ năng sống, bí tịch, gia cụ. Quý nhân sĩ có thể phân loại để tìm thương phẩm cần mua, cũng có thể thông qua từ khóa, cấp độ, phạm vi cấp sao để nhanh chóng tìm thấy mục tiêu.

Đối với người mua

• Quý nhân sĩ tiến hành nhấp chọn "Muốn mua vào" để vào giao diện mua vật phẩm tại Hàng Đấu Giá

Bước 1: Tìm vật phẩm

• Tại đây, quý nhân sĩ có thể chọn tìm vật phẩm thông qua tên vật phẩm, cấp sao của vật phẩm, hay màu sắc của vật phẩm. Hoặc nhấp chọn khung vật phẩm: Trang bị - Đạo cụ - Kỹ năng sống - Bí Tịch - Gia Cụ để tìm vật phẩm mình thích

Bước 2: Mua vật phẩm

Sau khi đã xác định vật phẩm cần mua: Nhấp chọn "Mua" nếu muốn mua ngay, với điều kiện là vật phẩm này chưa được đấu giá trên Hàng Đấu Giá.

Hoặc có thể nhấp chọn đấu giá nếu vật phẩm đó đang được đấu giá

Lưu ý
  • Số tiền tối thiểu của mỗi đợt đấu giá: Giá hiện của vật phẩm cộng thêm 1% giá hiện tại của vật phẩm đó
  • Ví dụ: Vật phẩm A có giá bán ra: 400 vàng. Thì giá tối thiểu để được đấu giá là: 404 vàng. Trong đó: 400 vàng là giá hiện tại của vật phẩm, 4 vàng là 1% giá hiện tại của vật phẩm A

• Sau khi đã ra giá, đặt tiền vào hệ thống đấu giá với mức vàng mình muốn. Sau khi kết thúc phiên đấu giá (Dựa theo thời gian kết thúc phiên đấu giá vật phẩm). Hệ thống sẽ gửi trả vật phẩm đã được đấu giá cho nhân vật ra giá cao nhất thông qua hộp thư của nhân vật. Quý nhân sĩ ra giá cao nhất có thể vào hộp thư của nhân vật để nhận được vật phẩm.

Đối với người bán

Giao diện Hàng Đấu Giá đối với người bán

Chi tiết Hàng Đấu Giá

Khu vực 1: Khu đặt vật phẩm từ hành trang.

Khu vực 2: Giá của vật phẩm được đấu giá

Khu vực 3: Giá của vật phẩm mua ngay, không cần thông qua đấu giá

Khu vực 4: Thời gian của vật phẩm được đấu giá

Khu vực 5: Phí khi vật phẩm được đưa lên hệ thống đấu giá dựa trên thời gian của vật phẩm được đưa lên hệ thống đấu giá

Khu vực 6: Hiển thị các vật phẩm

Các thao tác bán vật phẩm

Bước 1: Đưa vật phẩm cần bán vào khu vực đặt vật phẩm

• Nhấp chuột phải vào vật phẩm cần đấu giá, lập tức vật phẩm được đấu giá sẽ được đặt vào ô vật phẩm

Nhấp chọn nút “Giá tham khảo” sẽ hiện ra những vật phẩm tương tự hiện đang được đấu giá ở “Hàng Đấu giá” ở khu vực 6.

Bước 2: Nhập số tiền muốn bán

• Sau khi xác định vật phẩm mình cần bán, quý nhân sĩ tiến hành nhập giá tiền khởi điểm của cuộc đấu giá và giá tiền mua ngay. Số tiền tối thiểu của tất cả mọi vật phẩm được bán ra là 30 vàng.

Bước 3: Chọn thời gian đấu giá

Thời lượng đấu giá cũng quan trọng không kém trong quá trình đấu giá vật phẩm. Thời lượng đấu giá vật phẩm được hệ thống đưa ra 5 mức: 8 tiếng - 16 tiếng - 24 tiếng - 48 tiếng - 72 tiếng. Ứng với thời gian đó, thì phí thủ tục cũng tăng lên (áp dụng cho tất cả các vật phẩm): 2 vàng - 3 vàng - 4 vàng - 6 vàng - 8 vàng.

Sau khi hoàn tất các quá trình trên, quý nhân sĩ nhấp chọn "Đấu giá" để vật phẩm bước vào quá trình đấu giá. Khi vật phẩm đã được lên Hàng Đấu Giá, quý nhân sĩ có thể nhấp chọn "Gửi chat" để quảng bá vật phẩm mình tại kênh trò chuyện thế giới

Vật phẩm đã được mua, ngay lập tức hệ thống gửi vàng trực tiếp vào túi đồ của nhân vật. Kèm theo đó hệ thống cũng gửi thư xác nhận đã bán thành công vật phẩm.