Xi Vưu Mộ - Tầng 4

Xi Vưu Mộ huyền cơ trùng trùng, ẩn chứa nhiều mật đạo và cơ quan bí hiểm, đồng thời đó cũng là nơi cất giấu nhiều kho báu quý hiếm. Đặc biệt, Chiến Thần Điện của Xi Vưu Mộ Tầng 4 có boss Thù Hoàng bảo vệ, đánh bại nó sẽ nhận được nhiều phần thưởng. Hãy rủ đồng đội đến khai phá nào!

Thời gian

  • Thời gian báo danh: 22h50 hằng ngày
  • Thời gian bắt đầu: 23h00 hằng ngày

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật đạt đến cấp 80
  • Mỗi ngày chỉ được tham gia Xi Vưu Mộ 1 lần

NPC liên quan

NPC Hướng Dẫn Xi Vưu Mộ - Thương Mãng Vị trí

Phượng Tường: 941 - 351

 

Tương Dương: 940 - 381

 

Biện Kinh: 976 - 351

 

Thành Đô: 994 - 359

 

Dương Châu: 935 - 384

Quy trình tham gia

Quy trình tham gia

Bước 1: Báo danh tham gia Xi Vưu mộ

 

• Nhân sĩ tiến hành đối thoại với NPC Hướng Dẫn Xi Vưu Mộ - Thương Mãng để tham gia vào Xi Vưu Mộ

 

• Nhấp chọn Vào Xi Vưu Mộ - Bắc hoặc Cửa vào Xi Vưu Mộ - Nam

 

 Bước 2: Chọn mật thất

• Quý nhân sĩ sẽ được hệ thống chuyển đến tiếp giao với Xi Vưu Mộ

 

• Tiếp đến, di chuyển nhân vật vào Xi Vưu Mộ tầng 1. Tại đây, có 4 mật thất gồm: Đoài - Càn - Chấn - Ly

 

Bước 3: Vượt tầng

 

• Quý nhân sĩ tiến hành tiêu diệt quái vật và boss của từng mật thất để nhận thưởng và tiếp tục vào tầng thứ 2

 

• Mỗi mật thất đều có boss thủ hộ, hãy cùng với tổ đội tận dụng thời cơ nhận thật nhiều vật phẩm

Bước 4: Thu phục thủ lĩnh

 

• Sau khi vượt hết các mật thất của tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Gồm có tất cả 11 mật thất.

 

• Tiêu diệt tất cả các các boss thủ hộ tại các mật thất, sẽ xuất hiện boss Xi Vưu Thủ Lĩnh.

 

Bước 5: Vào Xi Vưu Mộ Tầng 4

 

• Tiêu diệt boss Xi Vưu Thủ Lĩnh, cửa vào Xi Vưu Mộ Tầng 4 sẽ tự động mở.

 

Tại đây, có Chiến Thần Điện là nơi chứa quan tài Xi Vưu.

 

Boss Thù Hoàng bảo vệ ngoài Chiến Thần Điện, đánh bại nó sẽ nhận nhiều phần thưởng.

 

 

Phần thưởng

• Trong Xi Vưu Mộ sẽ tu tập nhiều boss như Thủ Lăng Nhân, Tê Giác Chiến Sĩ, Kim Khải Võ Tướng, Vong Linh Tướng Quân, Thần Thú, Xi Vưu Thủ Tướng, đánh bại chúng nhận được thủy tinh, phi phong, linh thạch các loại…

Vật phẩm
Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Bạch Thủy Tinh
Phi Phong - 2
Lục Thủy Tinh Phi Phong - 3
Lam Thủy Tinh
Hạnh Vận Thảo
Tử Thủy Tinh Bách Niên Chu Quả
Hoa Hồng Toái Phiến

Nếu quý nhân sĩ nào có duyên, sẽ được hệ thống chuyển vào Thi Vương Điện. Tại đây, quý nhân sĩ có thể độc hữu tất cả quà thưởng! Ai là người may mắn nhất, chúng ta hãy chờ xem. Đặc biệt, đánh bại boss Thù Hoàng bảo vệ ở tầng 4, quý vị sẽ nhận được nhiều phần thưởng hậu hĩnh như Hồng Thủy Tinh, Phi Phong, Ma Thạch.

Vật phẩm
Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Hồng Thủy Tinh
Phi Phong - 2
Ma Thạch
Phi Phong - 3
Lưu ý
  • Trong Xi Vưu Mộ Tầng 1, 2, 3, nhân vật bị đánh trọng thương sẽ được chuyển vào Mật Đạo.
  • Trong Mật Đạo cũng có xuất hiện boss, tiêu diệt boss có thể nhận phần thưởng. Nếu bị thương trong Mật Đạo, nhân vật sẽ được chuyển về mặt đất không thể tiếp tục thám hiểm.
  • Từ Mật Đạo Tầng 3 có thể đến được Xi Vưu Mộ Tầng 4.