Túi Phúc Vàng

Túi Phúc Vàng mang lại nhiều may mắn, sự thịnh vượng và giàu sang. Mỗi ngày khi quý đồng đạo mở Túi Phúc Vàng có thể nhận quà vàng khóa, bạc khóa, điểm kinh nghiệm...

Điều kiện

  • Đẳng cấp yêu cầu: cấp 20 trở lên

Công dụng Túi Phúc Vàng

  • Mở Túi Phúc Vàng có thể ngẫu nhiên nhận quà vàng khóa, bạc khóa, điểm kinh nghiệm, nguyên liệu (khóa)….
  • Mỗi người ngày tối đa mở 10 Túi Phúc Vàng, quá 10 túi vẫn dùng được nhưng chỉ nhận 100 bạc khóa.

Cách nhận

  • Ở khu vực luyện công, đánh quái tinh anh rơi Túi Phúc Vàng:

  • Tham gia sự kiện đố vui hằng ngày, bí cảnh thường, cầu phúc, đấu phái … có thể nhận được Túi Phúc Vàng.
  • Tiệm Tùy Thân dùng Điểm truyện ký mua Túi Phúc Vàng

  •  Tất cả nhân vật là VIP tạm/ VIP 1 mỗi ngày có thể nhận 2 Túi Phúc Vàng.