Phi Phong bậc 6

Phi Phong một trong những trang bị đặc biệt, cùng bạn xông pha giang hồ trải nghiệm phong cảnh võ hiệp đậm nét. Là trang bị có thuộc tính phi phàm, vì thế Phi Phong được xem như vũ khí bí mật tung hoành trong giang hồ. Nay, Phi Phong bậc 6 sẽ ra mắt quý anh hùng sau khi mở máy chủ 281 ngày, thử xem nó có uy lực như thế nào nhé!

NPC liên quan

NPC Dã Luyện Sư - Âu Mộ Tử Vị trí

Dương Châu: 733/393


Biện Kinh: 769/359


Phượng Tường: 731/368


Thành Đô: 797/361


Tương Dương: 733/393

Phi Phong và công lực

» Phi Phong có thể tăng công lực nhân vật, Phi Phong cấp càng cao công lực tăng càng nhiều

Bậc Phi Phong Công lực thấp nhất Công lực cao nhất
Phi Phong bậc 1 1 6
Phi Phong bậc 2 4 9
Phi Phong bậc 3 8 12
Phi Phong bậc 4 10 16
Phi Phong bậc 5 15 20
Phi Phong bậc 6 15 24


Phi Phong cấp 6 dành cho nhân vật nam


Phi Phong cấp 6 dành cho nhân vật nữ

» Tham gia đánh boss Danh Khí Chi Tranh, quý anh hùng sẽ ngẫu nhiên được nhận Phi Phong bậc 6

Tăng cấp Phi Phong

» Phi Phong đã giám định, quý anh hùng hãy đến chỗ Dã Luyện Sư nhấp chọn dòng chữ Liên quan Phi Phong

» Nhấp chọn mục Tăng cấp, đặt Phi Phong cần tăng cấp vào ô vật phẩm rồi nhấn chữ Tăng cấp. Lưu ý mỗi lần tăng cấp cần tốn Nhập Vi Kính (mua tại Trung Tâm Giao Dịch)

Mời xem thêm thuộc tính và cách giám định Phi Phong trong Ngạo Kiếm Vô Song tại đây