Táng Long Cốc

Sau khi Thạch Trung Kiếm của Ly Ưu Đảo bị rút ra có thể nhận được sức mạnh thần bí. Giang hồ đồn rằng Táng Long Cốc gần Song Long Động có một long mạch thần khí khiến nhân sĩ đến tranh đoạt.

Thời gian diễn ra

 • 20h00 ngày thứ 1 mở máy chủ sẽ mở Táng Long Cốc
 • Sự kiện diễn ra: Từ 10h00 đến 00h00 hàng ngày

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: Nhân vật có đẳng cấp 40-69
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái
 • Số lần tham gia: 2 lần/ ngày, không tích lũy

Địa điểm

NPC Chiến Trường Táng Long Cốc
Chương Kiếm
Vị trí
 • Tương Dương: 593/337

Quy trình tham gia


Quy trình tham gia

1. Báo danh

 

• Nhân vật có đẳng cấp từ 40-60 đến NPC chiến trường Táng Long Cốc -Chương Kiếm để báo danh tham gia sự kiện.

 

• Nhấp chọn Báo danh tham gia Táng Long Cốc để bước vào chiến trường

2. Chuẩn bị

 

Sau khi báo danh tham gia, nếu đủ 12 nhân vật. Hệ thống sẽ gửi thông báo vào chiến trường Táng Long Cốc để chuyển vào chiến trường.

 

Nhấp chọn Đến để tham gia chiến trường

3. Giao chiến

 

Mỗi trận giao chiến sẽ diễn ra 12 phút: 2 phút chuẩn bị và 10 phút giao chiến

 

• Chiến trường có tối đa 12 nhân vật tham gia. Nếu có hơn 12 nhân vật đăng ký, 30 giây sau hệ thống sẽ tự động mở chiến trường tương tự.

Lưu ý 
 • Người chơi đợt trước nhấp xác nhận tham gia chiến trường nhưng do số người chiến trường không đủ không tham gia được, đến trận nay khi xếp thứ tự người chơi xếp đầu.
 • Cứ 12 nhân vật sẽ được hệ thống sắp xếp vào 1 trận doanh
 • Khi nhân vật được quyết định vào chiến trường, trừ số lần tham gia chiến trường trong ngày đó 1 lần.
 • Vào chiến trường xong, căn cứ vào loại hình mở chiến trường và môn phái hiện tại của nhân vật mà cung cấp những thay đổi sau với người chơi. Sự thay đổi này là thay đổi tương ứng khi người chơi vào chiến trường Táng Long Cốc, như đẳng cấp, trang bị, kỹ năng... Rời chiến trường Táng Long Cốc xong, ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển nhân vật về hiện trạng như ban đầu.
 • Sau khi kết thúc, quay lại NPC Chương Kiếm để nhận phần thưởng

 

20h ngày thứ 1 mở máy chủ sẽ mở Táng Long