Trung Tâm Giao Dịch

Vật phẩm khóa cũng có thể giao dịch? Không sai, trong Ngạo Kiếm Vô Song các vật phẩm khóa đều có thể giao dịch. Đem vật phẩm bán cho Trung Tâm Giao Dịch sẽ nhận được vàng khóa. Đồng thời cũng có thể dùng vàng khóa hoặc vàng không khóa mua vật phẩm từ Trung Tâm Giao Dịch. Trong Trung Tâm Giao Dịch giá cả thu mua và bán của các vật phẩm đều do hệ thống thiết lập, nhưng sẽ căn cứ vào sự biến động của thị trường.

Đối với người mua

• Nhấp nút biểu tượng Trung Tâm Giao Dịch bên cạnh bản đồ mini, hoặc nhấn phím F9 (hình thức cài đặt 1) - nhấn phím W (hình thức cài đặt 2), mở giao diện Trung Tâm Giao Dịch.

1. Mua trực tiếp

 Trung Tâm Giao Dịch không thiếu những trang bị hoặc đạo cụ mà các bằng hữu cần, chỉ cần vật phẩm này có tồn kho, thì có thể trực tiếp dùng vàng khóa hoặc vàng không khóa để mua.

• Dùng vàng không khóa có thể mua được vật phẩm không khóa

• Dùng vàng không khóa có thể biến vật phẩm khóa thành không khóa

2. Đặt mua

• Nếu vật phẩm tạm thời không có tồn kho thì sao? Lúc này quý bằng hữu có thể đặt mua, một khi có nhân vật nào bán, thì nhân vật nào đặt mua với giá cao nhất thì nhận được vật phẩm này.

Quy tắc đặt mua: Người ra giá đặt mua, nếu như ra giá bằng nhau thì người đặt mua trước sẽ ưu tiên nhận được.

Lưu ý

♦ Đối với người bán:

 • Dù vật phẩm bán ra là khóa hay không khóa, thì khi thu tiền vàng về tất cả đều là khóa

♦ Đối với người mua:

 • Nếu sử dụng toàn bộ đơn đặt hàng là vàng không khóa, thì vật phẩm mua được là vật phẩm không khóa
 • Nếu có dùng vàng khóa thì dù ít hay nhiều thì tất cả vật phẩm là khóa
 • Đơn đặt hàng cần tối thiếu 1 vàng không khóa, có thể bổ sung bằng vàng khóa.

3. Tìm vật phẩm

• Tính năng Tìm có thể giúp quý bằng hữu nhanh chóng tìm thấy nhanh vật phẩm cần mua. Chỉ cần gõ tên vật phẩm mình cần tìm vào trong khung, sau đó nhấp nút Tìm để tìm vật phẩm. Vật phẩm sẽ hiện ra vào khung vật phẩm khi được tìm thấy và không hiện ra vật phẩm khi vật phẩm đó không tồn tại hoặc do quý nhân sĩ đã nhập sai tên.

• Trong Ngạo Kiếm Vô Song có vô vàn vật phẩm từ bình dân, đến cao cấp, từ thông dụng đến của hiếm vật lạ. Quý nhân sĩ đặc biệt quan tâm vật phẩm nào đó, có thể thêm vào phần vật phẩm quan tâm để có thể giảm tải được một số thời gian nhất định.

Đối với người bán

• Nhấp nút biểu tượng Trung Tâm Giao Dịch bên cạnh bản đồ mini, hoặc nhấn phím F9 (Hình thức cài đặt 1)/ nhấn phím W (Hình thức cài đặt 2)

• Mở giao diện Trung Tâm Giao Dịch, nhấp chọn Muốn bán ra để tiến hành bán vật phẩm. Bán vật phẩm được thực hiện qua các bước sau đây

Bước 1: Chọn vật phẩm cần bán ở hành trang

 • Chỉ có những vật phẩm sáng lên mới có thể được bán tại Trung Tâm Giao Dịch.
 • Vật phẩm bán tại Trung Tâm Giao Dịch dù là khóa hay không khóa đều có thể bán.

Bước 2: Xác nhận vật phẩm và số lượng cần bán.

 • Sau khi đã xác định những vật phẩm mình cần bán, nhấp chuột trái vào vật phẩm đó. Tiếp đó nhập số lượng để tiến hành bán vật phẩm

 • Nhấp Xác nhận khi đã chắc chắn về số lượng của một vật phẩm cần bán.

Bước 3: Nhận vàng khóa

 • Sau khi đã xác nhận được vật phẩm, số lượng vật phẩm cần bán. Hệ thống sẽ hiện lên bảng danh sách các tên vật phẩm, hình ảnh, số lượng, giá cả.. để quý nhân sĩ kiểm tra lần cuối trước khi bán cho Trung Tâm Giao Dịch
 • Giá của mỗi vật phẩm sẽ được hệ thống đưa ra. Giá cả này phụ thuộc vào sự biến đổi của thị trường, có tăng có giảm thuận tiện cho việc kinh thương phát tài

 • Nếu đồng ý với giá bán hiện tại, nhấp chọn Xác nhận bán để thu tiền về từ các vật phẩm đã bán.
 • Khi đã bán vật phẩm thành công, ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển tiền về hành trang của nhân vật, kèm theo đó là hóa đơn mua hàng của hệ thống.

 • Hóa đơn mua hàng của hệ thống thể hiện các vật phẩm đã mua, số lượng mua, đơn giá mua và tổng tiền đã thanh toán cho nhân vật.
Lưu ý
 • Giá bán ra luôn luôn thấp hơn hoặc bằng với giá mua vào.
 • Hệ thống ưu tiên: Giá đặt mua cao nhất, tiếp đến là thời gian đặt hàng sớm nhất nếu giá đặt hàng của vật phẩm đó là bằng nhau
 • Chỉ toàn bộ là vàng không khóa mới mua được vật phẩm không khóa
 • Dù vật phẩm được bán trên Trung Tâm Giao Dịch là khóa hay không khóa, nếu sử dụng vàng không khóa sẽ thu về vật phẩm không khóa.
 • Nếu bán vật phẩm khóa, người mua sử dụng vàng không khóa thì: người mua nhận được vật phẩm không khóa, người bán nhận được vàng khóa

 

Đơn đặt hàng cần tối thiếu 1 vàng không khóa, có thể bổ sung bằng vàng khóa.

Vật phẩm khóa cũng có thể giao dịch? Không sai, trong Ngạo Kiếm Vô Song các vật phẩm khóa đều có thể giao dịch. Đem vật phẩm bán cho Trung Tâm Giao Dịch sẽ nhận được vàng khóa. Đồng thời cũng có thể dùng vàng khóa hoặc vàng không khóa mua vật phẩm từ Trung Tâm Giao Dịch. Trong Trung Tâm Giao Dịch giá cả thu mua và bán của các vật phẩm đều do hệ thống thiết lập, nhưng sẽ căn cứ vào sự biến động của thị trường.

Đối với người mua

• Nhấp nút biểu tượng Trung Tâm Giao Dịch bên cạnh bản đồ mini, hoặc nhấn phím F9 (hình thức cài đặt 1) - nhấn phím W (hình thức cài đặt 2), mở giao diện Trung Tâm Giao Dịch.

1. Mua trực tiếp

• Trung Tâm Giao Dịch không thiếu những trang bị hoặc đạo cụ mà các bằng hữu cần, chỉ cần vật phẩm này có tồn kho, thì có thể trực tiếp dùng vàng khóa hoặc vàng không khóa để mua.

• Dùng vàng không khóa có thể mua được vật phẩm không khóa

• Dùng vàng không khóa có thể biến vật phẩm khóa thành không khóa

2. Đặt mua

• Nếu vật phẩm tạm thời không có tồn kho thì sao? Lúc này quý bằng hữu có thể đặt mua, một khi có nhân vật nào bán, thì nhân vật nào đặt mua với giá cao nhất thì nhận được vật phẩm này.

• Quy tắc đặt mua: Người ra giá đặt mua, nếu như ra giá bằng nhau thì người đặt mua trước sẽ ưu tiên nhận được.

Lưu ý

♦ Đối với người bán:

 • Dù vật phẩm bán ra là khóa hay không khóa, thì khi thu tiền vàng về tất cả đều là khóa

♦ Đối với người mua:

 • Nếu sử dụng toàn bộ đơn đặt hàng là vàng không khóa, thì vật phẩm mua được là vật phẩm không khóa
 • Nếu có dùng vàng khóa thì dù ít hay nhiều thì tất cả vật phẩm là khóa
 • Đơn đặt hàng cần tối thiếu 1 vàng không khóa, có thể bổ sung bằng vàng khóa.

3. Tìm vật phẩm

• Tính năng Tìm có thể giúp quý bằng hữu nhanh chóng tìm thấy nhanh vật phẩm cần mua. Chỉ cần gõ tên vật phẩm mình cần tìm vào trong khung, sau đó nhấp nút Tìm để tìm vật phẩm. Vật phẩm sẽ hiện ra vào khung vật phẩm khi được tìm thấy và không hiện ra vật phẩm khi vật phẩm đó không tồn tại hoặc do quý nhân sĩ đã nhập sai tên.

• Trong Ngạo Kiếm Vô Song có vô vàn vật phẩm từ bình dân, đến cao cấp, từ thông dụng đến của hiếm vật lạ. Quý nhân sĩ đặc biệt quan tâm vật phẩm nào đó, có thể thêm vào phần vật phẩm quan tâm để có thể giảm tải được một số thời gian nhất định.

Đối với người bán

• Nhấp nút biểu tượng Trung Tâm Giao Dịch bên cạnh bản đồ mini, hoặc nhấn phím F9 (Hình thức cài đặt 1)/ nhấn phím W (Hình thức cài đặt 2)

• Mở giao diện Trung Tâm Giao Dịch, nhấp chọn Muốn bán ra để tiến hành bán vật phẩm. Bán vật phẩm được thực hiện qua các bước sau đây

Bước 1: Chọn vật phẩm cần bán ở hành trang

 • Chỉ có những vật phẩm sáng lên mới có thể được bán tại Trung Tâm Giao Dịch.
 • Vật phẩm bán tại Trung Tâm Giao Dịch dù là khóa hay không khóa đều có thể bán.

Bước 2: Xác nhận vật phẩm và số lượng cần bán.

 • Sau khi đã xác định những vật phẩm mình cần bán, nhấp chuột trái vào vật phẩm đó. Tiếp đó nhập số lượng để tiến hành bán vật phẩm

 • Nhấp Xác nhận khi đã chắc chắn về số lượng của một vật phẩm cần bán.

Bước 3: Nhận vàng khóa

 • Sau khi đã xác nhận được vật phẩm, số lượng vật phẩm cần bán. Hệ thống sẽ hiện lên bảng danh sách các tên vật phẩm, hình ảnh, số lượng, giá cả.. để quý nhân sĩ kiểm tra lần cuối trước khi bán cho Trung Tâm Giao Dịch
 • Giá của mỗi vật phẩm sẽ được hệ thống đưa ra. Giá cả này phụ thuộc vào sự biến đổi của thị trường, có tăng có giảm thuận tiện cho việc kinh thương phát tài

 • Nếu đồng ý với giá bán hiện tại, nhấp chọn Xác nhận bán để thu tiền về từ các vật phẩm đã bán.
 • Khi đã bán vật phẩm thành công, ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển tiền về hành trang của nhân vật, kèm theo đó là hóa đơn mua hàng của hệ thống.

 • Hóa đơn mua hàng của hệ thống thể hiện các vật phẩm đã mua, số lượng mua, đơn giá mua và tổng tiền đã thanh toán cho nhân vật.
Lưu ý
 • Giá bán ra luôn luôn thấp hơn hoặc bằng với giá mua vào.
 • Hệ thống ưu tiên: Giá đặt mua cao nhất, tiếp đến là thời gian đặt hàng sớm nhất nếu giá đặt hàng của vật phẩm đó là bằng nhau
 • Chỉ toàn bộ là vàng không khóa mới mua được vật phẩm không khóa
 • Dù vật phẩm được bán trên Trung Tâm Giao Dịch là khóa hay không khóa, nếu sử dụng vàng không khóa sẽ thu về vật phẩm không khóa.
 • Nếu bán vật phẩm khóa, người mua sử dụng vàng không khóa thì: người mua nhận được vật phẩm không khóa, người bán nhận được vàng khóa

 

Đơn đặt hàng cần tối thiếu 1 vàng không khóa, có thể bổ sung bằng vàng khóa.

Vật phẩm khóa cũng có thể giao dịch? Không sai, trong Ngạo Kiếm Vô Song các vật phẩm khóa đều có thể giao dịch. Đem vật phẩm bán cho Trung Tâm Giao Dịch sẽ nhận được vàng khóa. Đồng thời cũng có thể dùng vàng khóa hoặc vàng không khóa mua vật phẩm từ Trung Tâm Giao Dịch. Trong Trung Tâm Giao Dịch giá cả thu mua và bán của các vật phẩm đều do hệ thống thiết lập, nhưng sẽ căn cứ vào sự biến động của thị trường.

Đối với người mua

• Nhấp nút biểu tượng Trung Tâm Giao Dịch bên cạnh bản đồ mini, hoặc nhấn phím F9 (hình thức cài đặt 1) - nhấn phím W (hình thức cài đặt 2), mở giao diện Trung Tâm Giao Dịch.

1. Mua trực tiếp

 Trung Tâm Giao Dịch không thiếu những trang bị hoặc đạo cụ mà các bằng hữu cần, chỉ cần vật phẩm này có tồn kho, thì có thể trực tiếp dùng vàng khóa hoặc vàng không khóa để mua.

• Dùng vàng không khóa có thể mua được vật phẩm không khóa

• Dùng vàng không khóa có thể biến vật phẩm khóa thành không khóa

2. Đặt mua

• Nếu vật phẩm tạm thời không có tồn kho thì sao? Lúc này quý bằng hữu có thể đặt mua, một khi có nhân vật nào bán, thì nhân vật nào đặt mua với giá cao nhất thì nhận được vật phẩm này.

Quy tắc đặt mua: Người ra giá đặt mua, nếu như ra giá bằng nhau thì người đặt mua trước sẽ ưu tiên nhận được.

Lưu ý

♦ Đối với người bán:

 • Dù vật phẩm bán ra là khóa hay không khóa, thì khi thu tiền vàng về tất cả đều là khóa

♦ Đối với người mua:

 • Nếu sử dụng toàn bộ đơn đặt hàng là vàng không khóa, thì vật phẩm mua được là vật phẩm không khóa
 • Nếu có dùng vàng khóa thì dù ít hay nhiều thì tất cả vật phẩm là khóa
 • Đơn đặt hàng cần tối thiếu 1 vàng không khóa, có thể bổ sung bằng vàng khóa.

3. Tìm vật phẩm

• Tính năng Tìm có thể giúp quý bằng hữu nhanh chóng tìm thấy nhanh vật phẩm cần mua. Chỉ cần gõ tên vật phẩm mình cần tìm vào trong khung, sau đó nhấp nút Tìm để tìm vật phẩm. Vật phẩm sẽ hiện ra vào khung vật phẩm khi được tìm thấy và không hiện ra vật phẩm khi vật phẩm đó không tồn tại hoặc do quý nhân sĩ đã nhập sai tên.

• Trong Ngạo Kiếm Vô Song có vô vàn vật phẩm từ bình dân, đến cao cấp, từ thông dụng đến của hiếm vật lạ. Quý nhân sĩ đặc biệt quan tâm vật phẩm nào đó, có thể thêm vào phần vật phẩm quan tâm để có thể giảm tải được một số thời gian nhất định.

Đối với người bán

• Nhấp nút biểu tượng Trung Tâm Giao Dịch bên cạnh bản đồ mini, hoặc nhấn phím F9 (Hình thức cài đặt 1)/ nhấn phím W (Hình thức cài đặt 2)

• Mở giao diện Trung Tâm Giao Dịch, nhấp chọn Muốn bán ra để tiến hành bán vật phẩm. Bán vật phẩm được thực hiện qua các bước sau đây

Bước 1: Chọn vật phẩm cần bán ở hành trang

 • Chỉ có những vật phẩm sáng lên mới có thể được bán tại Trung Tâm Giao Dịch.
 • Vật phẩm bán tại Trung Tâm Giao Dịch dù là khóa hay không khóa đều có thể bán.

Bước 2: Xác nhận vật phẩm và số lượng cần bán.

 • Sau khi đã xác định những vật phẩm mình cần bán, nhấp chuột trái vào vật phẩm đó. Tiếp đó nhập số lượng để tiến hành bán vật phẩm

 • Nhấp Xác nhận khi đã chắc chắn về số lượng của một vật phẩm cần bán.

Bước 3: Nhận vàng khóa

 • Sau khi đã xác nhận được vật phẩm, số lượng vật phẩm cần bán. Hệ thống sẽ hiện lên bảng danh sách các tên vật phẩm, hình ảnh, số lượng, giá cả.. để quý nhân sĩ kiểm tra lần cuối trước khi bán cho Trung Tâm Giao Dịch
 • Giá của mỗi vật phẩm sẽ được hệ thống đưa ra. Giá cả này phụ thuộc vào sự biến đổi của thị trường, có tăng có giảm thuận tiện cho việc kinh thương phát tài

 • Nếu đồng ý với giá bán hiện tại, nhấp chọn Xác nhận bán để thu tiền về từ các vật phẩm đã bán.
 • Khi đã bán vật phẩm thành công, ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển tiền về hành trang của nhân vật, kèm theo đó là hóa đơn mua hàng của hệ thống.

 • Hóa đơn mua hàng của hệ thống thể hiện các vật phẩm đã mua, số lượng mua, đơn giá mua và tổng tiền đã thanh toán cho nhân vật.
Lưu ý
 • Giá bán ra luôn luôn thấp hơn hoặc bằng với giá mua vào.
 • Hệ thống ưu tiên: Giá đặt mua cao nhất, tiếp đến là thời gian đặt hàng sớm nhất nếu giá đặt hàng của vật phẩm đó là bằng nhau
 • Chỉ toàn bộ là vàng không khóa mới mua được vật phẩm không khóa
 • Dù vật phẩm được bán trên Trung Tâm Giao Dịch là khóa hay không khóa, nếu sử dụng vàng không khóa sẽ thu về vật phẩm không khóa.
 • Nếu bán vật phẩm khóa, người mua sử dụng vàng không khóa thì: người mua nhận được vật phẩm không khóa, người bán nhận được vàng khóa

 

Đơn đặt hàng cần tối thiếu 1 vàng không khóa, có thể bổ sung bằng vàng khóa.