Gói quà tân thủ

Không hẳn chỉ là tu luyện, không hẳn chỉ là cơ duyên. Trên con đường trở thành những bậc anh hùng cái thế, những võ hiệp có võ công thượng thừa biết bao nhiêu khó khăn. Tiếp thêm sức mạnh cho quý nhân sĩ để có thể thỏa chí vùng vẫy, chinh phục những chướng ngại vật to lớn, khi nhân vật đạt được những cấp độ nhất định sẽ có cơ duyên nhận những phần quà vô cùng giá trị.

Quà sư môn

• Khi nhân vật đạt đẳng cấp 15, tiến hành đối thoại với Chưởng Môn Nhân của môn phái để nhận được phần thưởng. Phần thưởng được mở ra khi nhân vật đạt được những cấp độ nhất định.

Đẳng cấp Phần thưởng
Vật phẩm Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
15 5000 bạc khóa Trợ Tu Đan x2
20 10000 bạc khóa Tu Luyện Đan x2

 

25 Túi Bạch Thủy Tinh Túi mở hành trang 4 ô
30 Túi Bạch Thủy Tinh x2 Lục Thủy Tinh x3
40 Túi Vật Liệu-2 Chúc Phúc Chi Vũ x3
50 Túi Vật Liệu-2 x2 Kinh Lôi Hành Trang
60 Túi Vật Liệu-3 x3 Lam Thủy Tinh
70 Kim Sang Dược-3 x1 Túi Vật Liệu-3 x2
80 Túi Vật Liệu-4 Tử Thủy Tinh

Quà đăng nhập

Trong 9 ngày đầu đăng nhập vào game, quý nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng online theo ngày của Ngạo Kiếm Vô Song. Phần thưởng sẽ được tăng theo từng ngày online của nhân vật. 

Ngày đăng nhập Phần thưởng Hình ảnh
Ngày 1 Hộp quà tích lũy 1 ngày
Ngày 2 Hộp quà tích lũy 2 ngày
Ngày 3 Hộp quà tích lũy 3 ngày
Ngày 4 Hộp quà tích lũy 4 ngày
Ngày 5 Hộp quà tích lũy 5 ngày
Ngày 6 Hộp quà tích lũy 6 ngày
Ngày 7 Hộp quà tích lũy 7 ngày
Ngày 8 Hộp quà tích lũy 8 ngày
Ngày 9 Hộp quà tích lũy 9 ngày

Các vật phẩm trong các hộp quà

Ngày đăng nhập Vật phẩm  
Ngày 1 Chúc Phúc Chi Vũ *3 Hồi Thành Phù * 5  
Ngày 2 Bạch Thủy Tinh *2 Lục Thủy Tinh *1 Bộ kiện vũ khí
Ngày 3 Túi Toái Phiến *1 Bạch Thủy Tinh x3 Bộ kiện vũ khí
Ngày 4 Bộ Kiện Trang Sức Lục Thủy Tinh*2 Loa*1
Ngày 5 Bạch Thủy Tinh*3 Lục Thủy Tinh*2 Bộ Kiện Trang Sức
Ngày 6 Lục Thủy Tinh*3 Thần Hành Thạch*5 Bộ Kiện Trang Sức
Ngày 7 Lục Thủy Tinh*3 Thần Hành Thạch*5 Bộ Kiện Trang Sức
Ngày 8 Bộ Kiện Trang Sức Lam Thủy Tinh*1 Cầu Phúc Lệnh
Ngày 9 Bộ Kiện Trang Sức Lam Thủy Tinh*2 Túi Toái Phiến- Bậc 2 *2

Các vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Chúc Phúc Chi Vũ Thần Hành Thạch
Hồi Thành Thạch Túi Toái Phiến – Bậc 1
Bộ kiện vũ khí Loa
Bạch Thủy Tinh Túi Vật Liệu - 3
Lục Thủy Tinh Bộ Kiện Trang Sức
Cầu Phúc Lệnh Hoạt Lực Dược
Lam Thủy Tinh Toái Phiến – Bậc 2
Lưu ý
 • Phần thưởng sẽ được chuyển qua hộp thư của nhân vật, và sẽ được phát trong 7 ngày tính từ ngày kết thúc sự kiện
 • Nhân vật đạt Top 10 khi nhận được sẽ được hệ thống thông báo trên kênh "Gia tộc/Bang hội"
 • Tất cả thông tin lấy trong game làm chuẩn

Thời gian

 

 • Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 24/08/2013

 

Điều kiện

 

 • Tất cả nhân vật tham gia Ngạo Kiếm Vô Song

Quà Online

Quà Online là một món quà đặc biệt dành tặng đồng đạo tứ phương. Khi quý nhân sĩ tiến hành online trong thời gian nhất định, sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị sau đây:

Giản cách thời gian Thời gian tích lũy Ngày thứ 1 Ngày thứ 2 Ngày thứ 3
3 phút 3 phút 2000 bạc khóa Loa *1 Hồi Thành Thạch *10
5 phút 8 phút Hồi Thành Thạch *10 Hồi Thành Thạch *10 Linh Thạch Gia Công Quyển 01
10 phút 18 phút 6000 bạc khóa Chúc Phúc Chi Vũ Lục Thủy Tinh
15 phút 33 phút Chúc Phúc Chi Vũ *2 Thần Hành Thạch Toái Phiến
20 phút 53 phút Thần Hành Thạch 12000 bạc khóa Toái Phiến
20 phút 73 phút 500 điểm hoạt lực Lục Thủy Tinh *1 Túi Vật Liệu -2
20 phút

83 phút

Hoạt Lực Dược 300 vàng khóa Lam Thủy Tinh
Túi Phúc vàng *2 Túi Phúc vàng *2 Túi Phúc vàng *2

Các vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Bạc khóa Thần Hành Thạch
Hồi Thành Thạch Túi Toái Phiến – Bậc 1
Loa Hoạt Lực Hoàn
Linh Thạch Gia Công
Túi Vật Liệu - 2
Chúc Phúc Chi Vũ Vàng Khóa
Lục Thủy Tinh Hoạt Lực Dược
Túi Phúc Vàng Lam Thủy Tinh

Quà nạp lần đầu

Khi tiến hành nạp thẻ lần đầu tiên, quý nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng trị giá lên đến 1 vạn 8000 vàng với các vật phẩm sau:

Vật phẩm Hình ảnh
Phi Phong Nguyên Khôi - Bậc 1
Hộ Thân Phù Hiếm - Bậc 2
Liên Hiếm - Bậc 2
Ngọc Bội Hiếm - Bậc 2
Nhẫn Hiếm - Bậc 2
Long Diên Thảo(Dùng có thể tăng 1 cấp cho nhân vật)
Lục Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Túi mở rộng hành trang 12 ô
Tiểu Phi Tượng

 Chúc quý nhân sĩ có những trải nghiệm vui vẻ, thú vị khi tham gia Ngạo Kiếm Vô Song

Không hẳn chỉ là tu luyện - Không hẳn chỉ là cơ duyên – Trên con đường trở thành những bậc anh hùng cái thế, những võ hiệp có võ công thượng thừa biết bao nhiêu khó khăn. Nhằm giúp đỡ những anh tài bốn phương tám hướng quy tụ dưới mái nhà Ngạo Kiếm Vô Song, tiếp thêm sức mạnh cho quý nhân sĩ để có thể thỏa chí vùng vẫy, chinh phục chướng ngại vật to lớn, khi nhân vật đạt được những cấp độ và thời gian nhất định sẽ có cơ duyên nhận những phần quà vô cùng giá trị.

Khi nhân vật đạt đẳng cấp 15, tiến hành đối thoại với Chưởng Môn Nhân của môn phái để nhận được phần thưởng. Phần thưởng được mở ra khi nhân vật đạt được những cấp độ nhất định

Đẳng cấp Phần thưởng
Vật phẩm Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
15 5000 bạc khóa Trợ Tu Đan x2
20 10000 bạc khóa Tu Luyện Đan x2

 

25 Túi Bạch Thủy Tinh Túi mở hành trang 4 ô
30 Túi Bạch Thủy Tinh x2 Lục Thủy Tinh x3
40 Túi Vật Liệu-2 Chúc Phúc Chi Vũ x3
50 Túi Vật Liệu-2 x2 Kinh Lôi Hành Trang
60 Túi Vật Liệu-3 x3 Lam Thủy Tinh
70 Kim Sang Dược-3 x1 Túi Vật Liệu-3 x2
80 Túi Vật Liệu-4 Tử Thủy Tinh

 

 Tử Thủy Tinh

Với mục đích hỗ trợ con đường bôn tẩu, giúp những cuộc tranh đua thêm phần hào hứng sôi động, Quà Online sẽ là một món quà đặc biệt Bổn Trang dành tặng đồng đạo tứ phương. Đây cũng sẽ là sự kiện chào mừng sự ra mắt của Ngạo Kiếm Vô Song với quý nhân sĩ. 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 24/08/2013

Điều kiện

 • Tất cả nhân vật tham gia Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

Khi quý nhân sĩ tiến hành online trong thời gian nhất định, sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị sau đây:

Giản cách thời gian Thời gian tích lũy Ngày thứ 1 Ngày thứ 2 Ngày thứ 3
3 phút 3 phút 2000 bạc khóa Loa *1 Hồi Thành Thạch *10
5 phút 8 phút Hồi Thành Thạch *10 Hồi Thành Thạch *10 Linh Thạch Gia Công Quyển 01
10 phút 18 phút 6000 bạc khóa Chúc Phúc Chi Vũ Lục Thủy Tinh
15 phút 33 phút Chúc Phúc Chi Vũ *2 Thần Hành Thạch Toái Phiến
20 phút 53 phút Thần Hành Thạch 12000 bạc khóa Toái Phiến
20 phút 73 phút 500 điểm hoạt lực Lục Thủy Tinh *1 Túi Vật Liệu -2
20 phút

83 phút

Hoạt Lực Dược 300 vàng khóa Lam Thủy Tinh
Túi Phúc vàng *2 Túi Phúc vàng *2 Túi Phúc vàng *2

Các vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Bạc khóa Thần Hành Thạch
Hồi Thành Thạch Túi Toái Phiến – Bậc 1
Loa Hoạt Lực Hoàn
Linh Thạch Gia Công
Túi Vật Liệu - 2
Chúc Phúc Chi Vũ Vàng Khóa
Lục Thủy Tinh Hoạt Lực Dược
Túi Phúc Vàng Lam Thủy Tinh

 

Lưu ý
 • Quà giành cho bang hội sẽ được hệ thống chuyển trực tiếp vào bang hội
 • Quà giành cho nhân vật sẽ được hệ thống gửi trực tiếp cho nhân vật thông qua hộp thư của nhân vật
 • Điểm tài nguyên bang hội còn có tác dụng mua trang bị hiếm
 • Tất cả thông tin lấy trong game làm chuẩn
X

Nhân dịp khai mở máy chủ mới, BQT quyết định tổ chức sự kiện “Quà tặng lần đầu”. Với sự kiện này, Quý nhân sĩ sẽ nhận ngay quà tặng hấp dẫn sau lần nạp thẻ đầu tiên với bất các mệnh giá nào từ BQT Ngạo Kiếm Vô Song

• Khi tiến hành nạp thẻ lần đầu tiên, quý nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng trị giá lên đến 1 vạn 8000 vàng, với các vật phẩm sau:

Vật phẩm Hình ảnh
Phi Phong Nguyên Khôi - Bậc 1
Hộ Thân Phù Hiếm - Bậc 2
Liên Hiếm - Bậc 2
Ngọc Bội Hiếm - Bậc 2
Nhẫn Hiếm - Bậc 2
Long Diên Thảo(Dùng có thể tăng 1 cấp cho nhân vật)
Lục Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Túi mở rộng hành trang 12 ô
Tiểu Phi Tượng

 Chúc quý nhân sĩ có những trải nghiệm vui vẻ, thú vị khi tham gia Ngạo Kiếm Vô Song