Nhiệm vụ quyển trục

Ông chủ thương hội Nam Cung Nhạc có ngầm tung ra 1 số quyển sách giá trị khác nhau, chư vị nhân sĩ trong võ lâm dựa vào những quyển này có thể đổi lấy vật phẩm quý. Nghe nói thu thập 10 Lục Thủy Tinh có thể đổi 1 Tử Thủy Tinh. Thu thập 1 bộ Mảnh Linh Thạch có thể đổi 1 Quà Y Phục Hiếm - Bậc 5 … Nhiệm vụ quyển trục là một trong những nhiệm vụ mang lại những phần quà tốt nhất cho quý nhân sĩ.

Điều kiện

 • Mỗi nhiệm vụ quyển đều yêu cầu cấp, đạt cấp nhất định mới có thể nhận
 • Số lần hoàn thành nhiệm vụ: 3 lần/ ngày

NPC liên quan

NPC Cung Nam Nhạc Vị trí
 • Tương Dương - 398/256
 • Thành Đô - 453/230
 • Biện Kinh - 429/229
 • Dương Châu - 406/267
 • Phượng Tường - 405/232

Cách nhận nhiệm vụ quyển

• Nhân vật tham gia bí cảnh các loại như: bí cảnh Lạc Diệp Cốc, cảnh Tinh Vẫn Thiết Bảo, cảnh Tinh Vẫn Mật Quật sau khi thưởng đánh giá bí cảnh, sẽ có cơ hội nhận được quyển thần bí (chưa giám định).

• Quý nhân sĩ cũng có thể thông qua tính năng Trung Tâm Giao Dịch để có thể mua nhiệm vụ quyển trục.

Quy trình làm nhiệm vụ

Quy trình làm nhiệm vụ

Bước 1: Giám định Nhiệm vụ quyển trục

 

• Nhấp chuột phải vào vật phẩm Nhiệm Vụ Quyển (chưa giám định) để tiến hành giám định

 

Ngay sau khi giám định xong, sẽ xuất hiện một nhiệm vụ quyển với các thông tin như: tên, đẳng cấp yêu cầu, phần thưởng và nội dung cần hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Nhận nhiệm vụ

 

• Nhấp chuột phải vào vật phẩm Nhiệm Vụ Quyển (đã giám định) sẽ xuất hiện bảng thông báo. Tiếp đến nhấp chọn Nhận để tiếp nhận nhiệm vụ.

 

 

 

 

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ gửi thông báo đến quý nhân sĩ đã tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 3: Giao nhiệm vụ

 

• Khi đã có những vật phẩm cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Quý nhân sĩ hãy nhanh chân đến đối thoại với NPC Nam Cung Nhạc để giao nhiệm vụ.

 

Nhấp chọn Tên nhiệm vụ để giao nhiệm vụ.

 

Tại đây, NPC Nam Cung Nhạc sẽ xem xét trong túi đồ của nhân vật đã có đủ đạo cụ cần thiết chưa. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ

 

Nhấp chọn Giao nhiệm vụ để tiến hành nhận phần thưởng.

 

Phần thưởng của NPC Nam Cung Nhạc thường là vật phẩm, bên cạnh đó hệ thống cũng tặng bạn rất nhiều điểm kinh nghiệm

 

 

 

 

 

 

Lưu ý
 • Nhiệm vụ quyển trục có thể bỏ.
 • Khi tiến hành giao nhiệm vụ, hệ thống sẽ ưu tiên trừ các vật phẩm khóa. Nhưng nếu thiếu vật phẩm khóa, thì hệ thống sẽ trừ vật phẩm không khóa
 • Quý nhân sĩ tiến hành giao nhiệm vụ, dù dùng vật phẩm khóa hoặc không khóa, thì vật phẩm nhận được là khóa

 Phần thưởng

• Khi hoàn thành nhiệm vụ quyển trục, quý nhân sĩ sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm từ hệ thống và NPC Nam Cung Nhạc. Ngoài ra còn nhận được các vật phẩm quý giá và hiếm có.

Tên vật phẩm Hình ảnh Tên vật phẩm Hình ảnh
Lục Thủy Tinh Phi Phong Nguyên Khôi - 3
Lam Thủy Tinh Vũ Khí Hiếm  - Bậc 3
Tử Thủy Tinh Y Phục Hiếm  - Bậc 3
Phi Phong Nguyên Khôi - 1 Bách Niên Chu Quả
Phi Phong Nguyên Khôi - 2 Bí Tịch

 

 

Ông chủ thương hội Nam Cung Nhạc có ngầm tung ra 1 số quyển sách giá trị khác nhau, chư vị nhân sĩ trong võ lâm dựa vào những quyển này có thể đổi lấy vật phẩm quý. Nghe nói thu thập 10 Lục Thủy Tinh có thể đổi 1 Tử Thủy Tinh. Thu thập 1 bộ Mảnh Linh Thạch có thể đổi 1 Quà Y Phục Hiếm - Bậc 5 … Nhiệm vụ quyển trục là một trong những nhiệm vụ mang lại những phần quà tốt nhất cho quý nhân sĩ

Điều kiện

 • Mỗi nhiệm vụ quyển đều yêu cầu cấp, đạt cấp nhất định mới có thể nhận
 • Số lần hoàn thành nhiệm vụ: 3 lần/ ngày

NPC liên quan

NPC Cung Nam Nhạc Vị trí
 • Tương Dương - 398/256
 • Thành Đô - 453/230
 • Biện Kinh - 429/229
 • Dương Châu - 406/267
 • Phượng Tường - 405/232

Cách nhận nhiệm vụ quyển

• Nhân vật tham gia bí cảnh các loại như: bí cảnh Lạc Diệp Cốc, cảnh Tinh Vẫn Thiết Bảo, cảnh Tinh Vẫn Mật Quật sau khi thưởng đánh giá bí cảnh, sẽ có cơ hội nhận được quyển thần bí (chưa giám định)

• Quý nhân sĩ cũng có thể thông qua tính năng Trung Tâm Giao Dịch để có thể mua nhiệm vụ quyển

Quy trình làm nhiệm vụ

Quy trình làm nhiệm vụ

Bước 1: Giám định "Nhiệm vụ quyển"

 

• Nhấp chuột phải vào vật phẩm "Nhiệm vụ quyển (chưa giám định)" để tiến hành giám định

 

Ngay sau khi giám định xong, sẽ xuất hiện một nhiệm vụ quyển với các thông tin như: tên nhiệm vụ, đẳng cấp yêu cầu của nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ và nội dung cần hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Nhận nhiệm vụ

 

• Nhấp chuột phải vào vật phẩm "Nhiệm vụ quyển (đã giám định)" sẽ xuất hiện bảng thông báo. Tiếp đến nhấp chọn "Nhận" để tiếp nhận nhiệm vụ

 

 

 

 

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ gửi thông báo đến quý nhân sĩ đã tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 3: Giao nhiệm vụ

 

• Khi đã có những vật phẩm cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Quý nhân sĩ hãy nhanh chân đến đối thoại với NPC Nam Cung Nhạc để giao nhiệm vụ.

 

Nhấp chọn "Tên nhiệm vụ" để giao nhiệm vụ.

 

Tại đây, NPC Nam Cung Nhạc sẽ xem xét trong túi đồ của nhân vật đã có đủ đạo cụ cần thiết chưa. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ

 

Nhấp chọn "Giao nhiệm vụ" để tiến hành nhận phần thưởng.

 

Phần thưởng của NPC Nam Cung Nhạc thường là vật phẩm, bên cạnh đó hệ thống cũng tặng bạn rất nhiều điểm kinh nghiệm

 

 

 

 

 

 

Lưu ý
 • Nhiệm vụ quyển có thể bỏ, sau khi bỏ không thể trả về quyển
 • Khi tiến hành giao nhiệm vụ, hệ thống sẽ ưu tiên trừ các vật phẩm khóa. Nhưng nếu thiếu vật phẩm, thì hệ thống sẽ trừ vật phẩm không khóa
 • Quý nhân sĩ tiến hành giao nhiệm vụ, dù dùng vật phẩm khóa hoặc không khóa, thì vật phẩm nhận được là khóa

 Phần thưởng

• Khi hoàn thành nhiệm vụ quyển trục, quý nhân sĩ sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm từ hệ thống và NPC Nam Cung Nhạc. Ngoài ra còn nhận được các vật phẩm quý giá và hiếm có.

Tên vật phẩm Hình ảnh Tên vật phẩm Hình ảnh
Lục Thủy Tinh Phi Phong Nguyên Khôi - 3
Lam Thủy Tinh Vũ Khí Hiếm  - Bậc 3
Tử Thủy Tinh Y Phục Hiếm  - Bậc 3
Phi Phong Nguyên Khôi - 1 Bách Niên Chu Quả
Phi Phong Nguyên Khôi - 2 Bí Tịch