Nhẫn Truyền Thuyết mới

Khai thiên phá thạch không chỉ cần các loại vũ khí tinh nhuệ mà còn cần các loại trang bị tân tiến. Trên con đường hành hiệp trượng nghĩa các nhân sĩ luôn phải nâng cao thực lực của bản thân, gia tăng sức mạnh chiến đấu. Còn gì quý hơn khi sở hữu được cho mình một chiếc nhẫn truyền thuyết trong tay?

Trang bị mới

Tên Trang Bị Hình Ảnh
[Truyền Thuyết] Nộ Diệm Chi Giới

 

Nguyên liệu hợp thành

Nguyên Liệu Hợp Thành
Điển Kinh Thạch + [Hoàng Kim] Tử Ngọc Chu Hoa [Truyền Thuyết] Nộ Diệm Chi Giới

Để hợp thạch Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết cần có 1.988 Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết

Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết

 

Tên Trang Bị Hình Ảnh
[Hoàng Kim] Tử Ngọc Chu Hoa