Công lực

Trong Ngạo Kiếm Vô Song có nhiều thứ mạnh yếu khác nhau, người có vũ khí cường hóa+6, người có y phục khảm+3, ai mạnh hơn ai? Thực ra công lực là cách đánh giá đơn giản nhất. Công lực không chỉ chỉ rõ lực công kích nhân vật, mà còn đánh giá tổng quát nhiều phương diện cường hóa, trang bị của nhân vật trong game.

Nhận công lực

• Nhân vật có đẳng cấp đạt 70 mới có công lực, hiển thị ở giao diện nhân vật F1. Dù đánh quái phụ bản hay PK người chơi, hệ thống công lực đều mang lại những trải nghiệm khác nhau.

Công lực ảnh hưởng cái gì?

Ảnh hưởng PK

  • Công lực trực tiếp ảnh hưởng sát thương lúc PK nhận được. 
  • Tăng thêm sát thương lên người chơi có lực công kích nhỏ hơn mình, đồng thời sát thương bản thân nhận được sẽ bị giảm đi.

Ví dụ: Hai hiệp khách đều có cấp, trang bị, tài phú.. thực lực xấp xỉ nhau tiến hành PK, rõ ràng bên công lực cao sẽ có ưu thế PK hơn.

Ảnh hưởng đánh quái

  • Công lực cũng có ảnh hưởng tăng công hiệu đánh quái tăng lên đáng kể. Tham gia sự kiện bí cảnh Thanh Vân Phong, bí cảnh Kỳ Ngộ, bí cảnh thường, chiến trường... bạn sẽ cảm nhận được sự ảnh hưởng của công lực với đánh quái, công lực nhân vật càng cao đánh quài càng dễ, thời gian vượt ải càng nhanh.

Công lực và hàm tước

  • Trong giang hồ vô vàn hiểm nguy, một hàm tước không chỉ là biệt danh đơn giản mà còn chứng minh thực lực bản thân. Công lực quyết định hàm tước nhân vật, công lực đạt mức nhất định có thể nhận được hàm tước tương ứng.

STT

Hàm Tước

Công lực cần

1

Kinh Hồng

60

2

Lăng Vân

100

3

Tiềm Long

140

4

Ngạo Thế

210

5

Ỷ Thiên

280

6

Chí Tôn

400

7

Võ Thánh

500

8

Vô Song

650

9

Truyền Thuyết

800

10

Thần Thoại

1000

Tăng công lực ra sao?

Nhân tố ảnh hưởng công lực bao gồm những gì?

  • Cấp, thành tựu, trang bị, cường hóa, khảm nạm, tọa kỵ, quan ấn, vinh dự tài phú, gia viên, phi phong, túi của nhân vật… đều sẽ liệt vào tổng công lực bạn.

Tăng công lực ra sao?

  • Tăng phẩm chất cấp trang bị, cường hóa, khảm nạm, cấp quan ấn, phi phong, hành trang...
  • Tăng cấp tọa kỵ,tăng kỹ năng tọa kỵ.
  • Tăng đẳng cấp, thành tựu, vinh dự tài phú cho nhân vật
  • Tăng độ thư thái gia viên bạn.

Xem BXH và công lực

• Phía dưới avatar nhân vật hiển thị điểm công lực hiện tại của bạn, qua giao diện F1 cũng có thể xem điểm công lực

• Nhấp Bảng Xếp Hạng bên cạnh bản đồ mini xem tình hình xếp hạng công lực


• Mỗi ngày, Bảng Xếp Hạng công lực sẽ được cập nhật lúc 00h00.

 

Bảng Xếp Hạng
lúc 00h00