Vượt ải Thiên Diệu Tháp

Đã bao giờ quý nhân sĩ muốn một mình luyện công khổ ải, đương đầu với những gian nan hiểm trở, một mình độc bá nơi thâm sơn cùng cốc? Thiên Diệu Tháp gồm có tất thảy 10 tòa tháp, nơi đây giống như đi vào bí cảnh không người, khiêu chiến cực kỳ lâm li tàn khốc. Nếu tìm được một số cơ duyên bất ngờ, nhận được những phần thưởng quý giá, há chẳng phải sảng khoái lắm sao! Hai trong thập tháp là Hồng Cơ ThápLy Hồn Tháp đã mở, quý nhân sĩ hãy nhanh chân vào khiêu chiến nào!

Bối cảnh

Sau lần Đại Hội Võ Lâm đầu tiên, Thất Sát Môn bắt đầu bành trướng, bọn chúng tu sửa, xây dựng tổng đàn chốn cũ với tên gọi Thiên Diệu Tháp, náo loạn giang hồ, cấu kết ngoại bang. Nay võ lâm chính đạo tụ họp hiệp sĩ hào kiệt các nơi đến Thiên Diệu Tháp, trước hết đánh đòn phủ đầu, sau đó diệt trừ tai họa Thất Sát Môn.

Điều kiện tham gia

  • Hồng Cơ Tháp: nhân vật có đẳng cấp từ 80 trở lên và công lực đạt trên 50 điểm
  • Ly Hồn Tháp: nhân vật có đẳng cấp từ 100 trở lên và công lực đạt trên 200 điểm
  • Số lần tham gia mỗi ngày: 1 lần

Quy tắc thi đấu

 Hồng Cơ Tháp gồm 10 tầng, độ khó các tầng ải không ngừng tăng lên, các vị đại hiệp sẽ phải khiêu chiến của phụ bản PVE cường độ cao hoàn toàn mới. Quý anh hùng phải lần lượt vượt qua mỗi tầng ải, mới có thể vào khiêu chiến tiếp ải sau

Thời gian khiêu chiến mỗi ải là 2 phút, nếu trong thời gian quy định chưa đánh bại tất cả quái hoặc boss ải này hoặc trọng thương hồi thành, hoặc chưa đạt yêu cầu ải đều tính khiêu chiến thất bại. Trong một ngày nếu đã thất bại thì không thể khiêu chiến tiếp Thiên Diệu Tháp

Mỗi tầng tháp yêu cầu công lực của nhân vật khác nhau:

10 tầng Hồng Cơ Tháp

Yêu cầu công lực

10 tầng Ly Hồn Tháp

 Yêu cầu công lực

Phi Loan Điện

50 điểm trở lên

Sở Ca Điện

200 điểm trở lên

Hạ Long Điện

60 điểm trở lên

Đoạn Kiếm Điện

220 điểm trở lên

Quảng Tộ Điện

70 điểm trở lên

Phù Hoa Điện

240 điểm trở lên

Vân Xu Điện

80 điểm trở lên

Diệt Phật Điện

260 điểm trở lên

Thiên Thủy Điện

90 điểm trở lên

Hoan Du Điện

280 điểm trở lên

Tuế Canh Điện

100 điểm trở lên

Tù Lung Điện

300 điểm trở lên

Tường Khung Điện

110 điểm trở lên

Tuyết Sơn Điện

320 điểm trở lên

Ngọc Hoa Điện

120 điểm trở lên

Sách Mệnh Điện

340 điểm trở lên

Lai Nghĩa Điện

130 điểm trở lên

Khô Diệp Điện

360 điểm trở lên

Đằng Tiêu Điện

140 điểm trở lên

Khí Đạo Điện

380 điểm trở lên

  • Bí quyết vượt ải nhanh: Tăng công lực nhân vật. Công lực càng cao, tỉ lệ vượt ải thành công càng nhiều hơn.

Quy trình vượt ải

Để vào Thiên Diệu Tháp, quý nhân sĩ nhấp chọn biểu tượng tòa tháp phía trên bên phải màn hình:

 

• Xuất hiện giao diện Thiên Diệu Tháp, nhân sĩ nhấp chọn Bắt đầu khiêu chiến để vào ải

Nhiều ác nhân mai phục ở mỗi góc trong tháp, chỉ có đánh bại tất cả NPC quái vật mới có thể mở ra cánh cửa thông đến ải tầng tiếp theo. Sau đây là hình ảnh 10 tầng của Hồng Cơ Tháp


Tầng 1: Phi Loan Điện


Tầng 2: Hạ Long Điện


Tầng 3: Quảng Tộ Điện


Tầng 4: Vân Xu Điện


Tầng 5: Thiên Thủy Điện


Tầng 6: Tuế Canh Điện


Tầng 7: Tường Khung Điện


Tầng 8: Ngọc Hoa Điện


Tầng 9: Lai Nghĩa Điện


Tầng 10: Đằng Tiêu Điện

Phần thưởng

Chiến thắng lần đầu tiên, tùy theo tầng vượt ải, nhân sĩ sẽ có cơ hội được Quà Dũng Giả, bên trong ngẫu nhiên chứa nhiều loại vật phẩm quý giá như thủy tinh các loại, vàng khóa, điểm kinh nghiệm, đá tinh luyện, thẻ đồng đội...

Vật phẩm
Mở ra nhận được
Quà Dũng Giả

Thủy tinh các loại
Vàng khóa
Điểm kinh nghiệm
Đá tinh luyện

Ngoài ra, mỗi lần vượt qua 1 tầng điện, dựa vào thành tích đạt được, nhân sĩ có thể nhận được các phần thưởng như sau: vàng khóa, điểm kinh nghiệm, mảnh thủy tinh... Ví dụ vượt tầng thứ 1 Hồng Cơ Tháp, quý nhân sĩ sẽ nhận được các thành thưởng sau:

Tích điểm

Phần thưởng

Công dụng

10

300 vàng khóa

Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các

Rương Hiệp Nghĩa

Mở ra nhận được nhiều kinh nghiệm

20

350 vàng khóa

Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các

Rương Dũng Mãnh

Mở ra nhận được nhiều kinh nghiệm

 1 Mảnh Tử Thủy Tinh

 

Ghép 10 mảnh thủy tinh sẽ tạo thành 1 Tử Thủy Tinh

30

400 vàng khóa

Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các

Rương Bá Chủ

Mở ra nhận được nhiều kinh nghiệm

2 Mảnh Tử Thủy Tinh

Ghép 10 mảnh thủy tinh sẽ tạo thành 1 Tử Thủy Tinh

• Nhân sĩ đạt điểm cao nhất sẽ được vinh danh tại vị trí Lầu Chủ và được nhận nhiều phần thường hơn các nhân sĩ khác

Quét Thiên Diệu Tháp

» Từ ngày 18/04/2014 (sau khi cập nhật phiên bản 2.29), khi đạt đến số tầng ải nhất định, ngày hôm sau nhân sĩ có thể tiến hành quét tháp, số tầng người chơi có thể quét tháp là N-5 (N là số tầng ải cao nhất mà người chơi khiêu chiến được, ví dụ khiêu chiến đến tầng thứ 10, thì ải 1~5 có thể sử dụng quét tháp)

» Yêu cầu quét tháp: Vượt thành công 10 tầng Hồng Cơ Tháp và cần có đạo cụ Luân Hồi Thiên Giám

Vật phẩm Hình ảnh Nguồn gốc và công dụng
Luân Hồi Thiên Giám

Mua tại Trân Báo Các, giá 120 vàng

Dùng để thêm 1 lần khiêu chiến Thiên Diệu Tháp

Dùng để quét tháp

» Sau khi tiến hành thao tác quét tháp, quý nhân sĩ sẽ rất nhiều phần thưởng hậu hĩnh tùy theo số lượng tầng được quét, phần thưởng tương ứng với cột mốc 10 điểm

Thiên Diệu Tháp - cửa ải đơn độc không ai tương trợ, nhân sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia chưa?

 

X
Sau khi đạt đến số tầng ải nhất định, người chơi có thể tiến hành quét tháp, số tầng người chơi có thể quét tháp là N-5 (N là số tầng ải cao nhất mà người chơi khiêu chiến được, ví dụ khiêu chiến đến tầng thứ 10, thì ải 1~5 có thể sử dụng quét tháp)