Chiến trường

Ánh tà dương thấm nhuộm màu huyết tanh, vùng đất yên bình xưa này đâu còn nữa. Ân oán thế lực triều đình và nghĩa quân dần phát sinh thổi bùng ngọn lửa chiến tranh tiềm ẩn trong đêm tối, chiến trường Ngũ Trượng Nguyên, Tử Kinh Quan bắt đầu chìm trong biển lửa.

Giới thiệu chiến trường

1. Chiến trường thường

• Mỗi ngày ở thời gian nhất định mở chiến trường Ngũ Trượng Nguyên, và chiến trường Tử Kinh Quan. Báo danh xong ngẫu nhiên vào nghĩa quân hoặc triều đình tham chiến, trong trận chiến đánh bại người chơi hoặc NPC bên địch nhận tích điểm. Căn cứ vào tích điểm của mỗi trận đánh để nhận thưởng

2. Chiến trường Tham Tướng

• Vào lúc 22h48 mỗi ngày, hệ thống mở chiến trường Tham Tướng. Chỉ những nhân vật có ấn Tham Tướng, hoăc có quan ấn từ Tham Tướng trở lên mới có được tham gia vào chiến trường.

3. Chiến trường công huân

• Chiến trường được khai mở vào ngày thứ 4 hàng tuần.

Loại chiến trường

Thời gian đăng ký

Thời gian chiến đấu

Chiến trường Ngũ Trượng Nguyên

20h50

21h00

Chiến trường Tử Kinh Quan

21h00

21h10

Điều kiện tham gia

 • Đẳng cấp yêu cầu: 70 trở lên
 • Số nhân vật đăng ký: 20 nhân vật trở lên
 • Đẳng cấp 70-79, số lần chiến trường mỗi ngày tối đa tích lũy 2 trận, tối đa tích lũy tổng 14 trận.
 • Sau đẳng cấp 80, mỗi ngày tối đa tích lũy 1 trận, tối đa tích lũy tổng 14 trận.

Thời gian

 • Chiến trường được khai mở ở tất cả các ngày trong tuần, thời gian chi tiết như sau

Loại chiến trường

Thời gian đăng ký

Thời gian chiến đấu

Ngũ Trượng Nguyên

12h50

13h00

Tử Kinh Quan

15h50

16h00

Ngũ Trượng Nguyên

18h50

19h00

Tử Kinh Quan

22h40

22h50

Ngũ Trượng Nguyên

23h40

23h50

 • Thứ 4 mở thêm 2 trận chiến trường Công huân, mỗi trận 30 phút.

Loại chiến trường

Thời gian đăng ký

Thời gian chiến đấu

Ngũ Trượng Nguyên

20h50

21h00

Tử Kinh Quan

21h00

21h10

Địa điểm

Quan Chiến Trường - Lý Du Sơn Vị trí
 • Phượng Tường: 973/367
 • Tương Dương: 973/399
 • Thành Đô: 1033/371
 • Biện Kinh: 1005/367
 • Dương Châu: 973/399

Quy trình tham gia chiến trường

Quy trình tham gia chiến trường

Bước 1: Báo danh

 

• Nhân vật đến đối thoại NPC Quan Chiến Trương - Lý Du Sơn ở ngũ đại thành thị để báo danh tham gia chiến trường.

 

• Nhấp chọn "Ta muốn đến chiến trường" để tham gia chiến trường.

 

 

 

 

• Nếu nhân vật tham gia trước khi khai chiến, hệ thống sẽ chuyển nhân vật vào một bản đồ chờ đợi

 

• Tại đây, hệ thống sẽ tính số người và công lực của mỗi nhân vật. Để sắp xếp ngẫu nhiên nhân vật về phía triều đình hay là nghĩa quân

 

Bước 2: Tham chiến

 

• Sau thời gian chờ đợi, hệ thống sẽ chuyển nhân vật vào bản đồ chiến trường.

 

• Nhân vật tiến hành PK người chơi, hoặc tiêu diệt quái thú cũng có thể nhận tích điểm

 

 

Hình thức thi đấu

• Khi tham gia chiến trường của Ngạo Kiếm Vô Song, quý nhân sĩ  sẽ có 2 bản đồ thi đấu.

Bản đồ chiến trường Tử Kinh Quan

Bản đồ chiến trường Ngũ Trượng Nguyên

Tích điểm chiến đấu:

• Chiến trường chính thức khai mở, sĩ binh chuyển đến đại doanh bên này tiến hành chiến đấu! Nỗ lực tiêu diệt địch, liên trảm hoặc đoạt điểm tài nguyên, phá hủy kho lương, chuồng ngựa... đều có thể nhận tích điểm. Trong chiến đấu phải xem thực lực, nếu kết hợp các kỹ năng tác chiến thắng lại càng lớn.

Kết thúc chiến đấu, tổng hợp tích điểm của mỗi nhân vật hai bên, bên có tích điểm cao sẽ thắng lợi. Nếu tích điểm giống nhau, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên bên giành thắng lợi.

Phần thưởng chiến trường

1. Điểm kinh nghiệm

• Ngay sau khi chiến trường kết thúc, quý nhân sĩ đến gặp NPC Quan Chiến Trường - Lý Du Sơn nhận rất nhiều điểm kinh nghiệm. Bên thắng nhận nhiều điểm kinh nghiệm hơn bên thua

2. Điểm Truyện Ký

Khi chiến trường kết thúc, căn cứ tích điểm cá nhân trong chiến trường để trao tặng điểm truyện ký. Quý nhân sĩ có thể dùng điểm truyện ký mua các loại đạo cụ ở tiệm tùy thân.

3. Công huân/ hàm tước

• Căn cứ vào tích điểm cá nhân của trong mỗi trận đấu, để nhận điểm công huân sau mỗi trận. Công huân chiến trường đạt điểm nhất đinh tự động nhận quan hàm như: Tham Tướng, Đô Úy, Hiệu Úy, Ngũ Trưởng...còn có thể mua quan ấn ở Tiệm Tùy Thân

Hạng

Chiến trường

Công huân

 Tham Tướng

Thường

1

120

105

100

2

115

105

95

3

115

105

95

Top 6%

110

100

90

Top 10%

110

100

90

Top 20%

105

95

85

Top 30%

100

95

80

Top 40%

95

90

75

Top 50%

90

90

70

Top 60%

85

85

65

Top 70%

80

80

60

Top 80%

75

75

55

Top 90%

70

70

50

Sau 10%

70

70

45

• Tham gia chiến trường đạt tích điểm nhất định có thể nhận Toái Phiến, hạng càng cao nhận càng nhiều Toái Phiến.

Chiến trường

Tích điểm cần

Toái Phiến

Ngũ Trượng Nguyên

100 điểm

Toái Phiến Ngô Quảng, Toái Phiến Mã Văn Soái

Tử Kinh Quan

800 điểm

Toái Phiến Ngô Quảng, Toái Phiến Mã Văn Soái

Phần thưởng thêm chiến trường công huân

Hạng

 Phần thưởng

Vàng khóa

 Hoạt lực khóa

1

2000

8000

2

1500

6000

3

1200

5000

Top 6%

1000

3000

Top 10%

600

2000

Top 20%

400

1000

» Đặc biệt, nếu giành hạng nhất, quý nhân sĩ còn nhận được tôn hiệu Đấu Chiến Vô Song có thời gian sử dụng 7 ngày

Tử Kinh Quan

 

Phần thưởng thêm chiến trường công huân

Hạng

 Phần thưởng

Vàng khóa

 Hoạt lực khóa

1

2000

8000

2

1500

6000

3

1200

5000

Top 6%

1000

3000

Top 10%

600

2000

Top 20%

400

1000

» Đặc biệt, nếu giành hạng nhất, quý nhân sĩ còn nhận được tôn hiệu Đấu Chiến Vô Song có thời gian sử dụng 7 ngày