Hệ thống gia tộc

Niềm vui riêng không bằng niềm vui chung, chọn vào gia tộc không chỉ gắn kết với những người đồng tâm, mà còn cảm nhận được sự ấm áp của đại gia đình. Quý đồng đạo có bạn cùng chơi game, hãy lập một gia tộc, thống lĩnh huynh đệ, tham gia sự kiện, vượt quan ải.

Lập gia tộc

Điều kiện lập gia tộc

 • Đẳng cấp yêu cầu: 50 trở lên
 • Tổ đội tối thiểu 3 thành viên và chưa gia nhập gia tộc khác
 • Lập gia tộc cần tốn vàng khóa

Địa điểm

NPC Quản Lý Gia Tộc - Đường Ngạo Linh Vị trí
    
 • Phượng Tường: 378/420
 • Biện Kinh: 412/424
 • Dương Châu: 370/451
 • Thành Đô: 441/416
 • Tương Dương: 724/452

Các bước tạo lập gia tộc

Các bước lập gia tộc

Bước 1: Đăng ký tạo lập gia tộc

 

• Đội trưởng tiến hành đối thoại với NPC Quản Lý Gia Tộc - Đường Ngạo Linh tại ngũ đại thành thị để đăng ký tạo lập gia tộc

 

Nhấp chọn Lập gia tộc để tạo lập một gia tộc cùng bằng hữu

 

 

 

 

 

Bước 2: Chọn trận doanh cho gia tộc

 

Khi tạo lập gia tộc, hành trang của đội trưởng cần phải có một ít vàng khóa mới có thể tạo lập

 

Chọn trận doanh: Chính phái - Tà Phái - Trung Lập

 

 

 

Bước 3: Đặt tên cho gia tộc

 

Đội trưởng tiến hành đặt tên cho gia tộc. Quý nhân sĩ xin lưu ý đặt tên đúng quy định

 

 

 

 

 

• Sau khi tạo lập thành công gia tộc, quý nhân sĩ nhấn phím tắt F6 để vào giao diện gia tộc.

Các thao tác gia tộc liên quan

Khai trừ thành viên: Trong giao diện gia tộc, nhấp phải chọn thành viên, phát yêu cầu khai trừ. Trong 1 giờ, có 2 thành viên chính thức (trừ người phát yêu cầu) đồng ý yêu cầu, thì khai trừ thành công.

Bầu chọn Tộc trưởng: Trong ngày bầu cử, tất cả thành viên chính thức của gia tộc đều tự động trở thành ứng viên và cũng có thể bỏ phiếu. Một nhân vật được bỏ 1 phiếu. Người được hơn 50% số phiếu bầu sẽ trở thành Tộc trưởng, nếu số phiếu chưa đạt hơn 50%, thì sau 72 tiếng đồng hồ, thành viên có số phiếu cao nhất sẽ thành Tộc trưởng.

• Giải tán gia tộc: Khi tất cả thành viên trong gia tộc offline quá 14 ngày, gia tộc tự động giải tán.

Gia nhập gia tộc

Điều kiện gia nhập

 • Đẳng cấp yêu cầu: 50 trở lên
 • Nhân vật đã gia nhập môn phái
 • Nhân vật hiện tại chưa tham gia vào một gia tộc khác
 • Nhân vật sau khi rời gia tộc, phải 24h sau mới tiếp tục vào lại gia tộc khác

Cách gia nhập gia tộc

Mời gia nhập: Tộc trưởng, Tộc phó, Đường chủ mới có quyền mới các bằng hữu gia nhập tộc. Chỉ cần người được mời phù hợp với điều kiện và đồng ý gia nhập, có thể gia nhập gia tộc.

Giới thiệu gia nhập: Thành viên chính thức của gia tộc có thể giới thiệu những nhân vật đủ điều kiện vào gia tộc. khi Tộc trưởng, Tộc phó, Đường chủ thông qua danh sách xin vào ở giao diện gia tộc, thì những nhân sĩ này có thể gia nhập.

Thành viên gia tộc

Thành viên chính thức của gia tộc tối đa 40 người, thành viên danh dự tối đa 5 người, thành viên kiến tập tối đa 10 người. Thành viên danh dự và kiến tập không thuộc số thành viên chính thức của gia tộc.

Thành viên chính thức: Thành viên mới vào gia tộc gọi là tân tú của gia tộc, sau khi gia nhập được 48 tiếng, tự động chuyển thành thành viên chính thức của gia tộc. Tân tú tương đương với chính thức, cũng có thể tham gia các hoạt động trong gia tộc và hưởng các quyền lợi gia tộc.

Thành viên danh dự: Tộc trưởng thông qua thao tác Cài đặt thành thành viên danh dự chuyển thành viên chính thức cấp >=70 thành thành viên danh dự, hủy ở ẩn thì thành viên danh dự vẫn có thể chuyển lại thành thành viên chính thức.

Thành viên danh dự không thể tham gia các hoạt động của gia tộc như: thí luyện, Lãnh Thổ Chiến...

• Thành viên kiến tập: Thỏa mãn những điều kiện sau, sau khi gia nhập gia tộc sẽ tự động chuyển thành thành viên kiến tập

Giới hạn cấp mở

Cấp thành viên kiến tập

Mở giới hạn cấp 79

 • Thấp hơn 60

Mở giới hạn cấp 89

 • Thấp hơn 70

Mở giới hạn cấp 99

 • Thấp hơn 80

Mở giới hạn cấp 150

 • Thấp hơn 90

Thành viên kiến tập chuyển thành chính thức: Khi cấp thành viên kiến tập vượt qua cấp yêu cầu và số thành viên chính thức của gia tộc hiện tại <40, thì thành viên kiến tập tự động chuyển thành thành viên chính thức.

Quyền hạn thành viên kiến tập:

 • Tham gia trồng cây, thí luyện gia tộc.
 • Không thể tham gia: Lãnh Thổ Chiến và không thể nhận thưởng từ các hoạt động gia tộc.
 Lưu ý
 • Cấp thành viên kiến tập vượt quá cấp yêu cầu hiện tại, nếu sau 3 ngày không thể chuyển thành chính thức, thì tự động rời gia tộc.