Hệ thống Chân Nguyên

Thân thủ phi phàm không chỉ giúp nhân sĩ vượt qua nhiều chông gai, thử thách mà còn bảo vệ bản thân trước các thế lực hắc ám. Vì vậy, trên chốn giang hồ nếu người nào sở hữu được nguyên khí của trời và đất sẽ trở nên bất tử, không kẻ nào có thể đánh bại. Hệ thống Chân Nguyên đã xuất hiện trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp - Ngạo Kiếm Vô Song, quý hảo hán hãy nhanh tay để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu khí thiêng này nhé!

Thời gian mở Chân Nguyên

Thời gian mở máy chủ Cảnh giới Chân Nguyên
Máy chủ đã mở 40 ngày Cảnh giới 1
Máy chủ đã mở 58 ngày Cảnh giới 2
Máy chủ đã mở 82 ngày Cảnh giới 3
Máy chủ đã mở 123 ngày Cảnh giới 4
Máy chủ đã mở 146 ngày Cảnh giới 5
Máy chủ đã mở 168 ngày Cảnh giới 6

Giới thiệu Chân Nguyên

♦ Chân Nguyên tương đương với 1 món trang bị, sau khi trang bị Chân Nguyên có thể tăng năng lực và công lực nhân vật. Chân Nguyên mang thuộc tính ma pháp, trang bị có thể tăng thêm thuộc tính người chơi

Chân Nguyên có loại hình, không thế cùng lúc trang bị Chân Nguyên cùng loại.

Nhân sĩ thông qua luyện khí nhận được Chân Khí.  Trong quá trình luyện khí, có tỉ lệ nhất định nhận được Chân Nguyên. Dùng Chân khí để tăng cấp Chân nguyên, để tăng thêm thuộc tính càng tốt.

Làm sao có được Chân Nguyên?

Nhân sĩ nhấn F1, trong giao diện nhân vật sẽ xuất hiện hình ảnh Chân Nguyên

Nhân sĩ nhấp trái vào nút Chân Nguyên để mở giao diện, tại tab Khí Hải nhấp chọn mở khóa vào 1 ô Chân Nguyên. Tùy theo cảnh giới luyện khí hiện tại, số lỗ Chân Nguyên sẽ khác nhau.

Lưu ý: mỗi nhân vật được mở 1 ô. Muốn mở cảnh giới thứ 2, nhân sĩ cần phải có vật phẩm Khí Bàn. Mỗi cảnh giới cần có 1 loại Khí Bàn khác nhau. Có thể Tinh Vẫn Tệ mua Khí Bàn ở Tiệm Tùy Thân

 Để có Chân Nguyên, nhân sĩ thông qua luyện khí sẽ có xác suất nhận được Chân Nguyên. Có 2 cách luyện khí

Luyện khí bằng đạo cụ

 ♦ Mỗi lần luyện khí cần tốn 1 Trúc Khí Đan

 

Luyện khí bằng vàng khóa

Mỗi lần luyện khí sẽ nhận điểm Chân Khí khác nhau, trạng thái khác nhau, Chân Khí càng nhiều, càng có cơ hội nhận vật phẩm hiếm Chân Nguyên

Có thể trang bị Chân Nguyên vào lỗ Chân Nguyên bằng cách nhấp phải Chân Nguyên trong túi, trang bị hoặc thay thế theo thứ tự từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới.. Không thể cùng lúc trang bị Chân Nguyên cùng loại. Khi trang bị,

Trạng thái Chân Nguyên

Có 5 loại trạng thái Chân Nguyên: Mỗi loại trạng thái luyện khí (tương ứng với một màu) cần lượng vàng khóa khác nhau, trạng thái càng cao, lượng vàng khóa tốn càng nhiều, đồng thời chân khí nhận được có thể khác nhau:

Trạng thái Lượng vàng khóa Nhận được Chân Khí
Tâm Phù Khí Táo (Trắng)
500 Vàng Khóa 500 Chân khí (Biến động trên dưới 50%)
Tâm Bình Khí Hòa (Lục) 1000 Vàng Khóa 1000 Chân khí (Biến động trên dưới 50%)
Tâm Tĩnh Như Thủy (Lam) 2000 Vàng Khóa 2000 Chân khí (Biến động trên dưới 50%)
Tâm Vô Bàng Vụ (Tím) 3000 Vàng Khóa 3000 Chân khí (Biến động trên dưới 50%)
Vật Ngã Lưỡng Vong (Cam) 4000 Vàng Khóa 4000 Chân khí (Biến động trên dưới 50%)

Mỗi loại trạng thái khi cùng lúc tạo ra Chân khí, có khả năng nhận được Chân Nguyên, mỗi loại trạng thái tạo ra tỉ lệ Chân Nguyên khác nhau

Mỗi loại trạng thái luyện khí hoàn thành xong, có thể nhảy đến hai trạng thái lân cận, tỉ lệ tăng lên 30%, tỉ lệ giảm xuống 70%

Số lần luyện khí mỗi ngày có hạn chế: 10 lần

Sau khi mở cảnh giới mới thì 3 ngày đầu tiên nhân sĩ được luyện tối đa 100 lần. Sau 3 ngày, mỗi ngày được luyện 10 lần

Sau 00:00 mỗi ngày, hệ thống sẽ làm mới Chân Nguyên về trạng thái Tâm Phù Khí Táo. Sử dụng vật phẩm Khí Bàn Trúc Cơ có thể duy trì luyện khí trạng thái Vật Ngã Lưỡng Vong

Cảnh giới Chân Nguyên

Có 9 tầng cảnh giới: Trúc Cơ, Phá Chiêu, Thủ Tâm…

Luyện khí hiện tại có thể tạo ra loại hình Chân Nguyên, mỗi cảnh giới tương ứng 1 bảng tỉ lệ Chân Nguyên. Ví dụ: Cảnh giới Trúc Cơ 3 ô Chân Nguyên, Cảnh giới Phá Chiêu có 6 ô Chân Nguyên

Mở cảnh giới: Cần đạo cụ Khí Bàn.Trúc cơ, Khí Bàn.Phá Chiêu...

Tăng cấp hoặc phân giải

Chân Nguyên có thể dùng để tăng cấp Chân khí, tăng cấp đồng thời tăng điểm thuộc tính

Chân Nguyên có thể phân giải, sau khi phân giải dựa vào lượng giá trị nhận được Chân khí

cảnh giới 6