Kết nghĩa huynh đệ

Nghìn vàng dễ được, bạn tốt khó tìm. Hệ thống kết bái, giúp bạn và bằng hữu kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau xông pha giang hồ, hành hiệp tiêu dao. Các anh hùng cùng chung chí hướng có thể kết bái thành huynh đệ tỉ muội, tập hợp thành 1 đoàn thể. Mỗi nhân vật trong game chỉ có thể có 1 nhóm kết bái, trong nhóm có nhiều nhất 6 người. Nhân sĩ kết bái sẽ nhận được tôn hiệu chung.

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: 60 trở lên
 • Đạo cụ cần: Kết Bái Lệnh
 • Tổ đội ít nhất 2 người

 Địa điểm tiếp nhận đăng ký

NPC Quản Lý Liên Hệ - Muội Vân Vị trí
 • Tương Dương: 414/433
 • Phượng Tường: 449/385
 • Biện Kinh: 443/400
 • Dương Châu: 411/430
 • Thành Đô: 508/382

Các bước để kết nghĩa huynh đệ

Bước 1:  Đăng ký kết nghĩa

• Quý nhân sĩ có thể mua Kết Bái Lệnh ở của Trân Bảo Các.

• Tiến hành đến NPC Muội Vân đăng ký kết nghĩa, chỉ có đội trưởng mới có tư cách đăng ký. Sau khi đăng ký, đội trưởng sẽ nhận được: "Kết Bái Hương Lư, Kết Bái Hương, Kết Bái Tửu"

Bước 2: Kết bái tổ đội

• Tại bản đồ luyện công nào bất kỳ, đội trưởng (nhấp phải) dùng Kết Bái Hương Lư, sau khi thắp hương uống rượu thì kết nghĩa huynh đệ.

Bước 3: Tôn hiệu kết bái

• Đội trưởng nhấp Hương Lư có thể nhập tôn hiệu kết bái, tôn hiệu nhiều nhất 8 ký tự, ít nhất 1 ký tự. Nếu muốn cùng các huynh đệ nhận được tôn hiệu độc nhất vô nhị toàn trên thế gian, thì cần phải tốn thêm vàng không khóa

Vấn đề thường gặp trong kết bái

1. Nhiều nhất có thể mấy người kết bái?

 • Mỗi nhóm kết bái nhiều nhất không quá 6 người

2. Kết bái xong, có thể thêm thành viên mới không?

 • Chưa đến 6 người, tùy ý có thể kết nạp thêm thành viên mới. Tất cả thành viên nhóm kết bái và thành viên mới cùng tạo tổ đội, thành viên mới xin gia nhập hội tại Quản Lý Liên Hệ - Muội Vân

3. Có thể sửa tôn hiệu kết nghĩa không?

 • Kết bái xong cũng có thể sửa tôn hiệu kết bái tại NPC Quản Lý Liên Hệ - Muội Vân. Mỗi lần sửa phải tốn vàng nhất định, hãy sửa cẩn thận.

 4. Có thể hủy mối quan hệ kết nghĩa không?

 • Bất cứ thành viên kết nghĩa nào đều có thể đến NPC Quản Lý Liên Hệ - Muội Vân rời khỏi nhóm kết nghĩa. Khi hảo hữu kết bái vượt quá 15 ngày không online, bất cứ thành viên kết bái nào đều có thể đến  NPC Quản Lý Liên Hệ - Muội Vân kích thành viên này ra khỏi nhóm.