Nhiệm vụ vận tiêu

Đại hiệp Giang Nam - Nam Cung Đảo lừa bịp người khác lấy tiêu xa lương bổng rất cao trộn lẫn với tiêu xa bán dạo thường, điều này có liên quan đến cuộc quyết chiến với đế quốc Áo Lai. Quý bằng hữu là đệ tử thập đại môn thân mang trọng trách, vận mệnh võ lâm trung nguyên nằm trong tay các quý bằng hữu.

Nhiệm vụ vận tiêu là con đường quan trọng để kiếm được nhiều tiền trong Ngạo Kiếm Vô Song, hành trình vận tiêu ngắn giúp bạn nhận được quà, điểm kinh nghiệm, bạc khóa... đồng thời trải nghiệm những trận chiến bảo vệ tài sản vô cùng đặc sắc và mới lạ.

Thời gian và địa điểm

 • Bất kỳ thời gian nào trong ngày, quý bằng hữu cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ vận tiêu.
 • Địa điểm nhận nhiệm vụ vận tiêu: NPC Thẩm Chấn Uy
NPC Thẩm Chấn Uy
Vị trí
 • Tương Dương - 395/251
 • Thành Đô - 439/249
 • Biện Kinh - 411/284
 • Dương Châu - 383/279
 • Phượng Tường - 405/232

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: Nhân vật có đẳng cấp 30 trở lên
 • Mỗi ngày mỗi bằng hữu tối đa hoàn thành 2 lần

Nội dung

 • Quý bằng hữu có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Thẩm Chấn Uy, hộ tống Tiêu Xa đến nhân vật chỉ định. Khi hộ tống Tiêu Xa phải quan sát kĩ càng, hơn nữa cần đề phòng và tiêu diệt kẻ cướp tiêu xuất hiện giữa đường.
 • Vận tiêu đại diện cho sự báo đáp cao và nhiều nguy hiểm, hộ tống Tiêu Xa có màu khác nhau (trắng, lục, lam, tím) nhận được phần thưởng khác nhau. Tiêu Xa có màu sắc càng cao thì độ nguy hiểm khi hộ tống càng lớn, những phần thưởng tương ứng sẽ càng cao

Lịch trình vận tiêu

Bước 1: Nhận nhiệm vụ

• Tiến hành đối thoại với NPC Thẩm Chấn Uy để nhận nhiệm vụ vận tiêu.

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Chuyển bản đồ - nhận Tiêu Xa

• Hệ thống sẽ chuyển nhân vật đến bản đồ vận tiêu. Bản đồ vận tiêu được chuyển đến là những bản đồ có cùng đẳng cấp với nhân vật. Tiến hành nhận Tiêu Xa để hộ tống đến trạm thứ 2.

 

 

• Quý nhân sĩ tiến hành hộ tống Tiêu Xa để hoàn thành nhiệm vụ

 

 

 

 

 

• Trên đường hộ tống Tiêu Xa, sẽ có nguy cơ gặp những phường cướp phá Tiêu Xa. Quý nhân sĩ hãy nhanh chóng tiêu diệt kẻ cướp bảo vệ Tiêu Xa để hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

 

 

Bước 3: Nhận Tiêu Xa ở trạm thứ 2

 

• Đối thoại NPC ở trạm thứ 2 để nhận Tiêu Xa.  Tiếp tục hộ tống Tiêu Xa đi đến trạm thứ 3

 

 

 

 

Bước 4: Nhận Tiêu Xa ở trạm thứ 3

 

• Đối thoại NPC trạm thứ 3 để tiến hành hộ tống tiêu xa đến điểm vận tiêu cuối cùng, hoàn tất nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Hoàn thành - nhận thưởng

 

• Sau khi đã hộ tống Tiêu Xa đến địa điểm cuối cùng. Quay trở về gặp NPC Thẩm Chấn Uy nhận phần thưởng

 

 

 

 

 

Phần thưởng

 • Hoàn thành quá trình vận tiêu, nhân vật sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm và bạc khóa
 • Phần thưởng sẽ phụ thuộc vào màu sắc của Tiêu Xa
 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm sẽ được thưởng qua từng trạm. Đối với bạc khóa sẽ được thưởng khi hộ tống Tiêu Xa đến địa điểm cuối cùng.

Những câu hỏi thường gặp trong quá trình vận tiệu

1. Vận tiêu có loại nào, quà hộ tống Tiêu Xa màu gì là cao nhất?

 • Tiêu xa gồm có 4 loại: hàng thường (màu trắng), hàng quý (màu lục), hàng chuyên dụng (màu lam), kỳ trân dị bảo (màu tím). Màu tiêu càng đậm khi hộ tống thì độ nguy hiểm càng cao nhưng quà nhận được lại lớn. Tiêu Xa có màu tím là Tiêu Xa có màu cao nhất

2. Khi nào có thể nhận phần thưởng vận tiêu?

 • Phần thưởng vận tiêu được thưởng cho nhân vật khi đi qua các trạm trong lưu trình vận tiêu. Riêng đối với bạc phải hoàn thành đầy đủ mới có thể nhận

3. Khi vận tiêu gián đoạn hoặc rớt mạng phải làm sao?

Trong khi vận tiêu, nếu nhân vật bị rớt mạng hoặc thoát game, Tiêu Xa sẽ ngưng tại chỗ 10 phút.

 • Nếu trong thời gian này, nhân vật quay về bên cạnh Tiêu Xa, thì có thể tiếp tục quá trình vận tiêu
 • Nếu vượt quá thời gian trên, nhiệm vụ vận tiêu được cho là thất bại
Lưu ý
 • Nhiệm vụ vận tiêu có 2 loại: vận tiêu cá nhân và vận tiêu tổ đổi. Tuy nhiên quá trình vận tiêu không có sự thay đổi gì.
 • Bản đồ hộ tống Tiêu Xa phụ thuộc vào đẳng cấp của đội trưởng.
 • Màu sắc của Tiêu Xa do đội trưởng quyết định
 • Phần thưởng của Tiêu Xa tổ đội lớn hơn, đồng nghĩa với nguy hiểm cũng lớn hơn.

 

nhận nhiệm vụ vận tiêu: