Nhiệm vụ truy nã

Minh Bổ Triển Bạch phát Lệnh truy nã, triệu tập nhân sĩ võ lâm truy bắt bọn tặc nhân gây náo loạn trong võ lâm. Nghe nói sử gia Mạc Hậu Chủ vốn rất giàu có, võ công lại cao cường, dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc một số đại tặc trong đó. Các vị đại hiệp nhanh đến giúp sức tìm ra tên gian tặc đó có thể nhận được quà Phi Phong cao quý.

Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: 9h00 ngày thứ 7 tính từ lúc khai mở máy chủ. Từ ngày đó, mỗi ngày vào bất kỳ thời gian nào, quý vị đều có thể nhận nhiệm vụ truy nã
 • Địa điểm nhận nhiệm vụ truy nã: NPC Bổ Đầu
NPC Bổ Đầu Vị trí
 • Tương Dương - 248/301
 • Phượng Tường - 248/269
 • Thành Đô - 312/269
 • Biện Kinh - 280/269
 • Dương Châu - 248/301

Điều kiện tham gia

 • Đẳng cấp yêu cầu: 60 trở lên
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái
 • Mỗi đội tối thiểu có 3 nhân vật, do đội trưởng nhận nhiệm vụ ở Bổ Đầu Triển Bạch
 • Mỗi ngày mỗi người có thể hoàn thành 3 lần nhiệm vụ, tối đa tích lũy 15 lần
 • Nhiệm vụ truy nã có thể hủy, hủy xong trừ số lần nhiệm vụ 

Quy trình làm nhiệm vụ

Quy trình làm nhiệm vụ

Bước 1: Nhận nhiệm vụ

 

• Chỉ có đội trưởng mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ tại NPC Bổ Đầu.

 

 

 

• Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển vào hành trang của mỗi nhân vật trong tổ đội những manh mối riêng biệt để tiến hành làm nhiệm vụ

 

 

 

 

 

Bước 2: Thu thập manh mối

 

• Thành viên trong tổ đội ngẫu nhiên nhận được 1 số manh mối như: tên bản đồ, tọa độ và tên NPC bị truy nã

Bước 3: Đối thoại NPC bị truy nã

 

• Sau khi kết nối lại những manh mối mà mỗi thành viên trong tổ đội có, tiến hành truy tìm và thu phục đạo tặc. 

 

Bước 4: Thu phục đạo tặc đang bị truy nã

 

• Tất cả các thành viên trong tổ đội tiến hành thu phục đạo tặc, mang thủ cấp của chúng về Bổ Đầu quy án

 

 

 

Bước 5: Quay về gặp NPC Bổ Đầu

 

• Sau khi thu phục được tên đạo tặc, ngay lập tức, trên menu Theo dõi sự kiện sẽ xuất hiện bảng thông báo quay về gặp Bổ Đầu

 

 

• Quý nhân sĩ cũng có thể nhấn F4 để xem tin tức nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 6: Giao nhiệm vụ - nhận thưởng

 

• Tiến hành đối thoại NPC Bổ Đầu để nhận thưởng sau khi đã thu phục được đạo tặc.

 

• Phần thưởng bao gồm: điểm kinh nghiệm, điểm cống hiến sư môn, trang bị....

 

Phần thưởng

 • Cứ hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã có thể nhận điểm cống hiến sư môn, độ khó nhiệm vụ càng cao nhận điểm cống hiến sư môn càng nhiều.
 • Độ khó của nhiệm vụ dựa trên màu sắc nhận được khi tiến hành nhiệm vụ

Bảng điểm cống hiến sư môn qua từng nhiệm vụ

Đẳng cấp

Nhiệm vụ trắng

Nhiệm vụ lục

Nhiệm vụ lam

Nhiệm vụ tím

60→79

60 điểm

120 điểm

180 điểm

300 điểm

8099

80 điểm

160 điểm

240 điểm

400 điểm

Trên 100

100 điểm

200 điểm

300 điểm

500 điểm

 • Ngoài ra, khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, độ sôi nổi, trang bị....

Những câu hỏi xung quanh nhiệm vụ truy nã

1. Căn cứ cấp đội trưởng nhận nhiệm vụ truy nã ?

 • Không phải, dựa vào cấp cao nhất của thành viên trong đội, nhận nhiệm vụ giai đoạn cấp tương ứng. Ví dụ người chơi cấp cao nhất trong đội là 60 tức đôi nhận nhiệm vụ ở giai đoạn cấp 60-79.

2. Bao lâu làm mới đạo tặc một lần?

 • Cứ 3 phút làm mới 1 lần và 0:00 mỗi ngày làm mới lại.

3. Đạo tặc sẽ xuất hiện ở đâu?

 • Thường sẽ xuất hiện ở bản đồ dã ngoại. Bổ Đầu sẽ đưa ra manh mối như: tên đại tặc, bản đồ và tọa độ xuất hiện...

4. Độ khó nhiệm vụ cùng 1 giai đoạn cấp có giống nhau không?

 • Độ khó nhiệm vụ mỗi giai đoạn cấp có 4 loại (trắng - lục - lam - tím), nhận nhiệm vụ xong ngẫu nhiên nhận được 1 độ khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ màu càng đậm độ khó càng cao, nhận được điểm cống hiến sư môn tương ứng càng nhiều.

5. Ngày có thể hủy mấy lần nhiệm vụ? Hủy có trừ số lần nhiệm vụ không?

 • Hiện tại có bao nhiêu số lần nhiệm vụ sẽ có bấy nhiêu hủy nhiệm vụ, hủy nhiệm vụ sẽ trừ số lần nhiệm vụ, mọi người chọn cẩn thận nhé.