Đấu phái liên cụm

Chỉ có người tài giỏi và tinh thông võ nghệ mới có thể dẫn dắt, vinh danh môn phái trong chốn quần hùng. Ai sẽ là người chiến thắng trong những trận so tài cùng với chư vị huynh đệ đồng môn? Ai sẽ là người được nhận lấy danh hiệu Tân Nhân Vương uy danh lẫy lừng? Hãy nhanh chóng, khẩn trương chuẩn bị để đến với cuộc tỉ thí võ nghệ liên cụm máy chủ sắp tới nhé!

Thời gian

  • Máy chủ đã mở từ 51 ngày trở lên
  • Thời gian diễn ra: thứ 7 hàng tuần
  • Thời gian báo danh: Từ 20h30 Đến 20h59
  • Thời gian thi đấu: 21h00

Điều kiện

  • Đẳng cấp yêu cầu: 50 trở lên
  • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái

Quy tắc tham chiến

♦ Những máy chủ có thời gian mở gần nhau sẽ được phân vào cùng một chiến khu

Chiến khu Tên máy chủ
Chiến khu 1 Châu Giang
Thái Sơn
Thiên Sơn
Chiến khu 2 Phúc Giang
Tuyết Sơn
Nam Giang
Trường Hải
Chiến khu 3 Túy Giang
Tam Sơn
An Hải
Chiến khu 4 Lâm Giang
Song Giang
Phú Hải
Chiến khu 5 Lạc Sơn
Kim Sơn
Song Hải
Định Hải

Các bước báo danh và trình tự tham gia giống như tính năng Đấu phái

  • Các máy chủ Ngân Giang, Cửu Giang, Tung Sơn, Tịnh Hải, Đông Hải không tham gia Đấu phái liên cụm nên vẫn diễn ra theo hình thức Đấu phái thông thường

Quy tắc giới hạn

Sau khi vào bản đồ đấu phái liên cụm máy chú, nhân vật sẽ bị cấm giao dịch, mua bán tại Trân Bảo Các, Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Tùy Thân

Nhân vật sau khi rời bản đồ sự kiện liên cụm máy chủ, dữ liệu sẽ hồi phục về trạng thái ban đầu

Trạng thái nhân vật

Nhân vật sau khi vào bản đồ liên cụm máy chủ, ký hiệu danh phận sẽ hiển thị:

  • Tôn hiệu nhân vật hiển thị thành tên máy chủ và cụm máy chủ ban đầu
  • Tiền tố kênh chat hiển thị thành tên máy chủ và cụm máy chủ ban đầu

Tiền dùng riêng cho liên server

Nhân vật trước khi vào bản đồ liên cụm có thể sử dụng vàng mua bạc khóa liên cụm: 1 vàng = 100 bạc khóa liên cụm

Hoạt động
Vật phẩm mua

Sau khi vào bản đồ Đấu phái liên cụm, số lượng bạc khóa liên cụm sẽ được hiển thị trị cụ thể tại ô bạc khóa

 

Có thể dùng bạc khóa liên cụm mua được dùng để mua các thương phẩm tại Tiệm NPC 

Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan
Ma Đao Thạch cấp 3
Hộ Giáp Phiến cấp 3
Ngũ Hành Thạch cấp 3
Ma Đao Thạch cấp 4
Hộ Giáp Phiến cấp 4
Ngũ Hành Thạch cấp 4
Ma Đao Thạch cấp 5
Hộ Giáp Phiến cấp 5
Ngũ Hành Thạch cấp 5
Ma Đao Thạch cấp 6
Hộ Giáp Phiến cấp 6
Ngũ Hành Thạch cấp 6

Phần thưởng

 Tham gia Đấu phái liên cụm máy chủ, tùy theo vị trí xếp hạng, quý anh hùng sẽ có cơ hội nhận được các phần quà hấp dẫn như sau: 

Xếp hạng Phần thưởng
Quán Quân

Tiền tố chat: Tân Nhân Vương liên cụm (chat màu, thế giới, môn phái)

Tôn hiệu: Tân Nhân Vương liên cụm

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

3000 điểm cống hiến sư môn

20 Rương Đấu phái liên cụm

Ngẫu nhiên nhận được túi Toái Phiến

Á Quân

Tôn hiệu: Á Quân Đấu Phái liên cụm

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

2400 điểm cống hiến sư môn

16 Rương Đấu phái liên cụm

Xác suất ngẫu nhiên nhận được túi Toái Phiến

Top 4

Tôn hiệu: Top 4 Đấu Phái liên cụm

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

1800 điểm cống hiến sư môn

12 Rương Đấu phái liên cụm

Xác suất ngẫu nhiên nhận được túi Toái Phiến

Top 8

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

1500 điểm cống hiến sư môn

10 Rương Đấu phái liên cụm

Xác suất ngẫu nhiên nhận được túi Toái Phiến

Top 16

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

1200 điểm cống hiến sư môn

8 Rương Đấu phái liên cụm

Xác suất ngẫu nhiên nhận được túi Toái Phiến

20% đầu

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

1050 điểm cống hiến sư môn

6 Rương Đấu phái liên cụm

Xác suất ngẫu nhiên nhận được túi Toái Phiến

40% đầu

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

900 điểm cống hiến sư môn

5 Rương Đấu phái liên server

Xác suất ngẫu nhiên nhận được túi Toái Phiến

60% đầu

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

750 điểm cống hiến sư môn

4 Rương Đấu phái liên cụm

Xác suất ngẫu nhiên nhận được túi Toái Phiến

80% đầu

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

600 điểm cống hiến sư môn

3 Rương Đấu phái liên cụm

Xác suất ngẫu nhiên nhận được túi Toái Phiến

20% sau

Điểm kinh nghiệm: tùy theo đẳng cấp nhân vật

450 điểm cống hiến sư môn

2 Rương Đấu phái liên cụm

Mở Rương Đấu Phái, quý nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm có giá trị như sau:

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Tử Thủy Tinh Khóa, dùng để cường hóa trang bị, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Lam Thủy Tinh
Cống Hiến Lệnh Vàng
Sử dụng sẽ tăng 500 điểm cống hiến sư môn
Cống Hiến Lệnh Bạc Sử dụng sẽ tăng 200 điểm cống hiến sư môn
Cống Hiến Lệnh Đồng Sử dụng sẽ tăng 100 điểm cống hiến sư môn
Cống Hiến Lệnh Thiết
Sử dụng sẽ tăng 50 điểm cống hiến sư môn
Bạc khóa Ngẫu nhiên nhận được 10 vạn, 5 vạn, 3 vạn, 2 vạn hoặc 1 vạn bạc khóa
Ma Thạch·Giày Ngẫu nhiên nhận được Ma Thạch·Giày cấp 1, cấp 2, cấp 3. Dùng để phụ ma trang bị Giày
Danh Vọng Lệnh Đấu Phái Dùng để mua vật phẩm tại Tiệm Danh Vọng
Huyền Thiết Thạch Dùng để chế tạo trang bị ngựa, khi dùng có thể nhận vàng khóa, bạc khóa hoặc Hoạt Lực
Dung Thiết Thủy Dùng để chế tạo trang bị tọa kỵ