Đố vui mỗi ngày

Với hàng loạt các câu hỏi xoay quanh nội dung về thế giới kỳ bí của Ngạo Kiếm Vô Song, tính năng đố vui mỗi ngày sẽ đưa quý nhân sĩ từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác khi đích thân trả lời được những câu hỏi hấp dẫn của hệ thống và đem về vô số các phần thưởng dành cho nhân sĩ xuất sắc.

Thời gian

 • Thời gian diễn ra: 12h30 đến 13h30; 19h00 đến 20h00; 23h00 đến 24h00 mỗi ngày.

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: Từ 25 đến 69 cấp
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái
 • Số câu trả lời tối đa: 30 câu/ ngày

NPC liên quan

NPC Giải Nhữ Tiên Tử - Hoa Ngữ Yên Vị trí

Quảng trường trung tâm ngũ đại thành thị

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy tắc đố vui

• Đối thoại với NPC Giải Ngữ Tiên Tử mở đố vui, mỗi lần đoán đúng 1 câu có thể nhận quà 1 lần.

Mỗi người mỗi lượt nhiều nhất có thể trả lời 6 câu, mỗi ngày nhiều nhất có thể trả lời 30 câu.

Cùng tổ tội tham gia có thể nhận rất nhiều phần thưởng

Phần thưởng

Trong sự kiện mỗi câu trả lời đúng có thể nhận điểm kinh nghiệm 1 lần và quà hoạt lực.

• Cứ trả lời đúng 10 câu tự động nhận Túi Phúc Vàng

Lưu ý
 • Tổ đội tham gia sự kiện, cứ trả lời đúng 1 câu có thể nhận được 1 phần quà
 • Cùng hảo hữu tham gia sự kiện còn tăng thêm độ thân mật
 • Trong mỗi lần tham gia, một nhân vật được đoán đúng nhiều nhất là 6 câu đố

 

Trong mỗi lần tham gia, một nhân vật được đoán đúng nhiều nhất là 6 câu đố

 

Với hàng loạt các câu hỏi xoay quanh nội dung về thế giới kỳ bí của Ngạo Kiếm Vô Song, tính năng Đố Vui Mỗi Ngày sẽ đưa quý nhân sĩ từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác khi đích thân trả lời được những câu hỏi hấp dẫn của hệ thống và đem về vô số các phần thưởng dành cho nhân sĩ xuất sắc.

Thời gian

 • Thời gian diễn ra: 12h30 đến 13h30; 19h00 đến 20h00; 23h00 đến 24h00 mỗi ngày.

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: Từ 25 đến 69 cấp
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái
 • Số câu trả lời tối đa: 30 câu/ ngày

NPC liên quan

NPC Giải Nhữ Tiên Tử - Hoa Ngữ Yên Vị trí

Quảng trường trung tâm ngũ đại thành thị

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy tắc đố vui

• Đối thoại với NPC Giải Ngữ Tiên Tử mở đố vui, mỗi lần đoán đúng 1 câu có thể nhận quà 1 lần.

Mỗi người mỗi lượt nhiều nhất có thể trả lời 6 câu, mỗi ngày nhiều nhất có thể trả lời 30 câu.

Cùng tổ tội tham gia có thể nhận rất nhiều phần thưởng

Phần thưởng

Trong sự kiện mỗi câu trả lời đúng có thể nhận điểm kinh nghiệm 1 lần và quà hoạt lực.

• Cứ trả lời đúng 10 câu tự động nhận Túi Phúc Vàng

Lưu ý
 • Tổ đội tham gia sự kiện, cứ trả lời đúng 1 câu có thể nhận được 1 phần quà
 • Cùng hảo hữu tham gia sự kiện còn tăng thêm độ thân mật
 • Trong mỗi lần tham gia, một nhân vật được đoán đúng nhiều nhất là 6 câu đố

 

Trong mỗi lần tham gia, một nhân vật được đoán đúng nhiều nhất là 6 câu đố