Tu Luyện Châu

Tu Luyện Châu là một vật phẩm đặc biệt chứa đựng một công năng huyền bí, có khả năng mang đến một sức mạng vô thường, giúp tăng gấp 4 lần kinh nghiệm cho tất cả những ai đủ điều kiện sở hữu và sử dụng Tu Luyện Châu.

Nhận Tu Luyện Châu

• Nhân vật đạt đẳng cấp 20 có thể tiến hành nhận Tu Luyện Châu để dễ dàng luyện công, nhanh chóng lên đạt đẳng cấp tối cao, làm bá chủ thế giới.

Nhận Tu Luyện Châu

Bước 1: Đối thoại nhận Tu Luyện Châu

 

Cách 1: Đối thoại với chưởng môn

 

- Nhân vật đạt cấp 20, đối thoại với chưởng môn của môn phái mình nhận Tu Luyện Châu.

 

 

 

 

Cách 2: Đối thoại với NPC Giang Hồ Dịch Báo - Diệp Hạo

 

- Nhân vật đạt cấp 20, đối thoại với NPC Giang Hồ Dịch Báo - Diệp Hạo nhận Tu Luyện Châu.

 

 

 

 

Bước 2: Nhận Tu Luyện Châu

 

• Nhấp chọn "Ta muốn nhận Tu Luyện Châu", ngay lập tức Tu Luyện Châu sẽ được hệ thống gửi vào hành trang của nhân vật

 

 

 

 

Tu Luyện Châu đã được gửi vào rương. Thời gian đầu, mỗi Tu Luyện Châu được 6 giờ tích lũy. Đây là một vật phẩm giúp quý nhân sĩ có thể nhanh chóng thằng cấp. Mỗi lần sử dụng sẽ được nhân 4 điểm kinh nghiệm khi đánh quái.

• Khi tham gia các bí cảnh có thể dùng Tu Luyện Châu cùng với lửa trại, sẽ tăng rất nhiều điểm kinh nghiệm

Cách sử dụng

• Nhấp chuột phải Tu Luyện Châu mở thời gian luyện công nhận được x4 kinh nghiệm


• Chọn thời gian tu luyện x4 kinh nghiệm

Lưu ý
  • Nhân vật phải có đẳng cấp 20 trở lên mới có thể nhận được Tu Luyện Châu.
  • Mỗi ngày, Tu Luyện Châu sẽ tự động nhận thêm thời gian tu luyện 60 phút, tối đa có thể tích lũy 8 giờ
  • Người chơi VIP tạm - VIP 1, mỗi ngày thời gian tu luyện nhận thêm 30 phút
  • Trong thời gian tu luyện, điểm kinh nghiệm của nhân vật đánh quái sẽ tăng gấp 4 lần ban đầu, hơn nữa có thể kết hợp với kinh nghiệm khi dùng với lửa trại, giúp tăng cấp càng nhanh.