Cao thủ võ lâm cấp 145

Hàng ngàn năm trước, một nhóm tặc đào mộ đào được 1 bộ sách lụa chiến quốc, trong sách ghi chép lại vị trí của 1 ngôi cổ mộ chiến quốc. Nơi đây ẩn chứa bí mật gì? Phải chăng đây là nơi cất giấu kho báu của một đế quốc hùng mạnh? Muốn vượt qua trùng trùng nguy hiểm, vào cổ mộ tìm hiểu không chỉ cần có trang bị đặc biệt, mà còn cần hảo hữu bang hội hoặc gia tộc cùng kề vai tác chiến, mở ra bí ẩn trong hành trình tìm kho báu.

Thời gian

  • Thời gian diễn ra: 22h20 - 23h30 hằng ngày

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ đã mở 361 ngày
  • Nhân vật đạt cấp 80 trở lên
  • Có trong danh sách chiến khu boss 145

NPC liên quan

Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ - Chiến Thiên Lạp Vị trí

Biện Kinh: 1028/436


Dương Châu: 1019/465


Phượng Tường: 993/435


Tương Dương: 990/472


Thành Đô: 1049/436

Quy tắc tích điểm

Tích điểm cá nhân
  • Dựa vào số Hồn Phách I trên người nhân vật, 1 hồn Phách I = 100 tích điểm
Tích điểm bang hội
  • Tính khi tiêu diệt Boss tầng 1, 2, 3

Vật phẩm nhặt được

Số lượng Tinh Anh Quái mỗi tầng

Tầng Số Tinh Anh Quái cần để làm mới BOSS
Tầng 1 16
Tầng 2 45
Tầng 3 80

Hướng dẫn diệt boss

♦ Võ Lâm Cao Thủ 145 là PVP liên cụm, bản độ tổng 3 tầng:


Bản đồ tầng 1

Vào lúc 22h20 hằng ngày đến gặp Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ - Chiến Thiên Lạp để vào khu an toàn của Hải Đế Ngụy Dị Thuyền Mộ (tầng 1)

Trong bản đồ võ lâm cao thủ mỗi tầng mỗi nơi đều sẽ phân bố các loại tiểu quái, diệt tiểu quái có thể nhận được Hồn Phách I hoặc Hồn Phách II

Thu thập đủ 10 Hồn Phách II, có thể tại bản đồ hiện tại triệu hoán 1 Tinh Anh Quái. Khi diệt đủ 16 Tinh Anh Quái thì tầng 1 mới xuất hiện 2 boss tiểu, tương tự như vậy tiêu diệt đủ 45 Tinh Anh Quái sẽ xuất hiện boss của tầng 2 và 80 Tinh Anh Quái sẽ xuất hiện boss của tầng 3.


Boss tầng 1


Boss tầng 2


Boss tầng 3

Nhân vật bị diệt, sẽ rớt 1 nửa số lượng Hồn Phách I hiện tại sang cho nhân vật diệt.

Công lực nhân vật Bản đồ tầng 1 Bản đồ tầng 2 Bản đồ tầng 3
300-399     Trạng thái xấu cấp 1
400-499   Trạng thái xấu cấp 1 Trạng thái xấu cấp 2
500-599 Trạng thái xấu cấp 1 Trạng thái xấu cấp 2 Trạng thái xấu cấp 3
600-699 Trạng thái xấu cấp 2 Trạng thái xấu cấp 3 Trạng thái xấu cấp 4
700-799 Trạng thái xấu cấp 3 Trạng thái xấu cấp 4 Trạng thái xấu cấp 5
800-899 Trạng thái xấu cấp 4 Trạng thái xấu cấp 5 Trạng thái xấu cấp 6
900-999 Trạng thái xấu cấp 5 Trạng thái xấu cấp 6 Trạng thái xấu cấp 7
1000-1099 Trạng thái xấu cấp 6 Trạng thái xấu cấp 7 Trạng thái xấu cấp 8
1100-1199 Trạng thái xấu cấp 7 Trạng thái xấu cấp 8 Trạng thái xấu cấp 9
1200-1299 Trạng thái xấu cấp 8 Trạng thái xấu cấp 9 Trạng thái xấu cấp 10

Bản đồ tổng 3 tầng: Tại tầng 1, công lực 500-599, xếp chồng 1 tầng trạng thái xấu, 600-699, xếp chồng 2 tầng trạng thái xấu, cứ tính như vậy. Tại tầng 2, công lực 400-499, xếp chồng 1 tầng trạng thái xấu, 500-599, xếp chồng 2 tầng trạng thái xấu, cứ tính như vậy. Tại tầng 3, công lực 300-399, xếp chồng 1 tầng trạng thái xấu, 400-499, xếp chồng 2 tầng trạng thái xấu, cứ tính như vậy.

Nhân vật có thể sử dụng Hồn Phách I đến chỗ NPC đổi Giải Độc Hoàn, vật phẩm này có thể hủy 1 tầng trạng thái xấu, 1 giải độc hoàn chỉ có thể hủy 1 tầng trạng thái xấu

Khi nhân vật vào tầng tiếp theo, Giải Độc Hoàn dùng trước đó vẫn có hiệu lực, không xóa về 0. Ví dụ: người chơi công lực 650, lúc ở tầng 1 có 2 tầng trạng thái xấu, dùng 2 Giải Độc Hoàn, vừa hay có thể hủy 2 tầng trạng thái xấu, lúc sang tầng 2, trên người chỉ có 1 tầng trạng thái xấu, chỉ cần dùng thêm 1 Giải Độc Hoàn là được.

Mỗi nhân vật mỗi ngày chỉ có thể dùng 10 Giải Độc Hoàn. Ví dụ: người chơi ở tầng 3 chỉ có 5 tầng trạng thái xấu, dùng 10 Giải Độc Hoàn, vậy sẽ tăng 10-5=5 tầng (hiệu quả tương đương với trạng thái xấu)

Sau khi diệt boss cuối cùng, xuất hiện điểm chuyển dịch chuyển về server, nếu không thông qua điểm chuyển dịch để về server, thì sau khi kết thúc sự kiện (lúc 23:20) sẽ cưỡng chế chuyển dịch về server

Trở về server đổi phần thưởng (tại NPC Quan Viên Võ Lâm Cao Thủ), căn cứ Hồn Phách I trên người nhân vật để thống kê tích điểm, tích điểm cá nhận chỉ có thể đổi mua vật phẩm cá nhân. Tích điểm bang hội, có thể thông qua bang chủ đổi mua vật phẩm bang hội.

Tất cả những vật phẩm nhận trong bản đồ, rớt mạng hoặc kết thúc chuyển dịch về server đều sẽ mất đi

Phần thưởng

Tích điểm bang nhận vật phẩm

Vật phẩm Tích điểm Thuộc tính
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết 3000 Không khóa

Tích điểm cá nhân đổi vật phẩm

Vật phẩm
Tích điểm Thuộc tính
Tụ Linh Đan 80000 Khóa
Mảnh Kim Thủy Tinh 40000 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 8000 Khóa
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm) 15000 Khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm) 15000 Khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm) 15000 Khóa
Danh Vọng Ân Sư (5 điểm) 15000 Khóa
Danh Vọng Giải Thiên Hạ Vô Song (5 điểm) 15000 Khóa
Danh Vọng Hiệp Khách (5 điểm) 15000 Khóa
Danh Vọng Bang Hội Vô Song (5 điểm) 15000 Khóa
Lưu ý
  • Tích Điểm cá nhân và bang hội sẽ được cộng dồn qua ngày