Chân Nguyên Thực Thể

Chân nguyên là một hệ thống vô cùng vô tận, khi khám phá cảnh giới này, quý đại hiệp sẽ phát hiện thêm một cảnh giới mới. Tương truyền, Chưởng Môn Nhân Trương Tam Phong - người sáng lập phái Võ Đang là cao thủ giỏi nhất trong việc luyện khí. Quý đồng đạo có muốn đạt được cảnh giới cao nhất như vị tiền bối này không?

Siêng năng tập luyện, trời sẽ không phụ tấm lòng thành. Chân nguyên thực thể đã xuất hiện trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp - Ngạo Kiếm Vô Song sau khi cập nhật phiên bản 2.75, đây là cơ hội để quý đồng đạo vươn lên một tầm cao mới trên con đường theo nghiệp võ học.

Yêu cầu chân nguyên thực thể

♦ Máy chủ đã mở 331 sẽ mở hệ thống Chân Nguyên Thực Thể

Chân Nguyên Đỉnh đạt cấp 20

Tăng cấp chân nguyên

Dùng vật phẩm Tụ Linh Đan (nhận được khi tham gia một số sự kiện trong game) để tiến bậc chân nguyên sẽ tạo thành chân nguyên thực thể

» Trước khi tăng cấp:

» Sau khi tăng cấp:

Đặt Chân Nguyên vào giao diện Tăng cấp - phân giải và nhấn Tăng cấp

» Chân nguyên đã đạt cấp tối đa: 20

Đặc điểm chân nguyên thực thể

Cấp cao nhất của chân nguyên thực thể có thể đạt cấp 20, có được điểm công lực và thuộc tính cao hơn, tất cả chân khí cần để tăng cấp đều phải tăng thêm, đồng thời sẽ thêm hiển thị hiệu ứng đặc biệt ở ngoại hình nhân vật.

Trang bị số lượng chân nguyên thực thể trên người nhân vật để tiến bậc không giống nhau, thì hiệu ứng đặc biệt hiển thị trên người nhân vật không giống nhau, như: Trên người nhân vật trang bị 1-3 chân nguyên thực thể, sẽ hiển thị 1 hiệu ứng đặc biệt , 4-6 chân nguyên thực thể sẽ hiển thị 2 hiệu ứng đặc biệt 

Một số hình ảnh trang bị 1, 4, 8, 11 và 14 chân nguyên thực thể: