HSLK liên server

Ba tháng tổ chức một lần, Hoa Sơn Luận Kiếm liên server là nơi quy tụ các anh tài xuất chúng trong 2 mùa giải Hoa Sơn Luận Kiếm tại các server trong cùng 1 cụm server. Quần hùng tứ phương hội ngộ, ngôi vị Quán Quân sẽ thuộc về tay ai?

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ đã mở 161 ngày
 • Nhân vật đạt Top 100 của Hoa Sơn Luận Kiếm thường 2 tháng đầu mới có tư cách vào Hoa Sơn Luận Kiếm liên server tổ chức vào tháng thứ 3

NPC liên quan

• Quý nhân sĩ có thể thông qua NPC Hướng Dẫn Hoa Sơn Luận Kiếm – Lương Kha tại “Ngũ đại thành thị" để báo danh tham gia.

NPC Hướng dẫn Hoa Sơn Luận Kiếm - Lương Kha

Vị trí

Dương Châu: 898,338

Biện Kinh: 929,305

Thành Đô: 962,305

Phượng Tường: 898,304

Tương Dương: 895,336

Thời gian

Vòng thi đấu Nội dung

Thi đấu hằng ngày

19h50 - 20h50

Từ ngày 3 đến ngày 26 trong tháng

♦ Mỗi ngày 3 trận; thời gian mỗi trận là 16.5 phút, bao gồm:

Đội trưởng chọn danh sách xuất chiến mỗi tiểu đội: 90s

Điều chỉnh thứ tự đội xuất chiến: 2 phút

Thời gian thi đấu mỗi hiệp: 3 phút

Thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp: 10s

Trận chung kết

Bắt đầu từ 19h30

Từ 27-28 trong tháng

Ngày 27 đấu top 16 và top 8, ngày 28 đấu top 4 và quán quân

 

♦ Mỗi ngày 2 trận; thời gian mỗi trận 22 phút, bao gồm:

Đội trưởng chọn danh sách xuất chiến mỗi tiểu đội: 2 phút

Điều chỉnh thứ tự đội xuất chiến: 3 phút

Thời gian thi đấu mỗi hiệp: 4 phút

Thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp: 10s

Một số quy tắc Hoa Sơn Luận Kiếm liên server
 • Trong thời gian thi đấu hằng ngày bất cứ lúc nào cũng có thể tạo tổ đội, thời gian đấu chung kết cấm tạo tổ đội
 • Trang bị thi đấu của các nhân vật đều giống nhau
 • Sử dụng cơ chế tích điểm, tức là trận đấu kết thúc bên có tích điểm cao nhất sẽ là quán quân
 • Sử dụng phương thức đấu giống nhau, nghĩa là trang bị của tất cả nhân vật đều giống nhau
 • 1 đội thi đấu gồm 6 nhân vật, có thể cùng nhân vật của các server khác lập tổ đội
 • 6 người trong đội phân thành 3 tiểu đội, số người mỗi tiểu đội là từ 0-6, tức là: có thể phân thành 1, 2, 3, cũng có thể phân thành 0, 3, 3, cũng có thể phân thành 0, 0, 6
 • Mỗi trận đấu phân làm 3 hiệp, mỗi hiệp phải phái 1 tiểu đội ra để ứng chiến, thắng được 2 điểm, hòa được 1 điểm, thua 0 điểm, tích điểm trận đấu là tổng điểm của 3 trận, ví dụ: 2 trận đầu thắng, cần đánh trận thứ 3, nếu trận thứ 3 thắng, tổng tích điểm sẽ là 6 điểm, thua trận thứ 3 thì tổng tích điểm sẽ là 4 điểm
 • Thi đấu mỗi hiệp chỉ tính số người diệt, không tính tổng lượng sát thương, ví dụ ở 3 vs 3, hai bên đều không diệt người chơi phe đối phương, thì hiệp này được xem hòa, mỗi bên được 1 điểm. Ví dụ đội A (2 người) vs đội B (3 người), đội B bị diệt 1 người, hiệp này đội B được xem thua, đội A thắng nhận được 2 điểm
 • Sau khi bắt đầu mỗi hiệp, rớt mạng được xem là 1 nhân vật, có nhân vật không vào sân đấu, cũng tính 1 nhân vật

Quy trình tham gia

 Quy trình tham gia 

Bước 1: Vào map Hoa Sơn Luận Kiếm liên server

 

• Nhân vật đối thoại với NPC Lương Kha để vào map Hoa Sơn Luận Kiếm liên server

Bước 2: Lập chiến đội

 

• Tại bản đồ Hoa Sơn Luận Kiếm liên server, nhấp chọn "Lập chiến đội" để thành lập chiến đội tham gia thi đấu

 

Có thể tổ đội với nhân vật khác server để lập chiến đội

• Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo để đặt tên cho chiến đội. 

 

• Tiếp đến nhấp chọn "Xác nhận lập" sau khi đã chọn cho chiến đội của mình một tên vang danh bốn bể

Bước 3: Xem thành viên, thêm thành viên, thoát đội

Bước 4: Chờ đánh

 

• Trong thời gian này, nhân sĩ có thể quan chiến và tẩy tủy tại các NPC liên quan

Bước 5: Vào sân thi đấu

 

• Đến thời gian thi đấu, hệ thống sẽ  đưa nhân vật vào bản đồ thi đấu

• Tại đây, đội trưởng chọn nhóm đấu. Sau khi chọn xong sẽ xuất hiện nhóm đấu của đội mình và đội đối phương

 

• Trong 1 thời gian nhất định,  đội trưởng có thể sửa đổi nhóm đấu

 

Bước 6: Thi đấu

 

Mỗi trận đấu phân làm 3 hiệp, mỗi hiệp phải phái 1 tiểu đội ra để ứng chiến

 

Phần thưởng thi đấu hằng ngày

Khi tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm liên server, hằng ngày nhân sĩ hãy đến gặp NPC Hoa Sơn Luận Kiếm - Lương Kha để nhận quà, mở ra ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Số lượng Thuộc tính
Hồng Thủy Tinh 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Truyện Ký 1000 1 Khóa
Truyện Ký 2000 1 Khóa
Hoạt Lực 500 1 Khóa
Hoạt Lực 1000 1 Khóa
Chân Khí Đan (500 điểm) 1 Khóa
Vàng Khóa 200 1 Khóa
Vàng Khóa 500 1 Khóa
Vàng Khóa 1000 1 Khóa
Vàng Khóa 2000 1 Khóa

Phần thưởng vòng chung kết

Xếp hạng Phần thưởng
Quán quân Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí) (không khóa) Ma Thạch Định Chế Lấp Lánh·Vũ Khí Lv6
Top 2 Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí) (không khóa) Ma Thạch Định Chế Lấp Lánh·Vũ Khí Lv5
Top 4 Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí) Ma Thạch Định Chế Lấp Lánh·Vũ Khí Lv4
Top 8 10 Quà Cao Thủ Võ Lâm Ma Thạch Định Chế Lấp Lánh·Vũ Khí Lv3
Top 16 5 Quà Cao Thủ Võ Lâm Ma Thạch Định Chế Lấp Lánh·Vũ Khí Lv3

Mặt nạ và tôn hiệu

Xếp hạng Mặt nạ và tôn hiệu Hình ảnh
1 Danh Chấn Thiên Hạ
1 Duy Ngã Độc Tôn
3 Mãnh Hổ Chi Phục

 

 

 

Xếp hạng tích điểm

Xếp hạng Vật phẩm Thuộc tính
Hạng 1 10 Quà Cao Thủ Võ Lâm Khóa
Hạng 2-10 8 Quà Cao Thủ Võ Lâm Khóa
Hạng 11-100 4 Quà Cao Thủ Võ Lâm Khóa
Hạng 101-300 Quà Cao Thủ Võ Lâm Khóa

Mở Quà Cao Thủ Võ Lâm, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm quý giá như sau:

Vật phẩm Số lượng Thuộc tính
Ma Thạch Định Chế Lấp Lánh·Vũ Khí Lv4 1 Khóa
Ma Thạch Định Chế Lấp Lánh·Vũ Khí Lv5 1 Khóa
Ma Thạch Định Chế Lấp Lánh·Vũ Khí Lv6 1 Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí) 1 Khóa
Mảnh Kim Thủy Tinh 1 Khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh 1 Khóa
Vàng Khóa 1000 1 Khóa
Vàng Khóa 2000 1 Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm) 1 Khóa
Chân Khí Đan (2000 điểm) 1 Khóa
Lưu ý
 • Trong thời gian diễn ra Hoa Sơn Luận Kiếm liên server thì sẽ đóng Hoa Sơn Luận Kiếm thường
 • Không nên chuyển phái khi trong quá trình thi đấu