Phòng thủ Ải Hưng Long

Tương truyền, Ải Hưng Long là nơi các phe cánh tà đạo thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu dân lành. Là một bậc chính nhân quân tử, thấy việc chướng tai gai mắt há lại để yên cho bọn ác lộng hành. Nhờ quý anh hùng kêu gọi quý bạn hữu cùng nhau tương trợ, diệt trừ kẻ ác, bảo vệ cuộc sống bình yên cho những người dân lương thiện.

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ đã mở giới hạn cấp 150
  • Nhân sĩ đạt cấp 40 trở lên và là thành viên chính thức của gia tộc
  • Số nhân vật tối thiếu: 1; số nhân vật tối đa: 3

NPC liên quan

NPC Ải Hưng Long Phùng Nan Địch  Vị trí
 

 Thành Đô: 407/274

 

Tương Dương: 343/306

 

Biện Kinh: 375/274

 

Phượng Tường: 343/274

 

Dương Châu: 343/306

Phân loại

  • Ải thông thường
  • Ải khó

Quy tắc thắng bại

Người chơi phải tiêu diệt tất cả quái vật tiến công và bảo vệ NPC thành công

Khi một trong số bất kỳ NPC được chỉ định bị tử vong, xem như thất bại

Khi số lần nhân vật tử vong vượt quá tổng giới hạn cho phép, nhân vật bị chuyển dịch ra khỏi bản đồ Ải Hưng Long (Nếu tham gia theo hình thức tổ đội thì các nhân vật tham gia vượt ải dùng chung số lần tử vong)

Quy tắc vượt ải

Người chơi ban đầu sở hữu mức điểm số nhất định

Sau khi đối thoại với NPC, sẽ xuất hiện 3 hộ vệ hỗ trợ người chơi chiến đấu, hộ vệ tử vong sẽ khấu trừ điểm số

Khi bắt đầu chiến đấu, người chơi có thể chọn trò chuyện cùng NPC được bảo vệ, triệu hoán càng nhiều NPC trợ chiến, mỗi lần triệu hoán sẽ khấu trừ số điểm nhất định.

Số lần triệu hoán người chơi có thể dùng sẽ dần dần mở theo việc tiến hành của các ải (Ví dụ: Đến đợt quái thứ 5 mới có thể triệu hoán người trợ chiến đầu tiên)

Mỗi NPC trợ chiến chỉ có thể triệu hoán 1 lần, nếu như chưa sử dụng sẽ có thể tích lũy sử dụng

Quy trình tham gia

• Nhân sĩ đến gặp NPC Ải Hưng Long Phùng Nan Địch nhấp chọn Phòng thủ ải Hưng Long

Đối thoại với NPC Hoắc Chấn để triệu hoán ra người chiến đấu

 

Sau đợt tấn công thứ 5, nhân sĩ cũng có thể triệu hoán đại sư huynh thập đại môn phái để tiêu diệt kẻ địch. Mỗi lần triệu hoán sẽ khấu trừ tích điểm hiện tại

Giao chiến: Tổng cộng có 25 đợt tập kích của địch, nhân sĩ cần tiêu diệt hết 25 đội quân hùng mạnh

Phần thưởng

Phần thưởng của người chơi dựa vào điểm số để xác định. Nếu thắng, nhân sĩ sẽ nhận được Bảo Rương Thiết, bên trong có thể chứa vàng khóa hoặc thủy tinh các loại. Nếu thất bại, quý vị sẽ nhận được Bảo Rương Cổ, mở ra nhận được vàng khóa. Tiêu diệt quái vật đặc biệt ngẫu nhiên xuất hiện sẽ nhận được thưởng thêm

Lưu ý
  • Khi túi đầy, phần thưởng sẽ được gửi tặng qua thư nhân vật